Skapelse i klassrummet

Andrea - Toronto, Kanada

Foto på Andrea

Hej allihopa!

Jag skulle vilja berätta vad som hände mig i skolan. Jag har alltid varit fascinerad av hur fantastisk vår värld är - särskilt skönheten i naturen och hur fantastisk våra kroppar fungerar. När jag såg på saker runt omkring, förstod jag att de måste ha skapats av en mäktig Gud, inte av en slump. Så naturligtvis tyckte jag att debatten om skapande kontra evolution  var mycket spännande. När jag då fick reda på att vi skulle tillbringa ett helt avsnitt på temat evolution, kände jag mig inspirerad. Det skulle vara en fantastisk möjlighet att kunna berätta för andra om Gud genom skapelsefrågor. Jag frågade omedelbart min lärare om jag kunde förbereda en presentation om kreationism.

När min lärare först presenterade temat, förklarade hon det utifrån tänkesättet som existerade före Darwin kom ut med sin bok, Om arternas uppkomst (The Origin of Species). Hon utmanade alla i klassen att bevisa att Gud existerade. När jag berättade detta för en av personerna i vår hemgrupp, uppmuntrade hon mig att ta upp denna utmaning. Med hennes hjälp, skrev jag en liten uppsats om detta ämne och lämnade in det.

Hela terminen, frågade jag min lärare om när jag kunde få ha min presentation. Det fanns aldrig tillräckligt med tid, så det blev hela tiden uppskjutet. Till slut, på den sista dagen av terminen, sa läraren att jag kunde ha min presentation. Hon gav mig de sista tio till femton minutrarna av lektionen för det. Det var uppenbart från början att hon inte alls stödde min synvinkel. Jag började med att visa en del av videon "Varelser som trotsar evolutionsteorin", och sedan talade jag lite. Även om jag inte fick tillräckligt med tid och var tvungen att hasta igenom det, kunde jag se att det fick mina klasskamrater att tänka till.

Direkt efter lektionen frågade Nina, en av mina klasskamrater, mig när vi skulle ha vårt nästa möte i församlingen och om hon kunde komma igen till det (hon hade tidigare besökt ett församlingsmöte). Det var jättekul eftersom hon ville komma självmant. Prisa Herren!

I Kristi Kärlek, Andrea