Vittnesbörd

Hur är det att vara kristen? Om du tror att allt du gör är att sitta i kyrkan på söndagarna och be din aftonbön så har du misstagit dig. Vår Gud är en Gud som svarar på bön, helar sjuka och uträttar under!

"Och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen. Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det" (JOHANNESEVANGELIET 14:13-14).

Klicka på följande länkar för att läsa vittnesbörd om hur Gud ändrade liven för medlemmarna i vår kyrka – hur Han fyllde dem med Sin Helige Ande, gjorde dem fria från beroenden, helade dem och svarade på deras böner!

Gud har inte ändrat sig, Han är den samme som Han var för 2000 år sedan när Jesus gick på jorden och utförde många under. Vem som än verkligen söker efter Gud (UPPENBARELSEBOKEN 22:17) kan uppleva denna livsförändrande kraft idag och börja ett nytt liv i Kristus. Tro det eller ej – det är inte tråkigt, utan Gud gör varje dag till en dag att uppleva Honom!

"Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet" (HEBRÉERBREVET 13:8).