Helande genom bön

I alla tider har människor upplevt Guds helande kraft. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om hur helande kan ske genom bön!

Helar Gud även idag?

Ett trosinspirerande studieblad fullt med Bibelverser innehållande löften om helande. Dessa visar att det är Guds vilja att Hans folk skall bli helade och förklarar hur kristna har seger över sjukdomar och åkommor i Kristus.

Jesus vill hela dig

Några skrifter från Bibeln som visar hur du kan uppleva frälsning och helande genom bön.

Att hela de sjuka

En del av det stora uppdrag Kristus har givit oss som lärjungar är att gå ut och "hela de sjuka" (MARKUSEVANGELIET 16). Många kan vittna om hur Gud mirakulöst har gripit in i deras liv och hur de har blivit helade av Guds kraft. Detta blad tillhandahåller flera av de Bibelord som talar om Guds helande kraft.

En tid för att bli helad

Ett häpnadsväckande vittnesbörd om hur Gud 'i Sin tid' helade en person som led av ryggbesvär i åratal.

Om jag var sjuk och ville bli helad

Viktig information för att finna Guds svar för att hela dig.