Introduktion

Har du frågor om kristendom, Bibeln, Gud eller pingstupplevelsen? Här är några av de vanligaste frågorna som ställs till oss. Svaren på dessa frågor bör ge var och en en grundläggande förståelse om vad Bibeln säger. Om du har en speciell fråga som inte besvaras här eller genom det materiel som finns på sidan Bibelstudier, så skicka oss ett e-mail och vi kommer att svara dig så snart som vi kan, och kanske lägga ut svaret på denna sida så att andra också kan läsa det.

“Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan” (1 PETRUSBREVET 3:15).