Vår gömda historia - gott uppförande

För en generation sedan utvecklade skolorna harmoniska förhållanden mellan barn, deras föräldrar och andra människor. Alla barn fick lära sig Gott Uppförande och den Gyllene Regeln som utgångspunkt för sitt umgänge med andra.

Nyligen hittade vi en av de ursprungliga tavlorna över Gott Uppförande, i skick som ny, uppsatt tillsammans med andra minnesvärda saker i ett gammalt skolhus vid Jondaryan Woolshedkomplexet väster om Toowoomba (i Australien).

Vi vet att många av våra läsare kommer att vilja klippa ut den och använda den, som ett väl beprövat recept för att träna sina barn i mänskliga relationer.

Föräldrar är oroliga över att dagens skolor, med obligatorisk utbildning i mänskliga relationer, lär deras barn att bli självupptagna, emot sina föräldrar och emot samhället, med kraftig betoning på sexualitet (ofta avvikande sexualitet), droger och död.

En chockad mor rapporterade att hennes dotter förväntades stå naken framför spegeln i tjugo minuter och säga: "Jag älskar dig, jag älskar dig..." för att förbättra sitt självförtroende!

En annan mor tog bort sitt barn från skolan och började med ett av de utmärkta hemskoleprogrammen efter det att en kyrkoskola utsatt hennes 12-årige son för sexualundervisning som främjade promiskuitet, abort och osocialt uppförande.

Taget från "Wake Up Australia"

“GOTT UPPFÖRANDE”

Baserat på regler från Barnens Nationella Artighetsgille

ARTIGHET, HÖVLIGHET ELLER GOTT UPPFÖRANDE INNEBÄR VÄLVILLIGT OCH OMTÄNKSAMT HÄNSYNSTAGANDE TILL ANDRA.

En berömd författare har sagt att en pojke som är Artig och Ren är en heder för sitt land.

Modiga och Ädla män och kvinnor är alltid Artiga. Tre av de modigaste och största män som någonsin levat - Hertigen av Wellington, General Gordon och General Washington - utmärkte sig genom sitt artiga uppförande. Artiga Pojkar och Flickor skall alltid vara noggranna med att uppmärksamma följande regler:

MOT SIG SJÄLVA: Var Ärlig, Uppriktig och Renhjärtad. Använd inte dåligt språk. Håll dig borta från dåligt sällskap. Håll ditt ansikte och dina händer rena och dina kläder och skor borstade och prydliga.
HEMMA: Hjälp dina föräldrar så mycket som möjligt, och gör ditt bästa för att vara dem till lags. Var snäll mot dina syskon. Var inte självisk, utan dela med dig av alla dina bra tillhörigheter.
I SKOLAN: Visa respekt mot dina lärare och hjälp dem så mycket som möjligt; deras arbete är väldigt svårt och krävande. Ge akt på skolans regler. "Kopiera" eller fuska inte på något sätt. Skär inte i skolbänken och skriv inte i era läseböcker etc. Låt aldrig någon annan bli straffad för något som du själv har gjort. Det är fegt och lumpet.
UNDER LEK: Fuska inte i spel. Mobba inte, bara fega personer gör det. Var vänlig och inte grälsjuk. Gör inte narr av dina klasskamrater. Kalla dem inte vid öknamn som de inte tycker om.
PÅ GATAN: Hälsa på alla dina lärare och bekanta när du träffar dem; de kommer att hälsa tillbaka. Träng dig inte före och spring inte på någon. Klottra inte på dörrar, väggar eller grindar. Kasta inte stenar och förstör inte egendom. Åk inte kana på trottoaren, kasta inte heller apelsin- eller bananskal på den. Farliga olyckor händer ofta som ett resultat av sådana ovanor. Gör inte narr av gamla eller handikappade människor, utan var speciellt artiga mot dem liksom mot obekanta och utlänningar.
VID BORDET: Tvätta alltid händerna och ansiktet innan du kommer till bordet. Stoppa aldrig kniven i munnen. Dela med dig till andra människor; tänk inte bara på dig själv. Var inte glupsk. Tala eller drick inte med mat i munnen. Vänd bort huvudet från bordet och sätt handen eller en näsduk framför munnen när du nyser eller hostar. Sitt inte med armbågarna på bordet.
ÖVERALLT: Var aldrig ohövlig mot någon, varken äldre eller yngre, varken rikare eller fattigare än dig själv. Kom ihåg att säga "Skulle jag kunna få" och "Tack". Svara tydligt ”Ja, tack” eller ”Nej, tack” och mumla inte. Innan du går in ett rum är det vanligtvis artigt att knacka på dörren. Glöm inte att stänga dörren försiktigt efter dig. Visa alltid uppmärksamhet mot äldre människor och obekanta genom att öppna dörren för dem, hämta vad de behöver (hatt, stol, etc.), ge dem din sittplats om det är nödvändigt och på alla möjliga sätt hjälpa dem undan besvär. Avbryt aldrig när en person talar. Lägg dig inte i saker som inte angår dig. Var punktlig. Var ordentlig.
KOM IHÅG: Alla dessa regler som gäller ditt uppförande gentemot andra innefattas i DEN GYLLENE REGELN. "Gör alltid mot andra vad du skulle vilja att de gjorde mot dig om du vore i deras ställe". Ställ dig därför själv denna fråga i varje situation där du är osäker på hur du skall uppföra dig mot andra: "Hur skulle jag vilja att de uppförde sig mot mig om jag vore i deras ställe?" och gör sedan vad ditt samvete säger dig är rätt.