Roms kätterska påfund

300 e.Kr. Bön för de döda.*
300 e.Kr. Göra korstecknet.
320 e.Kr. Vaxljus.*
375 e.Kr. Vördande av änglar och döda helgon, och användande av avgudabilder.
394 e.Kr. Mässan, som ett dagligt firande.
431 e.Kr. Upphöjandet av Maria börjar; termen "Guds Moder" används om Maria för första gången av Rådet i Efesus.
500 e.Kr. Åtskillnad görs mellan präster och vanliga människor genom klädnaden.
526 e.Kr. Sista smörjelsen.
593 e.Kr. Läran om skärselden etableras av Gregorius I.
600 e.Kr. Latinska språket, använt i bön och tillbedjan, infört av Gregorius I.
600 e.Kr. Böner riktade till Maria, döda helgon och änglar.*
607 e.Kr. Titeln påve, eller universell biskop, ges till Bonifacius III av Kejsar Focas.
709 e.Kr. Att kyssa påvens fot började med Konstantin.
750 e.Kr. Världslig makt tilldelas påven av Pepin, Frankernas konung.
786 e.Kr. Tillbedjan av korset, bilder och reliker godkänns.
850 e.Kr. Heligt vatten, blandat med en nypa salt och välsignat av en präst.
890 e.Kr. Tillbedjan av St. Josef.
927 e.Kr. Kardinalskollegiet grundas.
965 e.Kr. Klockdop, infört av påve Johannes XIII.
995 e.Kr. Kanonisering av döda helgon, av påve Johannes XV.
998 e.Kr. Fasta på fredagar och under fastetiden.
1079 e.Kr. Obligatoriskt iakttagande av mässan.
1090 e.Kr. Radbandet, mekanisk bön, påhittat av Peter Eremiten.
1184 e.Kr. Inkvisitionen igångsatt av Rådet i Verona.
1190 e.Kr. Försäljning av avlatsbrev.
1215 e.Kr. Transsubstantiation proklamerad av påve Innocentius III.
1215 e.Kr. Öronbikt. Bekännelse av synder till en präst i stället för till Gud, infört av påve Innocentius III vid Laterankonciliet.
1220 e.Kr. Tillbedjan av oblaten (hostian), påbjudet av påve Honorius III.
1229 e.Kr. Bibeln förbjuds för lekmän och placeras på listan över förbjudna böcker utav Rådet i Valencia.
1251 e.Kr. Skapulariet påhittat av Simon Stock, en engelsk munk.
1414 e.Kr. Folket förbjuds ta bägaren vid nattvarden av Rådet i Konstans.
1439 e.Kr. Skärselden proklameras som lärosats av Rådet i Florens.
1439 e.Kr. Lärosatsen om sju sakrament fastställd.
1508 e.Kr. Ave Maria (katolsk bön) - färdigställd femtio år senare och godkänd av påve Sixtus V omkring 1600 e.Kr.
1534 e.Kr. Jesuitordern grundad av Ignatius Loyola.
1545 e.Kr. Tradition deklareras ha samma auktoritet som Bibeln av Rådet i Trent.
1546 e.Kr. Apokryferna läggs till Bibeln av Rådet i Trent.
1560 e.Kr. 'Trosbekännelse' av påve Pius IV införd som officiell trosbekännelse.
1854 e.Kr. Jungfru Marias obefläckade avlelse proklamerad av påve Pius IX.
1864 e.Kr. "Förteckningen över Fel' proklamerad av påve Pius IX och stadfäst av Vatikankonciliet, fördömde frihet av religion, samvete, tal, press och vetenskapliga upptäckter vilka inte godkänts av romersk-katolska kyrkan, hävdade också påvens världsliga auktoritet över alla medborgerliga bestämmelser.
1950 e.Kr. Jungfru Marie himmelsfärd (kroppsligt uppstigande till himmelen efter hennes död) proklameras av påve Pius XII.

*ungefärliga datum

OCH ROM PÅSTÅR ATT HON ALDRIG ÄNDRAR SIG!

Författare och källa okända