Myntet från Daniel 12:12

Coin 1917 - 1335

(Datumet mitt emot 1917 är arabiska för 1335)

1917 bär det muslimska datumet 1335, som gavs av Gud (DANIEL 12:12) som svar på Daniels bön (kapitel 9) för Jerusalems och det judiska folkets räkning.

Året 1844 känns igen som det år då stormakterna tvingade Sultanen av Turkiet att underteckna förordningen om Religionsfrihet, vilket avskaffade dödsstraffet för omvändelse från Muhammedanismen. Året 1873 kan möjligtvis markera begynnelsen av den antisemitiska rörelsen i Tyskland. Under det muslimska året 1335 (1917 e.Kr.), blev Jerusalem befriat. Viktigt att notera är att Jerusalem aldrig nådde år 1336, utan använde från och med 1335 tideräkningen Anno Domini (lat. i Herrens år = efter Kristus).

622 e.Kr. Vers 7 Vers 11 Vers 12
  tid, tider,
och en halv
(dvs 1260 dagar)
1290 dagar 1335 dagar
  1844 e.Kr. 1873 e.Kr. 1917 e.Kr.

 Taget från 'As Birds Flying' av J. M. Stears - Covenant Books

Denna artikel är avsedd för utskrift och för att användas som ett tillägg i din bibel. Det fullständiga sammanhanget avseende detta ämne relaterar till biblisk profetia och behandlas i följande artiklar:

http://www.cai.org/bible-studies/birds-flying

http://www.cai.org/sv/bibelstudier/1967-%E2%80%93-det-sista-datumet-i-bibeln