Löften i Nya testamentet

Det finns 750 löften i Nya testamentet, men bara 250 separata förmåner beroende på det faktum att många av löftena upprepas i olika böcker. Vissa av dem är inte i form av ett löfte, utan den sanning de innehåller utgör grunden för våra anspråk på evangeliska förmåner, så de är med i listan på löften. Generellt sett listas verserna från den bok där löftet först omnämns.

Löften i Matteusevangeliet:

 1. Frälsning från synd (MATTEUSEVANGELIET 1:21)
 2. Andedop (MATTEUSEVANGELIET 3:11; MARKUSEVANGELIET 1:8; LUKASEVANGELIET 3:16; LUKASEVANGELIET 24:49; JOHANNESEVANGELIET 1:33; JOHANNESEVANGELIET 7:37-39; APOSTLAGÄRNINGARNA 1:5,8; APOSTLAGÄRNINGARNA 2:17-21,38-39; APOSTLAGÄRNINGARNA 11:16; GALATERBREVET 3:14)
 3. Liv av Ordet (MATTEUSEVANGELIET 4:4; LUKASEVANGELIET 4:4)
 4. Beskydd av änglar (MATTEUSEVANGELIET 4:6; LUKASEVANGELIET 4:10-11; HEBRÉERBREVET 1:14)
 5. Själavinnande kraft (MATTEUSEVANGELIET 4:19; MARKUSEVANGELIET 1:17)
 6. Himmelriket (MATTEUSEVANGELIET 5:3,10; MATTEUSEVANGELIET 7:21; MATTEUSEVANGELIET 8:11; MATTEUSEVANGELIET 19:14; MATTEUSEVANGELIET 25:34; MARKUSEVANGELIET 10:14; LUKASEVANGELIET 6:20; LUKASEVANGELIET 12:32; LUKASEVANGELIET 13:29; LUKASEVANGELIET 18:16; JAKOBBREVET 2:5)
 7. Tröst (MATTEUSEVANGELIET 5:4; LUKASEVANGELIET 6:21; 2 KORINTIERBREVET 1:4,7; 2 KORINTIERBREVET 7:6)
 8. Jorden som arv (MATTEUSEVANGELIET 5:5)
 9. Mättnad med rättfärdighet (MATTEUSEVANGELIET 5:6)
 10. Barmhärtighet (MATTEUSEVANGELIET 5:7; LUKASEVANGELIET 1:50; JAKOBSBREVET 5:11)
 11. En synlig Gud (MATTEUSEVANGELIET 5:8; UPPENBARELSEBOKEN 22:4)
 12. Barnaskap (MATTEUSEVANGELIET 5:9,45; LUKASEVANGELIET 6:35; JOHANNESEVANGELIET 1:12; ROMARBREVET 8:14,16; GALATERBREVET 3:7-9,26; HEBRÉERBREVET 3:6; 1 JOHANNESBREVET 3:2,10)
 13. Välsignelse vid förföljelser (MATTEUSEVANGELIET 5:11)
 14. Stor belöning (MATTEUSEVANGELIET 5:12; MATTEUSEVANGELIET 6:4,6,18; MATTEUSEVANGELIET 10:42; MARKUSEVANGELIET 9:41; LUKASEVANGELIET 6:23,35; LUKASEVANGELIET 14:14; JOHANNESEVANGELIET 4:36; 1 KORINTIERBREVET 3:8-15; 1 KORINTIERBREVET 15:58; EFESIERBREVET 6:8; KOLOSSERBREVET 3:24; HEBRÉERBREVET 10:35; JAKOBSBREVET 1:25)
 15. Storhet (MATTEUSEVANGELIET 5:19; MATTEUSEVANGELIET 18:4; LUKASEVANGELIET 9:48)
 16. Förlåtelse för överträdelser (MATTEUSEVANGELIET 6:14; MATTEUSEVANGELIET 12:31; MATTEUSEVANGELIET 18:35; MARKUSEVANGELIET 11:25-26; LUKASEVANGELIET 5:24; APOSTLAGÄRNINGARNA 10:43; APOSTLAGÄRNINGARNA 13:38-39; APOSTLAGÄRNINGARNA 26:18; ROMARBREVET 3:25; ROMARBREVET 4:7-8; EFESIERBREVET 1:7; KOLOSSERBREVET 1:14; 1 JOHANNESBREVET 1:9; 1 JOHANNESBREVET 2:12)
 17. Livets nödvändigheter (MATTEUSEVANGELIET 6:30,33; LUKASEVANGELIET 11:9-13; 12:31)
 18. Svar på alla böner (MATTEUSEVANGELIET 7:7-11; MATTEUSEVANGELIET 17:20; MATTEUSEVANGELIET 18:19; MATTEUSEVANGELIET 21:21-22; MARKUSEVANGELIET 9:23; MARKUSEVANGELIET 11:22-24; LUKASEVANGELIET 11:1-13; LUKASEVANGELIET 18:1-8; JOHANNESEVANGELIET 14:12-14; JOHANNESEVANGELIET 15:7,16; JOHANNESEVANGELIET 16:23-26; ROMARBREVET 8:32; HEBRÉERBREVET 11:6; JAKOBSBREVET 1:6; 1 PETRUSBREVET 3:12; 1 JOHANNESBREVET 3:20-22; 1 JOHANNESBREVET 5:14-15)
 19. Det som är gott (MATTEUSEVANGELIET 7:11)
 20. Straff i helvetet för upproriska personer (MATTEUSEVANGELIET 7:22-23; MATTEUSEVANGELIET 8:11-12; MATTEUSEVANGELIET 13:41-42,49-50; MATTEUSEVANGELIET 25:41,46; MARKUSEVANGELIET 9:42-48; LUKASEVANGELIET 3:17; LUKASEVANGELIET 12:46; 1 KORINTIERBREVET 3:17; 1 KORINTIERBREVET 6:9-10; JAKOBSBREVET 2:13; 2 PETRUSBREVET 2:12-13; UPPENBARELSEBOKEN 14:9-11; UPPENBARELSEBOKEN 20:10-15; UPPENBARELSEBOKEN 21:8; UPPENBARELSEBOKEN 22:15; jfr. JESAJA 66:22-24)
 21. Kroppsligt helande (MATTEUSEVANGELIET 8:17; MATTEUSEVANGELIET 9:29; MATTEUSEVANGELIET 13:15; MATTEUSEVANGELIET 17:20; MATTEUSEVANGELIET 21:21-22; MARKUSEVANGELIET 9:23; MARKUSEVANGELIET 11:22-24; MARKUSEVANGELIET 16:15-20; LUKASEVANGELIET 4:18; JOHANNESEVANGELIET 14:12; APOSTLAGÄRNINGARNA 28:27; ROMARBREVET 8:11; JAKOBSBREVET 5:14-16; 1 PETRUSBREVET 2:24)
 22. Svar på böner alltefter tro (MATTEUSEVANGELIET 9:29; HEBRÉERBREVET 11:6; JAKOBSBREVET1:5-8)
 23. Grader av straff i helvetet (MATTEUSEVANGELIET 10:15; MATTEUSEVANGELIET 11:22,24; MATTEUSEVANGELIET 12:41-42; MATTEUSEVANGELIET 23:14)
 24. Inspiration (MATTEUSEVANGELIET 10:19; LUKASEVANGELIET 12:12)
 25. Slutlig frälsning vid slutet av ett liv av ständig sådd till Anden (MATTEUSEVANGELIET 10:22; MATTEUSEVANGELIET 24:13; MARKUSEVANGELIET 13:13; ROMARBREVET 6:16-23; ROMARBREVET 8:23-25; GALATERBREVET 6:7-8; 1 PETRUSBREVET 1:5,9,13)
 26. Kristi återkomst (MATTEUSEVANGELIET 10:23; MATTEUSEVANGELIET 16:27; MATTEUSEVANGELIET 23:39; MATTEUSEVANGELIET 24:27-31; MATTEUSEVANGELIET 25:31-46; MATTEUSEVANGELIET 26:54; MARKUSEVANGELIET 13:24-27; MARKUSEVANGELIET 14:62; LUKASEVANGELIET 21:27-28; APOSTLAGÄRNINGARNA 1:11; APOSTLAGÄRNINGARNA 3:20-21; ROMARBREVET 11:26; 2 THESSALONIKERBREVET 1:7-10; 2 THESSALONIKERBREVET 2:8-12; TITUSBREVET 2:13; HEBRÉERBREVET 9:28; HEBRÉERBREVET 10:37)
 27. Alla hemligheter uppenbarade (MATTEUSEVANGELIET 10:26; MARKUSEVANGELIET 4:22; LUKASEVANGELIET 12:3; ROMARBREVET 2:12-16)
 28. Guds försyn (MATTEUSEVANGELIET 10:29-31; LUKASEVANGELIET 12:6,24,28; ROMARBREVET 8:28-30; 1 PETRUSBREVET 5:7)
 29. Gudomligt erkännande (MATTEUSEVANGELIET 10:32; LUKASEVANGELIET 12:8; UPPENBARELSEBOKEN 2:5)
 30. Gudomligt förnekande (MATTEUSEVANGELIET 10:33; MARKUSEVANGELIET 8:38; LUKASEVANGELIET 9:26; LUKASEVANGELIET 12:9)
 31. Liv eller död (MATTEUSEVANGELIET 10:39; MATTEUSEVANGELIET 16:25; MARKUSEVANGELIET 8:35; LUKASEVANGELIET 9:24; JOHANNESEVANGELIET 12:25)
 32. En profets belöning (MATTEUSEVANGELIET 10:41)
 33. En rättfärdig mans belöning (MATTEUSEVANGELIET 10:41)
 34. Själslig vila (MATTEUSEVANGELIET 11:28-30; HEBRÉERBREVET 4:9)
 35. Endast en oförlåtlig synd (MATTEUSEVANGELIET 12:32; MARKUSEVANGELIET 3:29; LUKASEVANGELIET 12:10)
 36. Dom över minsta detaljer (MATTEUSEVANGELIET 12:36-37; MATTEUSEVANGELIET 15:13; MARKUSEVANGELIET 9:49; ROMARBREVET 2:16)
 37. Mer eller mindre välsignelser (MATTEUSEVANGELIET 13:12; MATTEUSEVANGELIET 25:29; MARKUSEVANGELIET 4:24-25; LUKASEVANGELIET 8:18; LUKASEVANGELIET 19:26)
 38. Omvändelse till följd av lydnad (MATTEUSEVANGELIET 13:15; APOSTLAGÄRNINGARNA 3:19; JAKOBSBREVET 5:19-20)
 39. Upphöjande av rättfärdiga (MATTEUSEVANGELIET 13:43)
 40. Separation av goda och onda (MATTEUSEVANGELIET 13:41-43,49-50)
 41. Byggande av en församling (MATTEUSEVANGELIET 16:18)
 42. En segerrik församling (MATTEUSEVANGELIET16:18)
 43. Makt att binda och att lösa (MATTEUSEVANGELIET 16:19;MATTEUSEVANGELIET 18:18; JOHANNESEVANGELIET 14:12; JOHANNESEVANGELIET 20:23)
 44. Belöning efter gärningar (MATTEUSEVANGELIET 16:27; 1 KORINTIERBREVET 3:11-15; 2 KORINTIERBREVET 5:10)
 45. Obegränsad makt (MATTEUSEVANGELIET 17:20; MATTEUSEVANGELIET 18:18; MARKUSEVANGELIET 9:23; MARKUSEVANGELIET 11:22-24; MARKUSEVANGELIET 16:15-20; LUKASEVANGELIET 10:19; LUKASEVANGELIET 17:6; LUKASEVANGELIET 24:49; JOHANNESEVANGELIET 14:12; APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8)
 46. Mottagande av Kristus (MATTEUSEVANGELIET 18:5; LUKASEVANGELIET 9:48)
 47. Frälsning för de förlorade (MATTEUSEVANGELIET 18:11; LUKASEVANGELIET 5:32; JOHANNESEVANGELIET 5:25; JOHANNESEVANGELIET 10:9; UPPENBARELSEBOKEN 22:17)
 48. Gudomlig närvaro nu (MATTEUSEVANGELIET 18:20; MATTEUSEVANGELIET 20:23) och hädanefter (UPPENBARELSEBOKEN 7:15; UPPENBARELSEBOKEN 21:3-7)
 49. Materiella välsignelser (MATTEUSEVANGELIET 19:29; MARKUSEVANGELIET 10:30; LUKASEVANGELIET 18:30; MATTEUSEVANGELIET 21:21-22)
 50. Evigt liv (MATTEUSEVANGELIET 19:29; MARKUSEVANGELIET 10:30; LUKASEVANGELIET 18:29-30; JOHANNESEVANGELIET 3:15-16,36; JOHANNESEVANGELIET 4:14; JOHANNESEVANGELIET 5:24; JOHANNESEVANGELIET 6:27, notera: JOHANNESEVANGELIET 6:47,50,58; JOHANNESEVANGELIET 8:51; JOHANNESEVANGELIET 10:27-29; JOHANNESEVANGELIET 20:31;ROMARBREVET 2:7; ROMARBREVET 6:22-23; TITUSBREVET 1:2; 1 JOHANNESBREVET 2:25; 1 JOHANNESBREVET 5:11-12)
 51. Upphöjande genom ödmjukhet (MATTEUSEVANGELIET 19:30; MATTEUSEVANGELIET 20:16; MATTEUSEVANGELIET 23:12; MARKUSEVANGELIET 10:31; LUKASEVANGELIET 13:30; LUKASEVANGELIET 14:11; LUKASEVANGELIET 18:14; JAKOBSBREVET 4:10;1 PETRUSBREVET 5:6)
 52. Återlösning (MATTEUSEVANGELIET 20:28; MARKUSEVANGELIET 10:45; 1 TIMOTEUSBREVET 2:6)
 53. Inga äktenskap bland uppståndna människor (MATTEUSEVANGELIET 22:30; MARKUSEVANGELIET 12:25; LUKASEVANGELIET 20:35)
 54. Guds Ord oföränderligt (MATTEUSEVANGELIET 24:35; MARKUSEVANGELIET 13:31; LUKASEVANGELIET 21:33; 1 PETRUSBREVET 1:25)
 55. Ledarskap för de heliga (MATTEUSEVANGELIET 25:21,23; 1 KORINTIERBREVET 6:2-3; 2 TIMOTEUSBREVET 2:12; UPPENBARELSEBOKEN 5:10)
 56. Försoning (MATTEUSEVANGELIET 26:28; LUKASEVANGELIET 22:19-20; JOHANNESEVANGELIET 1:29; ROMARBREVET 3:25; ROMARBREVET 5:11; EFESIERBREVET 1:7)
 57. Mat för det kommande livet (MATTEUSEVANGELIET 26:29; MARKUSEVANGELIET 14:25; LUKASEVANGELIET 22:16,18,30; UPPENBARELSEBOKEN 2:7,17; UPPENBARELSEBOKEN 7:11-17; UPPENBARELSEBOKEN 19:7-10)

Löften i Markusevangeliet:

 1. Skörd av det som såtts (MARKUSEVANGELIET 4:24; LUKASEVANGELIET 6:38; GALATERBREVET 6:7-8)
 2. Förföljelse (MARKUSEVANGELIET 10:30)
 3. Tecken som följer evangeliet (MARKUSEVANGELIET 16:15-20)

Löften i Lukasevangeliet:

 1. Ett evigt rike till Kristus och Hans heliga (LUKASEVANGELIET 1:32-33; LUKASEVANGELIET 12:32; UPPENBARELSEBOKEN 5:10; UPPENBARELSEBOKEN 11:15; UPPENBARELSEBOKEN 22:4-5)
 2. Räddning undan fiender (LUKASEVANGELIET 1:74)
 3. Frid (LUKASEVANGELIET 1:79; JOHANNESEVANGELIET 14:27; JOHANNESEVANGELIET 16:33)
 4. Glädje (LUKASEVANGELIET 2:10-11; 1 PETRUSBREVET 4:13-14)
 5. Universell frälsning (LUKASEVANGELIET 3:6; APOSTLAGÄRNINGARNA 10:35; APOSTLAGÄRNINGARNA 13:26,47; APOSTLAGÄRNINGARNA 15:17; APOSTLAGÄRNINGARNA 28:28; ROMARBREVET 1:16; ROMARBREVET 10:9-13; GALATERBREVET 3:22)
 6. Nu är nådens tid (LUKASEVANGELIET 4:18-19; 2 KORINTIERBREVET 6:2)
 7. Bevarande (LUKASEVANGELIET 9:56; LUKASEVANGELIET 21:18)
 8. Personligt ansvar (LUKASEVANGELIET 12:48)
 9. Kroppens odödlighet (LUKASEVANGELIET 20:36; ROMARBREVET 2:7; 1 KORINTIERBREVET 15:42-54; 2 KORINTIERBREVET 5:1-8)
 10. Visdom (LUKASEVANGELIET 21:15; JAKOBSBREVET 1:5)
 11. 71. Alla heligas upptagande (LUKASEVANGELIET 21:36; JOHANNESEVANGELIET 14:1-3; JOHANNESEVANGELIET 16:16; 1 KORINTIERBREVET 15:23,51-58; EFESIERBREVET 5:27; FILIPPERBREVET 3:21; KOLOSSERBREVET 3:4; 1 THESSALONIKERBREVET 3:13; 1 THESSALONIKERBREVET 4:13-17; 1 THESSALONIKERBREVET 5:9-10,23; 2 THESSALONIKERBREVET 2:7; JAKOBSBREVET 5:7; 1 JOHANNESBREVET 3:2)

Löften i Johannesevangeliet:

 1. Frihet från fördömelse (JOHANNESEVANGELIET 3:16-18; ROMARBREVET 8:1; HEBRÉERBREVET 9:13-15)
 2. Ett tillstånd utan hunger eller törst (JOHANNESEVANGELIET 4:14; JOHANNESEVANGELIET 6:35)
 3. Alla människors uppståndelse (JOHANNESEVANGELIET 5:28-29; JOHANNESEVANGELIET 6:40,44,54; JOHANNESEVANGELIET 14:19; APOSTLAGÄRNINGARNA 24:15; 1 KORINTIERBREVET 6:14; 1 KORINTIERBREVET 15:20-58; 2 KORINTIERBREVET 4:14; UPPENBARELSEBOKEN 20:11-15)
 4. Förvissning (JOHANNESEVANGELIET 6:37; FILIPPERBREVET 1:6; 2 TIMOTEUSBREVET 1:12; 2 TIMOTEUSBREVET 2:11-13; HEBRÉERBREVET 6:1-20; 1 PETRUSBREVET 1:5,9,13)
 5. En inneboende Kristus (JOHANNESEVANGELIET 6:56-57; JOHANNESEVANGELIET 14:23; ROMARBREVET 8:10; KOLOSSERBREVET 1:27)
 6. Kunskap (JOHANNESEVANGELIET 7:17; JOHANNESEVANGELIET 14:20,26; 1 KORINTIERBREVET 1:30; 2 KORINTIERBREVET 2:12; 2 KORINTIERBREVET 12:8-11)
 7. Livets ljus (JOHANNESEVANGELIET 8:12)
 8. Frihet (JOHANNESEVANGELIET 8:32,36)
 9. Ära (JOHANNESEVANGELIET 12:26; ROMARBREVET 2:8-10)
 10. Universellt handlande (JOHANNESEVANGELIET 12:32)
 11. Boningar (JOHANNESEVANGELIET 14:1-3)
 12. Större gärningar (JOHANNESEVANGELIET 14:12)
 13. Guds kärlek (JOHANNESEVANGELIET 14:21)
 14. Guds manifestation (JOHANNESEVANGELIET 14:21)
 15. Bestående Närvaro (JOHANNESEVANGELIET 14:23; JOHANNESEVANGELIET 15:10; FILIPPERBREVET 4:9)
 16. Utrensning (JOHANNESEVANGELIET 15:2)
 17. Fruktbärande (JOHANNESEVANGELIET 15:5; 2 PETRUSBREVET 1:8)
 18. Den Helige Ande till en viss grad (JOHANNESEVANGELIET 16:7-13; ROMARBREVET 8:14-16) och i sin fullhet (LUKASEVANGELIET 11:13; LUKASEVANGELIET 24:49; JOHANNESEVANGELIET 7:37-39; JOHANNESEVANGELIET 14:12-18,26; JOHANNESEVANGELIET 15:26; APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8; APOSTLAGÄRNINGARNA 2:16-21,38-39; APOSTLAGÄRNINGARNA 5:32)
 19. Vägledning (JOHANNESEVANGELIET 16:13-15)

Löften i Apostlagärningarna:

 1. Rättfärdiggörelse (APOSTLAGÄRNINGARNA 13:38-39; ROMARBREVET 2:13; ROMARBREVET 3:24-28; ROMARBREVET 4:25; ROMARBREVET 5:1-2; ROMARBREVET 8:33; GALATERBREVET 2:16; GALATERBREVET 3:24)
 2. Israels återupprättande (APOSTLAGÄRNINGARNA 15:16-17; ROMARBREVET 11:25-29; MATTEUSEVANGELIET 24:31; MARKUSEVANGELIET 13:27)
 3. Guds närhet (APOSTLAGÄRNINGARNA 17:27; EFESIERBREVET 2:13; JAKOBSBREVET 4:8)
 4. Uppbyggelse (APOSTLAGÄRNINGARNA 20:32)
 5. Ett evigt arv (APOSTLAGÄRNINGARNA 26:18; 1 KORINTIERBREVET 2:9; 1 PETRUSBREVET 1:4; UPPENBARELSEBOKEN 21:7)
 6. Befrielse (APOSTLAGÄRNINGARNA 26:18; ROMARBREVET 8:21)

Löften i Romarbrevet:

 1. Guds godhet (ROMARBREVET 2:4; ROMARBREVET 11:22)
 2. Rättvisa (ROMARBREVET 2:6,12-16; ROMARBREVET 8:33; 1 KORINTIERBREVET 3:11-15; 1 KORINTIERBREVET 4:5; 1 KORINTIERBREVET 11:31)
 3. Förtörnelse och vrede (ROMARBREVET 2:8-9)
 4. Härlighet och ära (ROMARBREVET 2:10; ROMARBREVET 8:18)
 5. Guds opartiskhet (ROMARBREVET 2:11)
 6. Rättfärdighet (ROMARBREVET 3:22; ROMARBREVET 4:5,16,24; ROMARBREVET 5:19; 1 KORINTIERBREVET 1:30)
 7. Frälsning av nåd genom tro, inte genom gärningar (ROMARBREVET 3:24-31; EFESIERBREVET 2:8-9; 2 THESSALONIKERBREVET 2:13; TITUSBREVET 2:11-12)
 8. Gud för alla folk (ROMARBREVET 3:29-30)
 9. Frälsning från vrede (ROMARBREVET 5:9-10)
 10. Seger (ROMARBREVET 5:17; ROMARBREVET 8:4,13; ROMARBREVET 8:37; 2 KORINTIERBREVET 2:14; 1 JOHANNESBREVET 5:4)
 11. Överflödande nåd (ROMARBREVET 5:20-21)
 12. Nytt liv (ROMARBREVET 6:5-8)
 13. Ett andligt sinne (ROMARBREVET 8:6)
 14. Återupprättande av skapelsen (ROMARBREVET 8:21; EFESIERBREVET 1:10,12; UPPENBARELSEBOKEN 21:3-7; UPPENBARELSEBOKEN 22:3)
 15. Gudomlig hjälp (ROMARBREVET 8:26-27,31,34; ROMARBREVET 14:4; 1 KORINTIERBREVET 10:13)
 16. Ett förkortat Guds verk (ROMARBREVET 9:28)
 17. Hedningarnas frälsning (ROMARBREVET 9:25-26; ROMARBREVET 11:11-12; ROMARBREVET 15:21)
 18. Israels frälsning (ROMARBREVET 9:27; ROMARBREVET 11:23-36; HEBRÉERBREVET 8:10-12; HEBRÉERBREVET 10:17)
 19. Frimodighet (att inte skämmas för Kristus, ROMARBREVET 9:33; ROMARBREVET 10:11; 1 PETRUSBREVET 2:6)
 20. Lagens ände i Kristus (ROMARBREVET 10:4)
 21. Ordet nära alla människor (ROMARBREVET 10:8)
 22. Frälsningens enkelhet (ROMARBREVET 10:9-10; 1 KORINTIERBREVET 15:2; 1 JOHANNESBREVET 1:9; 2 THESSALONIKERBREVET 2:13)
 23. Tro (ROMARBREVET 10:17; 1 KORINTIERBREVET 12:9)
 24. Helighet (ROMARBREVET 11:16; EFESIERBREVET 1:4; EFESIERBREVET 5:27; KOLOSSERBREVET 1:22; jfr. HEBRÉERBREVET 12:14)
 25. En oföränderlig Gud (ROMARBREVET 11:29)
 26. Guds hämnd (ROMARBREVET 12:19)
 27. Välsignelse eller förbannelse (ROMARBREVET 13:2-3)
 28. Glädje, rättfärdighet och frid i den Helige Ande (ROMARBREVET 14:17)
 29. Messias som kommer för att råda (ROMARBREVET 15:12)
 30. Satans nederlag (ROMARBREVET 16:20; jfr. UPPENBARELSEBOKEN 12:7-12; UPPENBARELSEBOKEN 20:1-10)

Löften i 1 Korintierbrevet:

 1. Ståndaktighet (1 KORINTIERBREVET 1:8)
 2. Att Gud är trofast (1 KORINTIERBREVET 1:9; 1 KORINTIERBREVET 10:13; 1 THESSALONIKERBREVET 5:24; 2 THESSALONIKERBREVET 3:3; HEBRÉERBREVET 10:23; HEBRÉERBREVET 13:5)
 3. Att Kristus är vår visdom, rättfärdighet, helgelse och förlossning (1 KORINTIERBREVET 1:30)
 4. Obegränsade välsignelser (1 KORINTIERBREVET 3:21-23; EFESIERBREVET 1:3)
 5. De heliga som domare (1 KORINTIERBREVET 6:2-3)
 6. 9 andliga gåvor (1 KORINTIERBREVET 12:8-11)
 7. Dop in i en kropp (1 KORINTIERBREVET 12:13)
 8. Evig kärlek (1 KORINTIERBREVET 13:8)
 9. Fullkomlighet (1 KORINTIERBREVET 13:10; 1 PETRUSBREVET 5:10)
 10. Vi skall känna såsom vi också har blivit kända (1 KORINTIERBREVET 13:12; 1 KORINTIERBREVET 15:35-54)
 11. Göra slut på upproriskhet på jorden (1 KORINTIERBREVET 15:24-28; EFESIERBREVET 1:10; UPPENBARELSEBOKEN 21-22)
 12. Döden berövad all sin makt (1 KORINTIERBREVET 15:26)

Löften i 2 Korintierbrevet:

 1. Alla löften är sanna (2 KORINTIERBREVET 1:20)
 2. Borttagande av blindhet när hjärtat vänder sig till Gud (2 KORINTIERBREVET 3:16)
 3. Frihet (2 KORINTIERBREVET 3:17; GALATERBREVET 5:13)
 4. Förvandligt (2 KORINTIERBREVET 3:18)
 5. Ständig fysisk degenerering och andlig förnyelse (2 KORINTIERBREVET 4:16-17)
 6. En ny skapelse (2 KORINTIERBREVET 5:17-18; EFESIERBREVET 4:24; HEBRÉERBREVET 8:10-12)
 7. Gudomlig gemenskap (2 KORINTIERBREVET 6:16; HEBRÉERBREVET 8:10; JAKOBSBREVET 4:8; 1 JOHANNESBREVET 1:7; UPPENBARELSEBOKEN 3:20)
 8. Gudomligt mottagande (2 KORINTIERBREVET 6:17)
 9. Gudomligt Faderskap (2 KORINTIERBREVET 6:18; MATTEUSEVANGELIET 7:11; LUKASEVANGELIET 11:13; HEBRÉERBREVET 12:5-10)
 10. Rikedomar (2 KORINTIERBREVET 8:9)
 11. Riklig skörd (2 KORINTIERBREVET 9:6)
 12. Tillräckligt av allt (2 KORINTIERBREVET 9:8)
 13. Evig rättfärdighet (2 KORINTIERBREVET 9:9)
 14. Ökad rättfärdighet (2 KORINTIERBREVET 9:10)
 15. Berikande av alla ting (2 KORINTIERBREVET 9:11)
 16. Andliga vapen (2 KORINTIERBREVET 10:4-5; EFESIERBREVET 6:10-18)
 17. Perfekt kraft (2 KORINTIERBREVET 12:9)
 18. Liv genom Guds kraft (2 KORINTIERBREVET 13:4)

Löften i Galaterbrevet:

 1. Befrielse från den nuvarande onda världen (GALATERBREVET 1:4)
 2. Abrahams välsignelse (GALATERBREVET 3:14)
 3. Arvsrätt (GALATERBREVET 3:29; ROMARBREVET 8:17; TITUSBREVET 3:7)
 4. Adoption som söner (GALATERBREVET 4:5-7,31; EFESIERBREVET 1:5)
 5. Evig död som följd av synd (GALATERBREVET 5:21)

Löften i Efesierbrevet:

 1. Återlösning (EFESIERBREVET 1:7,14; KOLOSSERBREVET 1:14; TITUSBREVET 2:14; HEBRÉERBREVET 2:9-15; HEBRÉERBREVET 9:11-15)
 2. Återställande av alla ting (EFESIERBREVET 1:10; APOSTLAGÄRNINGARNA 3:21; 1 KORINTIERBREVET 15:24-28; UPPENBARELSEBOKEN 21)
 3. Frimodighet och tillträde till Gud (EFESIERBREVET 2:18; EFESIERBREVET 3:12; HEBRÉERBREVET 4:14-16; HEBRÉERBREVET 10:19-23)
 4. Himmelskt medborgarskap (EFESIERBREVET 2:19; FILIPPERBREVET 3:20)
 5. Guds oändliga kraft (EFESIERBREVET 3:20)
 6. Beseglande (EFESIERBREVET 4:30; EFESIERBREVET 1:13; JOHANNESEVANGELIET 6:27; ROMARBREVET 4:11; 2 KORINTIERBREVET 1:22)
 7. Helgelse (EFESIERBREVET 5:26; HEBRÉERBREVET 10:10)
 8. Långt liv (EFESIERBREVET 6:3)

Löften i Filipperbrevet och Timoteusbreven:

 1. Frid skall bevara dig (FILIPPERBREVET 4:7)
 2. Behov fyllda (FILIPPERBREVET 4:19)
 3. Guds vilja att frälsa alla människor (1 TIMOTEUSBREVET 2:4; 2 PETRUSBREVET 3:9; UPPENBARELSEBOKEN 22:17)
 4. Nytta med gudsfruktan (1 TIMOTEUSBREVET 4:8)
 5. Kraft, kärlek och ett självbehärskat sinne (2 TIMOTEUSBREVET 1:7)
 6. Heder och användbarhet (2 TIMOTEUSBREVET 2:21)
 7. Rättfärdighetens krona (2 TIMOTEUSBREVET 4:8)

Löften i Hebréerbrevet:

 1. aktande änglar (HEBRÉERBREVET 1:14)
 2. Hjälp i frestelsen (HEBRÉERBREVET 2:18)
 3. Delaktighet i Kristus (HEBRÉERBREVET 3:14)
 4. En överstepräst (HEBRÉERBREVET 4:14-16; HEBRÉERBREVET 6:20)
 5. Fullkomlig frälsning (HEBRÉERBREVET 7:25)
 6. Ett bättre förbund (HEBRÉERBREVET 8:8-12; HEBRÉERBREVET 10:16-17)
 7. Ett nytt förbund (HEBRÉERBREVET 8:8-12; HEBRÉERBREVET 10:16-17)
 8. En personlig företrädare (HEBRÉERBREVET 9:24)
 9. Evig egendom (HEBRÉERBREVET 10:34)
 10. Helig Stad (HEBRÉERBREVET 11:10-16; HEBRÉERBREVET 13:14)
 11. Något bättre (HEBRÉERBREVET 11:40)
 12. Disciplin (HEBRÉERBREVET 12:6,11; UPPENBARELSEBOKEN 3:19)
 13. Att Jesus är densamme (HEBRÉERBREVET 13:8)

Löften i Jakobsbrevet:

 1. Att Gud är densamme (JAKOBSBREVET 1:17)
 2. Generöst med svar på bönerbbiberal (JAKOBSBREVET 1:5-6; HEBRÉERBREVET 11:6; MATTEUSEVANGELIET 21:21-22)
 3. Livets krona (JAKOBSBREVET 1:12; UPPENBARELSEBOKEN 2:10)
 4. Nåd (JAKOBSBREVET 4:6; 1 PETRUSBREVET 1:13; 1 PETRUSBREVET 5:5)
 5. Att djävulen skall fly när han stås emot (JAKOBSBREVET 4:7; 1 PETRUSBREVET 5:8-9)
 6. Att Gud har medlidande med de lidande (JAKOBSBREVET 5:11)

Löften i 1 Petrusbrevet och 2 Petrusbrevet:

 1. Ny födelse (1 PETRUSBREVET 1:23; 1 JOHANNESEVANGLIET 5:1)
 2. Härlighetens krona (1 PETRUSBREVET 5:4)
 3. Alla ting (2 PETRUSBREVET 1:3)
 4. Stora löften (2 PETRUSBREVET 1:4)
 5. Den gudomliga naturen (2 PETRUSBREVET 1:4)
 6. Flykt undan världens förgängliga begär (2 PETRUSBREVET 1:4)
 7. Säkerhet (2 PETRUSBREVET 1:10)
 8. Inträde i rikt mått i Guds rike (2 PETRUSBREVET 1:11)
 9. Ny Himmel och Ny Jord (2 PETRUSBREVET 3:13; UPPENBARELSEBOKEN 21-22)

Löften i 1 Johannesbrevet och 2 Johannesbrevet:

 1. Rening från synd (1 JOHANNESBREVET 1:7,9)
 2. En försvarare hos Gud (1 JOHANNESBREVET 2:1-2)
 3. Frimodighet på domens dag (1 JOHANNESBREVET 4:17)
 4. Vittnesbörd om Guds Son (1 JOHANNESBREVET 5:10-11)
 5. Förnyat liv (1 JOHANNESBREVET 5:16; JAKOBSBREVET 5:19-20; GALATERBREVET 4:19; GALATERBREVET 6:1)
 6. Evig sanning (2 JOHANNESBREVET 1:2)
 7. Både Gud och Kristus (2 JOHANNESBREVET 1:9)

Löften i Uppenbarelseboken:

 1. älsignelse genom att läsa (UPPENBARELSEBOKEN 1:3)
 2. Livets träd (UPPENBARELSEBOKEN 2:7; UPPENBARELSEBOKEN 22:2)
 3. Att slippa undan helvetet (UPPENBARELSEBOKEN 2:11)
 4. En vit sten (UPPENBARELSEBOKEN 2:17)
 5. Ett nytt namn (UPPENBARELSEBOKEN 2:17)
 6. Makt att regera över nationer (UPPENBARELSEBOKEN 2:26-27; UPPENBARELSEBOKEN 3:21; UPPENBARELSEBOKEN 5:9-10; UPPENBARELSEBOKEN 22:4-5)
 7. Morgonstjärnan (UPPENBARELSEBOKEN 2:28)
 8. Vita kläder (UPPENBARELSEBOKEN 3:4-5; UPPENBARELSEBOKEN 7:9; UPPENBARELSEBOKEN 19:8)
 9. Sitt namn bibehållet i Livets Bok (UPPENBARELSEBOKEN 3:5; jfr. 2 MOSEBOKEN 32:32; PSALTAREN 69:26-29)
 10. En plats i Guds tempel (UPPENBARELSEBOKEN 3:12)
 11. Guds namn (UPPENBARELSEBOKEN 3:12)
 12. Namnet på Guds stad (UPPENBARELSEBOKEN 3:12)
 13. Kristi nya namn (UPPENBARELSEBOKEN 3:12)
 14. Nedsänkning av den Heliga Staden till jorden (UPPENBARELSEBOKEN 3:12; UPPENBARELSEBOKEN 21:2,9-10)
 15. Evigt förråd (UPPENBARELSEBOKEN 7:16)
 16. Ingen mer hetta (UPPENBARELSEBOKEN 7:16)
 17. Gudomlig herde (UPPENBARELSEBOKEN 7:17)
 18. Inga fler tårar (UPPENBARELSEBOKEN 7:17; UPPENBARELSEBOKEN 21:4)
 19. Besegrande av alla jordiska riken (UPPENBARELSEBOKEN 11:15; UPPENBARELSEBOKEN 19:11-21; UPPENBARELSEBOKEN 20:1-10)
 20. Vila från hårt arbete (UPPENBARELSEBOKEN 14:13)
 21. Gärningar skall bli uppenbarade (UPPENBARELSEBOKEN 14:13)
 22. Konungaskap och prästerskap (UPPENBARELSEBOKEN 20:4-6; UPPENBARELSEBOKEN 1:5-6; UPPENBARELSEBOKEN 5:10; UPPENBARELSEBOKEN 22:4-5)
 23. Guds tabernakel bland människorna (UPPENBARELSEBOKEN 21:3)
 24. Ingen mer död (UPPENBARELSEBOKEN 21:4)
 25. Ingen mer sorg (UPPENBARELSEBOKEN 21:4)
 26. Ingen mer plåga (UPPENBARELSEBOKEN 21:4)
 27. Allting nytt (UPPENBARELSEBOKEN 21:5)
 28. Livets vatten (UPPENBARELSEBOKEN 21:6; UPPENBARELSEBOKEN 22:17)
 29. Eviga nationer skall frälsas och mångfaldigas för alltid (UPPENBARELSEBOKEN 21:24-27; UPPENBARELSEBOKEN 11:15; UPPENBARELSEBOKEN 22:4-5)
 30. Evigt helande (UPPENBARELSEBOKEN 22:2)
 31. Ingen mer förbannelse (UPPENBARELSEBOKEN 22:3)
 32. Rätt till livets träd (UPPENBARELSEBOKEN 22:14)
 33. Rätt att gå in i den Heliga Staden (UPPENBARELSEBOKEN 22:14; jfr. UPPENBARELSEBOKEN 21:8; UPPENBARELSEBOKEN 22:15)
 34. Uppenbarelsebokens plågor på upproriska personer (UPPENBARELSEBOKEN 22:18-19)
 35. Namnen på upproriska personer utsuddade ur Livets Bok (UPPENBARELSEBOKEN 22:19; jfr. UPPENBARELSEBOKEN 3:5; 2 MOSEBOKEN 32:32; PSALTAREN 69:26-29)
 36. Upproriska personer kommer att förlora sin rätt till den Heliga Staden (UPPENBARELSEBOKEN 22:19)
 37. Upproriska personer kommer att förnekas Uppenbarelsebokens välsignelser (UPPENBARELSEBOKEN 22:19)
 38. Jesu Kristi snara återkomst för att uppfylla alla löften ovan (UPPENBARELSEBOKEN 22:7,12,20; jfr. UPPENBARELSEBOKEN 3:11)

 Källa: ‘Dake's Study Notes' av Finis Jennings Dake