Hebreiska och grekiska ord översatta som 'Vin'

Yayin allmän term för "juice från vindruvor," antingen jäst eller ojäst, betyder “det som pressats ut".
Tirosh "Färskpressad druvjuice i sitt naturliga tillstånd." Översatt i engelskans King James Version (KJV) som "nytt vin" elva gånger; "vin" tjugosex gånger; "sött vin" en gång; och "druvskörd" tre gånger. Alltid översatt som "nytt vin" i engelskans Revised Version (R.V.). Används inte för jäst vin.
Shekar "Det som mättar, berusar." En sockerdryck framställd som en "stark dryck"(21x), och "starkt vin" (1x). Beskrivs som en spritdryck gjord på dadlar, korn etc. och alltid som en förbannelse. I det Grekiska Gamla Testamentet (LXX) framställt som 'sikera', eller ibland som 'methusma' or 'methé'; och en gång 'oinos'. Förekommer endast en gång i Nya Testamentet (N.T.).
Asis "Något som pressats eller trampats ut" Återgivet som "juice" (1x), "nytt vin" (2x), och "sött vin " (2x). Inte nödvändigtvis ojäst; inte att förväxlas med "tirosh" (JESAJA 49:26; JOEL 1:5; JOEL 3:18; AMOS 9:13).
Ashishah Betecknar "en russinkaka." Felaktigt återgivet i KJV som "vinkrus", men rättat i Revised Versions.
Chemer "En tjock, kladdig sirap; skummande juice." Indikerar alla sorters vin (JESAJA 27:2).
Chamar Den arameiska formen, använd i ESRA 6:9 och DANIEL 5:1-4, vilken bokstavligen betyder "skummande" och betecknar jäst vin.
Sobe  "Någonting man sugit i sig eller sugit upp." Förmodligen indikerar detta förtjockade eller kokta viner. Icke-berusande dryck. 'Sobe-yayin' - bokst. "insupare av vin."
Shemer "Det som bevarats; bottensatsen." Återgivet som "drägg" eller "bottensats" (See JESAJA 25:6).
Nasek "Dryckesoffer." Bokst. "det som hälls ut; en libation (dryckesoffer)."
Mimsak "Något blandat." Återgivet "dryckesoffer", eller "blandat vin" (JESAJA 65:11).
Yeqeb Ursprungligen ett fat eller tråg; sedan använt som en vinpress eller vinfat. Förekommer 16 gånger (e.g. 4 MOSEBOKEN 18:27).
Enab Mogen eller rund druva, eller druvkaka (HOSEA 3:1).
Chomets  Vinäger, sura eller omogna druvor (grekiska: 'oxos').
Misteh Allmän term för dryck, speciellt vin (ESRA 3:7; DANIEL 1:10).
Oinos Allmän term (använd i LXX) för alla sorters vin förutom 'shekar'. Förekommer också i N.T. (grekiska) 32 gånger.
Sikera grekiska: "Stark dryck " (Se 'shekar').
Gleukos Endast använt en gång (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:13), som "nytt vin"; motsvarar jäst vin.
Methuo Att vara "berusad”, eller "full" (grekiska).

 Slutsatser om vin som det används i Bibeln

Bra att använda: Yayin:- 1 MOSEBOKEN 49:11-12; ORDSPRÅKSBOKEN 9:2,5; HÖGA VISAN 7:9; JESAJA 55:1; HOSEA 14:7; SAKARJA 10:7. Chemer:- JESAJA 27:2 (några manuskript (M.S.S.) använder 'Chemed', vilket betyder behagligt). Tirosh:- JOEL 2:19. Oinos:- UPPENBARELSEBOKEN 6:6.

Ogynnsamt att använda och för karaktären: Yayin:- 5 MOSEBOKEN 32:33; PSALTAREN 60:5; PSALTAREN 75:9; PSALTAREN 78:65: ORDSPRÅKSBOKEN 4:17; JESAJA 29:9; JESAJA 51:21; SAKARJA 9:15. Shekar:- JESAJA 29:9. Asis:- JESAJA 49:26; JEREMIA 48:11; SEFANJA 1:12. Shemer:- JEREMIA 48:12; SEFANJA 1:12. Oinos:- UPPENBARELSEBOKEN 14:8; 14:10; 16:19; 17:2; 18:3; 19:15.

Specifikt som en välsignelse: Yayin:- PSALTAREN 104:15; AMOS 9:14. Asis:- JOEL 3:18; AMOS 9:13. Chemer:- 5 MOSEBOKEN 32:14. Shemer:- JESAJA 25:6. Tirosh:- 1 MOSEBOKEN 27:28; 4 MOSEBOKEN 18:12; 5 MOSEBOKEN 7:13; 5 MOSEBOKEN 11:14; ORDSPRÅKSBOKEN 3:10; JESAJA 65:8; JEREMIA 31:12; HOSEA 2:8-9; JOEL 2:19; SAKARJA 9:17.

Definitivt dåligt: Yayin:- 3 MOS 10:9; ORDSPRÅKSBOKEN 20:1. Shekar:- ORDS 20:1.

Associerat med mat: Yayin:- 1 MOSEBOKEN 14:18; 1 MOSEBOKEN 27:25; DOMARBOKEN 19:19; 1 SAMUELSBOKEN 10:3; 16:20; 25:18; 2 SAMUELSBOKEN 16:1-2; 1 KRÖNIKEBOKEN 12:40; 2 KRÖNIKEBOKEN 2:10; 2 KRÖNIKEBOKEN 2:15; 2 KRÖNIKEBOKEN 11:11; NEHEMJA 5:15; NEHEMJA 13:15; JOB 1:13,18; PREDIKAREN 9:7; JESAJA 22:13; JEREMIA 40:10,12; DANIEL 1:5,8,16; DANIEL 10:3. Yeqev:- 5 MOSEBOKEN 16:13; 5 MOSEBOKEN 15:14; 4 MOSEBOKEN 18:27,30. Tirosh:- 1 MOSEBOKEN 27:28,37; 4 MOSEBOKEN 18:12; 5 MOSEBOKEN 7:13; 11:14; 12:17; 14:23; 18:4; 28:51; 33:28; 2 KONUNGABOKEN 18:32; 2 KRÖNIKEBOKEN 31:5; 32:28; NEHEMJA 5:11; 10:37,39; 13:5,12; PSALTAREN 4:8; JESAJA 36:17; 62:8; JEREMIA 31:12; HOSEA 2:8,9; 2:22; 7:14; JOEL 2:19,24; SAKARJA 9:17; MIKA 6:15; HAGGAI 1:11; JOEL 1:10.

Dåliga följder: Yayin:- 1 MOSEBOKEN 19:32,33,34,35; 1 SAMUELSBOKEN 1:14,15; 25:37; 2 SAMUELSBOKEN 13:28; ESTER 1:7,10; ORDSPRÅKSBOKEN 23:30; ORDSPRÅKSBOKEN 31:4,6; JESAJA 5:11,12; JESAJA 5:22. Oinos:- 1 PETRUSBREVET 4:3.

Uppmaning att dricka: Yayin:- HÖGA VISAN 5:1. Shekar:- HÖGA VISAN 5:1 (LXX översätter här som 'methuo'). Oinos:- 1 TIMOTEUSBREVET 5:23.

Vin förbjudet: Yayin:- ORDSPRÅKSBOKEN 20:1; 23:31; 4 MOSEBOKEN 6:3,4; DOMAREN 13:4,7,14. Shekar:- 4 MOSEBOKEN 6:3; DOMAREN 13:4; 13:7; LUKASEVANGELIET 1:15 (sikera). Oinos:- 1 TIMOTEUSBREVET 3:3; EFESIERBREVET 5:18.

Förbjudet för Präster: Yayin:- 3 MOSEBOKEN 10:9; JEREMIA 35:6,8,14; ORDSPRÅKSBOKEN 23:20; HESEKIEL 44:21. Shekar:- 3 MOSEBOKEN 10:9. Oinos:- TITUSBREVET 1:7.

Slutsatser om olika sorts vin: Be-kahl yayin:- NEHEMJA 5:18; HÖGA VISAN 8:2.

Använt som ett dryckesoffer: Yayin:- 2 MOSEBOKEN 29:40; 3 MOSEBOKEN 23:13; 4 MOSEBOKEN 15:5,7,10; 4 MOSEBOKEN 28:14; 5 MOSEBOKEN 32:38; 1 SAMUELSBOKEN 1:24; HOSEA 9:4. Shekar:- 4 MOSEBOKEN 28:7. Chamar:- ESRA 6:9; 7:22.

Ospecificerad natur: Yayin:- 5 MOSEBOKEN 29:6; JOSUA 9:4,13; 1 KRÖNIKEBOKEN 27:27; NEHEMJA 2:1; ESTER 5:6; 7:2,7,8; JOB 32:19; ORDSPRÅKSBOKEN 21:17; PREDIKAREN 2:3; 10:19; HÖGA VISAN 1:2,4; HÖGA VISAN 4:10; JESAJA 56:12; JEREMIA 35:2,5; HESEKIEL 27:18; AMOS 2:8,12; AMOS 6:6; HOSEA 4:11; MIKA 2:11; HAGGAI 2:12. Shekar:- 5 MOSEBOKEN 29:6; JESAJA 56:12; MIKA 2:11. Yeqeb:- 4 MOSEBOKEN 18:27; 18:30; 5 MOSEBOKEN 15:14; DOMAREN 7:25; 2 KONUNGABOKEN 6:27; JOB 24:11; JESAJA 5:2; JEREMIA 48:33; HOSEA 9:2; SAKARJA 14:10. Ashishah:- HOSEA 3:1. Asis:- JESAJA 49:26. Sobe:- HOSEA 4:18; JESAJA 1:22. Tirosh:- HOSEA 4:11. Oinos:- MATTEUSEVANGELIET 9:17; MARKUSEVANGELIET 2:22; LUKASEVANGELIET 5:37,38; 7:33; 10:34; JOHANNESEVANGELIET 2:3,9,10; 4:46; ROMARBREVET 14:21; 1 TIMOTEUSBREVET 5:23.

av Edith A. Kerr (B.A., B.D.)

Källa: 'Alcohol and the Scriptures', Temperance Committee of the Presbyterian Church of Victoria, 1966