Hälsa och Guds Lag

Vad skall vi äta? Bilder på både ren och oren mat

Förebyggande Medicin

Under och sedan första världskriget har stora framsteg gjorts inom förebyggande medicin.  Betydelsen av följande har allmänt erkänts: tillräckligt med rent vatten; att omedelbart göra sig av med allt nedbrytbart material; personlig hygien; isolering av dem som har smittsamma sjukdomar; en tillräcklig och lämplig diet samt undvikandet av stora folkmassor. Modern kunskap inom detta område har kommit från vetenskaplig utveckling under enbart de senaste 150 åren.

Men visste du att det för 3000 år sedan fanns ett klart angivet och unikt system för allmän hälsa bland Israeliterna?

Lagarna som Gud gav Israel omfattade inte bara religiösa föreskrifter, utan även lagar som styrde varje aspekt av livet i samhället; ekonomi, jordbruk, sociala aspekter etc. Dessa innefattade lagar om hygien, sanitet och diet vilka, om de följdes, skulle skydda dem från de välkända, otäcka sjukdomar som hade varit vanligt förekommande i Egypten och som skulle komma att påträffas igen i det Förlovade Landet.

Smittspridning genom döda kroppar (djur och människor)

Förebyggande åtgärder innefattade tvagning av personer och rengöring av kläder, skinn, träkärl etc. vilka hade varit i kontakt med kroppen samt krossandet av lerkärl, vilka vi idag vet är mycket svåra att sterilisera. Särskilt nämns det om orenheten av ej övertäckta kärl i närheten av en död kropp. Detta var för att undvika kontaminering av innehållet genom flugor som kunde ha kommit i beröring med liket.

Infektionssjukdomar

De som hade infektionssjukdomar isolerades utanför lägret tills de friskförklarades av prästen, och naturligtvis brändes kontaminerade kläder, möbler etc. Principerna för kontroll av infektionssjukdomar tillämpades, nämligen: underrättelse (prästen informerades), isolering, regelbunden kontroll (av präst), karantän och desinficering.

Tvagningen efter mycket smittsamma sjukdomar var så noggrann att t.o.m. allt hår rakades av. Saker som man misstänkte var kontaminerade tvättades noga och fördes genom eld om de var gjorda av metall, vilket visade att man tillämpade sterilisering genom upphettning.

Avfallshantering, etc.

Det fanns lagar om nedgrävning av exkret och förbränning av annat organiskt avfall utanför lägret.

Hygienlagar

Lagar gavs för PERSONLIG hygien, särskilt i sådana fall som tvagning efter barnafödsel, etc.

Omskärelse, ett ingrepp med bevisat hälsosamma effekter, utfördes på spädbarn på den ÅTTONDE levnadsdagen, vilket humant sett är den bästa tiden. Den mycket höga nivån av antitoxiner i en nyfödd babys blod för att bekämpa sjukdom och infektioner, som erhållits ifrån modern före födseln, börjar att minska efter första levnadsveckan. Men en babys förmåga att koagulera blod når inte den normala nivån förrän i den andra levnadsveckan. På åttonde dagen är därför babyns sjukdomsbekämpande förmåga och blodkoaguleringsförmåga båda på en hög nivå, vilket gör denna dagen till den säkraste för operationen.

Dietlära

Mat klassificerades som "ren" eller "oren", d.v.s. som lämplig eller olämplig för konsumtion.

Kött:

Lämpligt:

Djur som både idisslade och har kluvna fötter; t.ex. oxe, får, get, hjort - alla rena växtätare.
Sådana djur har mer än en mage, vilket garanterar en rening av maten innan den absorberas.

Olämpligt:

1. Gris, hare etc. - asätare; fläskkött har i gångna tider orsakat många
sjukdomar och dödsfall (av trikinos, etc.).
  2. Djur som går på alla tassar – kött- och asätare – t.ex. hund, katt, varg, lejon etc. Dessa har benägenhet för rabies och andra allvarliga smittsamma sjukdomar.
  3. Krypande djur - asätare, t.ex. ödla, orm, kameleont, sköldpadda.

Fisk:

Lämpligt: Endast de som har både fenor och fjäll - (det finns ingen giftig fisk i
denna kategori).
Olämpligt: Kött- och asätare: Haj, ål etc. och ALLA skaldjur.

Fågel:

Lämpligt: Icke köttätare med ett välutvecklat matsmältningssystem, t.ex.
kyckling, kalkon, vildfågel etc. och deras ägg.
Olämpligt: Kött- och asätare: t.ex. örn, falk, gam etc. OCH DERAS ÄGG.
Asätare: T.ex. alla fåglar med simhud, som anka och gås OCH DERAS ÄGG.
Ett giftigt ämne kan hittas i köttet hos köttätare, vilket är ett resultat av förtäring av kött.

Olämpligt som mat:

  Blod: - det överför sjukdomar och innehåller avfallsprodukter.
  Inälvor: - njure, lever etc. (innehåller blod).
  Ett djur som har dött av sig självt: - (Det är möjligen sjukdomsmittat
och innehåller blod).
  Ett djur som skadats av ett rovdjur i naturen: - (Möjlig sjukdomssmitta
från rovdjuret och innehåller blod).

Alla djur som skall ätas måste dräneras väl på BLOD. I gångna tider har det funnits en anmärkningsvärd avsaknad av sjukdomar, såsom cancer, hos ortodoxa judar som höll Lagarna om mat. Rönen från modern vetenskap vittnar om den grundläggande sundheten i Guds hälsolagar.

VARFÖR FÖRGIFTA DIN KROPP MED OLÄMPLIGT KÖTT? Även om förordningarna om offer uppfylldes i Jesus Kristus och därför ej längre gäller, har den NATIONELLA Lagen aldrig upphävts.

Det är BARA när vi som nation återvänder till att lyda HELA GUDS LAG, vars principer finns nedlagda i Skriften, som vi kan hoppas på hälsa, lycka, fred och framgång.

Rekommenderad läsning:

  • ‘The Covenant Health Digest - Digest of Divine Law’ av H. Rand.
  • ‘Kingdom Law of Divine Healing’ av Rev. Wm. Pascoe Goard.
  • ‘Nature's Big Twelve’ av Rev. J. W. Shenton.
  • ‘Healing by Obedience’ av G. M. Smith.

Källa: "Today, Tomorrow and the Great Beyond" av John S. Fox, Kanada 1948