Forntidens stigar - kristendomens historia, moderna förvanskningar och politisk korrekthet

Med de förändringar i attityder och vanor som nuförtiden sker till följd av det minskade bibliska inflytanade på de tidigare kristna västländerna, kanske vissa personer kan tycka att åsikterna som följer nedan är något utmanande. Icke desto mindre vittnar historien om att våra kristna förfäder hade ett radikalt annorlunda synsätt.

vapen

Förvanskningen av historia
Förtal av personer
Brittiska Imperiet
Politisk inkorrekthet
Historien upprepar sig – En kommande Dom
Multikulturalism
Dessa var kristna nationer

Union Jack Australia flag St.George flag Australia flag Union Jack

 Förvanskningen av historia

Visste du att läran känd som “Brittiska Israel” fram till omkring 1947 var den engelska kyrkans näst mest undervisade ämne och tema, och att Kung George VI fullt och fast trodde på den? Kung George VI fullt och fast trodde på den? 1 Mycket få personer känner till sådana fakta. Utan en grundlig kunskap om det förflutna, kommer din framtid att ödeläggas.

I JOHANNESEVANGELIET 18:38 frågar Pontius Pilatus Jesus: “Vad är sanning?” Jesus säger om Guds Ord: “Ditt Ord är Sanning” (JOHANNESEVANGELIET 17:17). Vi skall inte bli teologiska här, utan vill helt enkelt påpeka för läsaren att Bibeln, Guds Ord, ÄR SANNING i alla frågor. Vår tro grundar sig helt på Bibeln.

Alla andra filosofier är bara skräp jämfört med Guds Heliga Ord. Gud befaller oss att väldigt noggrant uppmärksamma Hans Ord, för om vi inte gör det, och ignorerar allt som Han berättar för oss, kommer vi att straffas i ett evigt Helvete. I församlingen CAI predikar vi verkligen budskapet från gamla tider om “Helvete, Blod och Eld”, för precis som de tidiga kristna förkunnarna fick en sådan benämning genom att dundra ut nyheterna att “varje människa borde böja sina knän, sin vilja, och rätta sina vägar inför Israels Allsmäktige Herre och Gud”, så tar också vi Bibeln bokstavligen och varnar för den kommande Domen.

Foto av Winston ChurchillSir Winston Churchill När vi nu går in i detta "politiskt korrekta" tjugonde århundrade, där saker inte längre kallas vid sitt rätta namn, finns inte längre ‘svart och vitt’ eller ‘rätt och fel’, utan bara ett intetsägande grått. (JESAJA 5:20). De nya generationerna blir vilseledda och lurade inom många områden i livet. Tidningarna förvrider händelser för sina läsare; skolsystemet ljuger för sina elever; media kontrollerar de flesta av våra tankeprocesser idag eftersom folk inte tillbringar tid med att läsa och inte tar sig tid att ta reda på vad som verkligen händer. Även idag tar revisionistisk lära från gångna tider bort sanningen som fram tills idag lärts ut som fakta till varenda barn i skolan. Utan att försöka rättfärdiga varje punkt vi tar upp här, kan ett exempel nämnas angående fallet Sir Winston Churchill. När man nämner hans namn kan man nästan höra hur dagens intellektuella visslar ut sitt ogillande. Men då, på 1940-talet, visste alla att denne man, tydligt utsedd av Gud i sin ställning som det brittiska imperiets premiärminister, användes för att sporra de allierade länderna till seger över en ond fiende. Nuförtiden talar moderna filosofier nedsättande om och fördömer denne heroiske person. Det som är huvudsaken är att denne man användes på ett mäktigt sätt för att säkerställa segern som, om dagens pacifister och “fredsivrare” befunnit sig i Churchills position, kanske aldrig hade kommit till stånd.

 

Union Jack Scotland flag St.George flag Scotland flag Union Jack

Förtal av personer

På ett liknande sätt är Pauline Hanson och David Etteridge moderna exempel på politiskt inspirerade förtal av personer.2 Pauline sade sin mening rent ut och världen angrep henne och stämplade henne som rasist och mycket annat. Media ljög, och ljög, och såg till att hennes rykte blev nedsvärtat.3 Media är dagens ‘skriftlärde’ och en noggrann betraktelse av korruptionens utbredning inom media kommer att visa att de flesta kommer att lida evig fördömelse: “…alla lögnare skola få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel…” (UPPENBARELSEBOKEN 21:8). I dessa dagar säljer journalister sin själ för några kronor, för att få en nyhetshistoria som säljer.

Det samhälle vi lever i idag har förfallit under de gångna hundra åren, från ett som baserades på kristen tro, till en standard lägre än något vi tidigare skådat. Vi kristna är inte perfekta, inte heller är vår förståelse av Guds Ord fullständig, men vi vill hellre påträffas ‘övervinnande vår syndfulla natur’ och växande i kunskap om Guds Ljus, än att förledas av tomma filosofier i detta moderna samhälle, som inte bara har ignorerat, utan även förstört, vårt arv som har väglett oss så länge.

Politiker försöker ändra på allting och föra in nya system och ideologier baserade på världsliga/ogudaktiga filosofier, och kasta åt sidan de ‘gamla vägarna’, som huvudsakligen baserades på Guds Ord, vilket har prövats, bevisats och räddat oss från det fördärv som vi ser i andra, icke-kristna, länder. Vi säger dock inte här att demokrati är svaret.

Jesus ÅTERVÄNDER SNART och Han kommer att regera som Kung och Herre över en renad värld.

Union Jack Northern Ireland flag St.George flag Northern Ireland flag Union Jack

Brittiska imperiet

Storbritannien och dess kolonier (Samväldet med Australien, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika etc.) civiliserade den kända hedniska världen med hjälp av de kristna samfund baserade i Amerikas Förenta Stater som tog Evangeliet “ut i mörkret”. Låt oss nu inte argumentera om kända fakta att USA var en del av Storbritannien, om Kung George III:s galenskap eller om Paul Revere och alla de där tepåsarna som flöt omkring i Bostons hamn! Vad vi måste inse är att det är Gud som styr i människors riken (DANIEL 4:22), och att Storbritannien – som skulle komma att förbli ‘blind’ för sin identitet under tvåtusen år – och dess historia till fullo profeterats i Bibeln. Tråkigt nog lär sig många idag hur ‘dåligt’ det Brittiska imperiet var och många är emot auktoriteter och föraktar kungligheter.

Vi hoppas uppriktigt att artiklarna som vi länkat till nedan kommer att hjälpa till att sprida ljus över “Revisionistisk historia”, som propagerats för under det senaste decenniet och som fått många själar att vända sig bort från Guds Sanning.

De som återvände till Australien, efter att ha tillbringat tjugo år utomlands med att sprida evangeliet, kunde inte tro sina öron när de kom tillbaka och hörde uttrycket “Europeiska Invasionen” i samband med de två ämnen som tidigare lärdes ut i Australien: “Australisk och Brittisk Historia”. Det nya namnet, “Europeiska Invasionen”, är falskt och ett bedrägeri som underminerar sanningen om varför Storbritannien utsetts av Gud för att kolonisera och sprida sina traditioner och sin kultur. Utan Guds befallning att “gån ut i hela världen och prediken Hans Ord” (MARKUSEVANGELIET 16:15) med den efterföljande civiliseringen, skulle de infödda folken fortfarande tillämpa kannibalism i vissa områden och bo i barkhyddor (här hör vi de ogillande rösterna igen!). Den före detta premiärministern, Sir John Gorton, sammanfattade vår forna inhemska historia väl och man kan läsa om det i tidningarna. 4

Självklart fanns det korruption och ondska bland vissa av de vita nybyggarna. Det har alltid funnits “ruttna äpplen i tunnan” – eftersom det mitt i allt fanns icke-kristna eller så kallade kristna vars uppträdande var ont. Inte desto mindre förde MAJORITETEN av de så kallade “inkräktarna” med sig den civilisation som du och jag kan glädja oss åt idag. Med en tydlig kunskap om Guds Ord ser vi att det fanns “bra och dåliga” kungar i Israel. De hade ett val vilken väg de skulle leda Israel på, precis som våra politiker har idag. Ibland ‘återupptäckte’ en kung under Gamla Testamentets tid Guds Ord och genomförde det med fantastiska resultat. Om ledarna är onda kan skulden inte läggas på Gud: Lägg skulden på dess ursprung och inte på målet, vilket Gud lade på hjärtat hos dem som reste ut. Studera den oförvanskade, sanna historien om ditt land och du kommer att inse att dina lärare ofta har ljugit om och förvrängt ditt lands historia. I Australien känner exempelvis de flesta australiensare inte till ursprunget till sina tidiga politikers eller pionjärers övertygelse och de får endast höra den ‘världsliga’ sidan av händelser. Här hänvisar vi dig till författaren Col Stringer, vars böcker kommer att kasta en del ljus över Australiens pionjärers sanna förgångna. Vi rekommenderar starkt böckerna: ‘Discovering Australia’s Christian Heritage’ och ‘800 Horsemen’.5

I dessa böcker förser Col Stringer oss med mer information för att kunna fortsätta ett djupare studium, och visar att inte ens vårt urvattnade skolsystem längre undervisar eleverna om gångna ledare och orsakerna till vårt lands välfärd. Churchill varnade den nation som glömmer sitt förflutna: “De som försummar att lära sig från historien är dömda att upprepa den.”

Det finns så många tänkbara ämnen att studera: Afrika, för att ta ett exempel. Studera boken ‘Bitter Harvest – The Great Betrayal’ (’Bitter skörd – det stora sveket’) av Rhodesias (nuvarande Zimbabwes) före detta premiärminister, Ian Smith, och se sanningen som tidningarna i våra länder förvanskade. Jämför Ian Smiths ämbetstid med diktatorn Mugabes idag eller Idi Amin etc. Många i den äldre generationen i Indien och Afrika beklagar att britterna inte längre styr där.

Union Jack Wales flag St.George flag Wales flag Union Jack

Politisk inkorrekthet

Australien, som vi huvudsakligen har hänvisat till, har förändrats så mycket sedan 1960-talet under påverkan av ‘politisk korrekthet’, vilket verkligen är ett ogudaktigt bedrägeri för att “förändra traditionella värderingar och övertygelser på befallning av marginella minoritetsgrupper som vill avskaffa de gamla beprövade livsstilarna.” Givetvis har vissa åsikter inom modernt tänkande sin förtjänst: att inte tillåta barnmisshandel, misshandel av makar eller att utsätta barn för sexuell fara, och andra djupt bibliskt grundade uppfattningar. Men de som tillåter andra ‘moderna läror’ att kompromissa med Guds Bud och Hans Vägar, på vilka vår nation har byggts, kommer att bestraffas på Domedagen. Det kommer att bli en tid av fasa för de dåraktiga politiker, domare och byråkrater som har förändrat Guds lagar för att passa dessa dagars gudlösa seder: att ta bort de av Gud givna rättigheterna för föräldrar att leda sina barn och sin familj, och att ta bort bestraffning, enligt Guds Ord, med dödsstraff för mördare som bevisats skyldiga (bortom allt tvivel) – bara för att ta två exempel. Ve dem som vittnar falskt och ljuger… Deras Domare, Israels Allsmäktige Gud, kommer inte att frikänna dem. De flesta människor idag lever som om det inte finns någon morgondag!

Gud säger tydligt att dårar kommer att förneka Honom: JOB 12:17 and PSALTAREN 14:1. Ändå såg vi nyligen hur Tysklands förbundskansler öppet tillkännagav att det tyska parlamentet (Bundestag) inte längre kommer att erkänna Gud i bön; och vi har sett hur den fransk-quebeciansk-influerade Pierre Trudeau, före detta premiärminister i Kanada, svor att ta bort allt ‘brittiskt’ från vad som tidigare var känt som ‘Dominionen Kanada’. Studera förändringarna i kanadensisk lag idag och se hur politikerna förstör den bibliska grundstomme som detta land grundades på. Detta har lett till lagar som förbjuder användningen av Bibeln när man predikar om homosexualitet, etc.

Denna korruption står vid vår egen dörr (Australien) när vi nu ser hur delstaten Victoria har begränsat “yttrandefriheten”.6 En gång i tiden kunde man i Australien öppet säga sin åsikt om allting… Nu, med inflödet av “multikulturalism”, har politikerna varit tvungna att ändra lagen så att andra religioner inte ‘förolämpas’, men i själva verket begränsar man vår yttrandefrihet med anti-australisk ‘politisk korrekthet’. Två pastorer i Victoria har varit tvungna att lägga ut över $100 000 dollar på ett mål som några muslimer väckte mot dem för att de vågade säga sin mening om denna religion i olika seminarier… detta är en travesti på de friheter som Gud har givit denna före detta kristna nation.

Våra australiska kamrater som levde för 50 år sedan skulle vända sig i sina gravar om de visste vad politikerna gör med vårt land. Många australier vaknar nu långsamt upp till det faktum att våra friheter begränsas alltmer. Eftersom vi antagit lagar som en gång i tiden kvävde europeiska nationer, så fostrar vi en förvirrad och missnöjd nation. När historiska fakta om hur kommunister och nazister förbjöd tankefrihet inte längre undervisas och moderna politiker leker med våra tidigare vunna friheter, så är vi i fara.

I Europa finns det en lag för allting och de tvingar sitt system på Storbritannien genom Europeiska Unionen. I Storbritannien är allt som inte är förbjudet i lag tillåtet; i Europa gäller motsatsen och man får bara göra vad som är specifikt tillåtet genom lagen. Så det europeiska sättet är att detaljerat lagstifta för varje situation, snarare än att låta samvetet och sunt förnuft råda. Exempelvis består enbart EU-direktivet för export av ankägg av ungefär 26000 ord. De Tio Budorden – som en gång dög till att styra hela nationer – består av runt 300 ord. Storbritannien kommer snart att anta det europeiska rättssystemet och ta bort “rättegång inför jury”. På så sätt kommer ansvaret för att bevisa din oskuld inför domaren att ligga på dig, snarare än att du antas vara oskyldig.7 Om du exempelvis bor i Tyskland är det bäst att du stiger upp i gryningen och strör ut salt på isen framför ditt hus, för om någon halkar och ramlar kommer du att få betala höga böter. Ny fransk lagstiftning föreskriver fängelse för religiösa "proselytvärvare" (människor som försöker omvända andra) på grund av "mental manipulering" av allmänheten. Staten ges makt att upplösa religiösa grupper och utdöma orimliga böter och fängelsedomar på upp till 5 år (d v s du kan få fängelse för att sprida Guds Ord). Också i Australien införs liknande lagar, vilka alla leder till det penningbegär och den girighet vi ser födas i domstolarnas rättstvister, vilka särskilt har sitt ursprung i och har spridits från Kalifornien. De finns där girigheten är som störst…

Union Jack New Zealand flag St.George flag New Zealand flag Union Jack

Historien upprepar sig – En kommande Dom

“Och de offrade sina söner och döttrar till offer åt onda andar. Ja, de utgöto oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, och offrade dessa åt Kanaans avgudar; och landet vart ohelgat genom blodskulder. Så blevo de orena genom sina gärningar och betedde sig trolöst i sina verk. Då upptändes HERRENS vrede mot hans folk, och hans arvedel blev honom en styggelse” (PSALTAREN 106:37-40).

Gud säger: “Du skall icke dräpa” (2 MOSEBOKEN 20:13), och ändå har den fullständiga avsaknaden av kristna värden i detta nutida, lösaktiga samhälle lett till mord av oräkneliga miljoner själar genom abort. I Storbritannien har, sedan ‘Abortlagen’ godkändes i parlamentet 1967 under den falska förevändningen att den ibland behövdes för att rädda moderns liv, mer än sex miljoner små barn avsiktligt avlivats. Enligt FN utförs mer än 50 miljoner aborter över hela världen varje år. Det betyder att ungefär 137 000 barn aborteras dagligen, vilket är detsamma som 95 små barn varje minut...

Det mänskliga livet börjar vid befruktningen och från och med den tidpunkten existerar otvetydigt en ny människa med noggrant bestämda, oföränderliga egenskaper (JEREMIA 1:5). Gud känner oss till och med innan vi föds (JESAJA 49:1) och förklarar att det nya livet som utvecklas i livmodern är en människa från allra första början (PSALTAREN 139:14-16). Gud har en plan för varje människas liv. Han har givit varje människa talanger och förmågor, och om abort hade tillämpats på samma sätt i gångna århundraden som idag, så hade kanske inte ens Beethoven fötts. Nuförtiden aborteras de allra flesta barn på grund av själviskhet, onda begär och tillfredställelse av egna lustar etc. (2 TIMOTEUSBREVET 3:1-4). Gud kommer inte att tolerera detta mycket länge till! (HESEKIEL 36:18).

“Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå, och ande åt dem som vandra där…” (JESAJA 42:5).

“Låt oss betänka huru få våra dagar äro, för att vi må undfå visa hjärtan” (PSALTAREN 90:12).

“Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst...” (Engelskans King James Bibel översätter: ‘Där vision icke finnes, där förgås folket…” (ORDSPRÅKBOKEN 29:18, se också HOSEA 4:6). Detta är vad som händer i vårt nutida samhälle när vi vänder oss bort från Guds Principer. Morden i skolorna, den ökande förekomsten av brott och till och med det för årstiderna ovanliga vädret kommer att fortsätta och bli värre. Det finns en Gud, och eftersom vi inte lyder Hans befallningar kommer vi att få lida mer och mer. Storbritannien och de moderna samväldesländerna, U.S.A., och andra liknande nationer som tydligt i Guds Ord definieras som att ha grundats för att vara ett “vittne” och ett exempel för Honom, kommer att lida fruktansvärt när Gomer (Tyskland) och Ros/Magog (Ryssland), tillsammans med kungarna från östern (Kina) attackerar (Se UPPENBARELSEBOKEN 9:16 där en armé på tvåhundra miljoner omnämns!). Gud omnämner och beskriver SIN historia (eng. HIS-story) för att vi skall känna till den.

Skulptur av Titus huvudTitus, romersk general
Titta i LUKASEVANGELIET 21:20-24, för där hittar vi en profetisk varning som Jesus själv gav de kristna i Jerusalem. Precis 35 år senare ledde den romerske generalen Cestius Gallus sin armé från Syrien in i Judéen, och ställde till med stor förödelse och började belägra Jerusalem. Cestius var redo att inta staden då han plötsligt återkallade sina soldater och drog sig tillbaka från staden utan någon speciell anledning, såsom det beskrevs av den tidens historiker (se Flavius Josefus, ‘Judarnas krig’ II.19.6). När de romerska arméerna drog sig tillbaka lydde alla kristna Jesu varningar och flydde till bergen, och undkom med sina liv just innan Jerusalem omringades. Bara en kort tid efter detta, år 70 A.D., belägrades staden av Titus och hela staden och templet förstördes.

Slå upp Bibelversen i DANIEL 12:12 som innehåller ett av de sista datumen i Bibeln, och med bevis kommer du att se att detta arabiska datum, 1335, i vår kalender motsvarar år 1917. Läsaren borde fortsätta sina studier om detta eftersom DU med all sannolikhet kommer att få se Jesus fysiskt återvända till denna jord snart. ÄR DU BEREDD?

Union Jack USA flag St.George flag USA flag Union Jack

Multikulturalism

Modernisterna har tillåtit att en ogudaktig undervisning gör intrång i det före detta Brittiska imperiet: “multikulturalism”. Detta är förbjudet av Gud. Gud skapade jorden och satte oss i våra olika länder. DANIEL 12:4 säger att folk just i dessa dagar ska flytta mycket ‘fram och tillbaka’ mellan nationerna, och detta beskriver inte bara turisterna. Pauline Hanson attackerades därför att hon sade sanningen rent ut i sitt inledningstal i parlamentet. Många asiater kommenterade angående sin häpenhet över att denna dam förtalades så mycket, för de höll helt med henne om att anledningen till att de flyttade till Australien var för att ”fly” från det system de tillhörde och för att komma bort från sin egen miljö. Vi känner alla till det brittiska rättssystemet med parlamentet och demokrati, men detta håller nu på att förstöras inifrån. Vilka dårar våra politiker varit som tillåtit utlänningar att föra in sina egna kulturer, trots att vi som härstammar från kristna nationer, i de länder som de kommer från, förbjudits att ens köpa mark, ha ett permanent arbete, gifta oss etc., och framför allt, utöva vår kristna religion.

Vi ber att vårt blinda folk skall vakna upp och inse att vårt arv håller på att attackeras. Vi har blivit så lurade att vi till och med är rädda för ordet “rasist”… Tänk tillbaka på den ursprungliga betydelsen av det engelska ordet “gay” (i betydelsen ‘glad, munter’) – har du sett de gamla svartvita filmerna eller dansat dansen ‘Gay Gordon’? Det verkar så dåraktigt att tillåta minoriteterna att förstöra vårt vackra engelska språk… hur mycket bedrövar inte detta Gud, som gav Sin Ende Son till att leda oss in på rättfärdighetens vägar. Vi är inte emot syndaren, för vi får inte döma individuellt, men vi befalls att döma enligt vad Gud säger: “Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom.” (JOHANNESEVANGELIET 7:24). Vi har alla hört: “hata synden, men älska syndaren (3 MOSEBOKEN 19:17) – detta är så sant, men tråkigt nog börjar syndarna att förändra allting, så att man att hatar den rättfärdige, och förstör de värden som Gud har instiftat för Sin Skapelse (GALATERBREVET 4:16; JESAJA 5:20,24).

Studera DANIEL 4:14 – Här ser vi att GUD styr denna jord inom varje politiskt område och att Han kommer att ha det sista ordet. Just nu, då Gud vill se att vi lyder Honom frivilligt, ger Han oss en fri vilja att välja mellan gott och ont. Kristna personer är ”ljus” i denna allt mörkare värld. Många kommer ihåg söndagsskoleundervisningen att “I ären jorden salt…” (MATTEUSEVANGELIET 5:13). Idag betyder detta ingenting för det flesta ungdomar, som förblindats eftersom lärare inte längre undervisar dem om deras Skapare, på det sätt som våra förfäder blev undervisade. Självklart finns det fortfarande kristna omkring oss; men många av dem har inte brytt sig om Guds varning, att om de förlorar den smörjelse de skall ha, så kommer de att vara värdelösa för Guds Arbete och kan bara användas till att kastas på stigarna.

Union Jack Canada-red-ensign flag St.George flag Canada flag Union Jack

Dessa var kristna nationer

Betrakta återigen dagens Kanada: förr i tiden mycket brittiskt och känt som ‘The Dominion of Canada’, på grund av de förfäder som grundade landet och de hårt arbetande pionjärerna som namngav landet efter en Bibelvers i Psaltaren (PSALTAREN 72:8) (eng. …have dominion also from sea to sea…). Ättlingarna till det Brittiska imperiet och Amerikas Förenta stater råkade vara mycket starkt grundade på Bibeln och brukade på så sätt ge Gud äran. Nu försöker man att få bort bönen från det australiska parlamentet. Våra beslutsfattande och verkställande organ, vilka alltid brukade hänvisa till Allsmäktige Gud’, anstränger sig till det yttersta för att ta bort alla spår av kristendomen som de inte längre förstår. Det finns BARA EN GUD och Hans Son heter Jesus. Genom okunnighet och förnekande av Guds Lagar har vi tillåtit ‘främlingen’ (5 MOSEBOKEN 28:43-44; 5 MOSEBOKEN 31:12) att komma in i dessa av Gud givna länder och förändra vårt arv. Varje domare, politiker och regeringsledamot som låtit lura sig på grund av att han ignorerat undervisningen från vårt förflutna, kommer att lida för att han fattat pennan och orsakat det nuvarande förfall som sprider sig överallt i vårt samhälle.

Detta leder oss in på vår Studie av de engelskspråkiga folkens kristna inflytande, där du kommer att hitta underlag som försvarar dessa, möjligen kontroversiella, kommentarer. Dagens ”Nationella Israel” (vilket avser dem som har kommit från det Brittiska imperiet, Amerikas Förenta Stater, och de flesta skandinavisk-germanska länderna, med deras ättlingar som gav sig av till Sydafrika, Nya Zeeland och Australien etc.) har blivit blinda och lider av samma sorts apati som Churchill kämpade med mellan 1933 och 1939 när han försökte fästa vår uppmärksamhet på hotet från Tyskland (JESAJA 42:19). Många andra länder har åtnjutit ett kristet inflytande som är glömt idag. Se Nationernas kristna historia för att läsa på om hur kristendomen har påverkat historien av de länder som vår församling för närvarande befinner sig i. Det beror på DIG som individ. Det finns ingen ursäkt för okunnighet - se Guds varning: "Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall och jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn" (HOSEA 4:6).

“Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära…” (JESAJA 55:6).

Kung Alfred den storeKung Alfred den store Drottning Elizabeth IDrottning Elizabeth I Drottning VictoriaDrottning Victoria Kung George VIKung George VI

 

 

 

 

 

 

 

Kristna monarker i Storbritannien

Nästa sektion: De engelskspråkiga folkens kristna inflytande

  • 1. "Jag är säker på att Brittiska Israel-temat är sant. Jag har läst om det på sistone och allt, oberoende av hur stort eller litet det varit, pekar mot att vi är 'det utvalda folket'.” Ett brev skrivet av Kung George VI 1922 när han fortfarande var Hertig av York - ur tidningen "The Independent" - 6 april 1996
  • 2. Untamed and Unashamed – The Autobiography (Otämjd och ogenerad - självbiografin), av Pauline Hanson, JoJo Publishing, april 2007
  • 3. “Detta är talet som drev den styrande eliten och vänstervriden media till paroxysmer och självrättfärdig vrede. Journalisterna under Murdoch och Packer, tillsammans med de politiskt korrekta nitiska journalisterna från ABC och SBS slog ned på de här orden och förvrängde dem till en parodi av lögner, svek och förtal för att iscensätta en av de mest ärekränkande, illvilliga och grova attackerna mot en person som någonsin upplevts i Australien.” Martin Lehmann kommenterar Pauline Hansons första tal i parlamentet, i Analysis of the Hanson Speech (Analys av Hansons tal), 8 september 2003
  • 4. Se John Gortons biografi: John Gorton: He Did It His Way (Han gjorde det på sitt sätt) av Ian Hancock
  • 5. Disovering Australia's Christian Heritage och 800 Horsemen av Col Stringer, tillgängliga från Col Stringer Ministries, PO Box 3554, Robina QLD 4230, Australien
  • 6. Racial and Religious Tolerance Act – Victoria av Jenny Stokes, Saltshakers, 19 July 2007
  • 7. Se webbplasten för Campaign for Truth in Europe