Forntidens stigar

 

Forntidens stigar - kristendomens historia, moderna förvanskningar och politisk korrekthet

Med de förändringar i attityder och vanor som nuförtiden sker till följd av det minskade bibliska inflytanade på de tidigare kristna västländerna, kanske vissa personer kan tycka att åsikterna som följer nedan är något utmanande. Icke desto mindre vittnar historien om att våra kristna förfäder hade ett radikalt annorlunda synsätt.

De engelskspråkiga folkens roll

Historiens blad berättar historien om de israelitiska nationerna – Storbritannien och Samväldet, Amerika och Kanada – som inte bara gav frihet till världen och användes av Gud för att befria andra nationer från förtryck och tyranni, utan också hjälptes på ett gudomligt sätt och försvarades av Gud för detta syfte.

Dessa var kristna nationer

Många av oss idag medger inte längre att de friheter och rättigheter som vi har i de västerländska nationerna härstammar från vårt kristna arv. Våra lagar baserades på kristna principer... läs här om olika länders fascinerande kristna historia.

Alla människosläktets folkslag kan bli frälsta

Vi samtycker inte med de grupper som säger att endast israeliter kan frälsas, och kan ge många exempel för att styrka vår ståndpunkt.

Dikter och citat

"Den vite mannens börda" och andra dikter och citat.

Australien – En kultur i kris

Vi trodde att vi var så enormt framstegsvänliga genom att förakta assimilering. Och resultatet? Människor som inte respekterar någonting.

Fördärvet av det amerikanska jordbruket

Amerika har större jordruksareal än något annat land på jorden och ändå står dess bönder inför hård konkurrens från jordbrukare i mindre avancerade länder. Vad ligger bakom det hotande fördärvet av amerikas jordbruk?

Sveriges kristna historia

Det svenska folket är en blandning av olika stammar, några med germanskt ursprung och andra som kan spåras till israeliterna i Bibeln. Under 800- och 900-talet togs den romersk-katolska tron till Sverige, men utan större framång. På 1500-talet blev Sverige protestantiskt huvudsakligen till följd av den svenske reformatören Olaus Petris insats. Vidare bröt sann väckelse ut i början på 1900-talet.