En kristen vandring

 

Kristus i dig, vårt Härlighetshopp (del 1)

Grunderna för varje pånyttfödd kristen! Här är "mjölken" som du behöver för att växa i nåd, direktiv hur man studerar Bibeln, hur man ber, vad det betyder att vara Andefylld, etc.

Tillåt aldrig en spricka i din rustning

Lär dig hur man korrekt bär "Guds rustning" och motstår flammande pilar av tvivel – inklusive "Aldrig Mer"-listans tolv punkter.

En lycklig kristen / En olycklig kristen

Varför har vissa kristna "glädje i Herren" och går från tro till tro, medan andra inte verkar göra framsteg i sin kristna vandring. Detta studieblad visar några av de grundläggande principerna för alla kristna, hur man dagligen vandrar med Herren.

Ett citat från George Müller

George Müller var en man med en häpnadsväckande tro på Gud. Han drev ett antal barnhem och litade på att Gud skulle förse honom och barnen med allt de behövde. Han skrev detta citat om den dagen då han helt överlät sitt liv åt Gud.

Hur man handskas med misstag

Det får aldrig förekomma oenighet i församlingen och du får aldrig tala illa om en annan person. Bibeln ger tydliga instruktioner om hur man borde tala med varandra och att reda ut meningsskiljaktigheter eller försyndelser. Låt inte satan få fotfäste i ditt liv.

Det segerrika livet i Jesus Kristus

Psaltaren 78 visar å ena sidan Guds styrka och underbara gärningar och å andra sidan de bedrövliga misslyckandena hos den gammaltestamentliga kyrkan, (Israel var Guds folk i det Gamla Testamentet). Eftersom vi är Hans kyrka i Nya Testamentet, kan också vi lära många nyttiga läxor från detta. Det finns därför många saker här vilka är speciellt viktiga även för oss, Herren Jesu Kristi kyrka i Nya Testamentet.

Djävulens strategi

I Första Moseboken 3 läser vi skildringen av Adams och Evas första frestelse av satan. Djävulens strategi var framgångsrik och ledde till våra första föräldrars ignorerande av Guds Ord till dem och deras uppror mot Gud. Idag fortsätter satan att använda samma taktik, vilket producerar samma resultat, nämligen människans ignorerande av Guds Ord och deras uppror mot Guds auktoritet. Denna taktik består av:

Träna för att vinna

Kristna löper i ett lopp för att vinna ärekronan. Hur skall vi träna för att vinna detta lopp?

Förvaltarskap

Förvaltarskap är ett försummat ämne som är nödvändigt för kristen växt och mognad. Det är dags för oss alla som kristna att inse att ÄKTA LYCKA och ÄKTA GLÄDJE bara kan fås genom KUNSKAP OM OCH LYDNAD AV GUDS ORD. Kunskap om Guds Ord öppnar en värld av ansvar för oss.

Människans enda stora ansvar

What is the main thing we have to make sure of during our short lives here on earth?

Vänskap

Alla behöver en sann vän. Någon som står vid vår sida i alla väder – och som stöder oss när vi behöver det och som knuffar oss i rätt riktning när det är nödvändigt. Detta studieblad beskriver karaktärsdragen hos en sann vän – något som vi alla skulle vara!

'Anklagare' – att tala orätt om andra

En av satans effektivaste metoder för att förstöra en försammlings arbete är genom oenighet. Ofta kan denna oenighet uppträda genom förtal av bröder. Denna artikel visar utifrån Skriften att vi inte får bli satans tjänare med våra tungor. Den visar också hur vi skall hantera situationer där det råder oenighet mellan bröder i försammlingen.

Ett meddelande...

När Guds profet Natan konfronterade David med hans synder och avslöjade dem för världen, gjorde han detta uttalande: "Eftersom du genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta honom..." Hur många tusentals människor över hela världen har fått sin tro krossad genom skandal i kyrkan?

Löften i Nya testamentet

Visste du att det enbart i Nya Testamentet finns 750 löften? Detta studieblad innehåller en lista med löften som Gud har lovat och bibelreferenser var de kan hittas. Låt oss tro på Herrens löften!

Att kasta ljus över lögnaktiga andar

Lögner är som ogräs som växer jämte de riktiga plantorna i en trädgård. De utarmar jordens resurser och kväver den goda växtigheten. Likt en trädgårdsmästare måste vi lära oss att snabbt urskilja dem och dra upp dem så snart som vi får syn på dem...

Gott uppförande & god etikett

Vart har gott uppförande tagit vägen? Det verkar som om mycket folk idag har glömt, eller aldrig fått lära sig god etikett och omtänksamhet mot andra människor i vardagliga situationer. Vare sig det är i hemmet eller offentligt, kan vuxna såväl som barn lära sig av denna påminnelse om några grundlägganade principer och deras Bibliska ursprung.