Dessa var kristna nationer

Union Jack Australia flag St.George flag Australia flag Union Jack 

Många av oss idag medger inte längre att de friheter och rättigheter som vi har i de västerländska nationerna härstammar från vårt kristna arv. Våra lagar baserades på kristna principer. 1 Klicka på länkarna nedan för att läsa om olika länders kristna historia.

Australien Schweiz
Danmark Skottland
Frankrike Storbritannien
Italien Sverige
Kanada    Sydafrika
Nederländerna Tyskland
Norge Ungern
Nya Zeeland USA
Polen                             Österrike
Ryssland  

Det var kristna som såg till att slaveriet avskaffades i USA. De första nybyggarna som kom till USA flydde faktiskt från religiös förföljelse i Europa. De ville bygga upp ett samhälle baserat på Bibeln, vilket än idag kan kännas igen på de nationella karaktärsdrag och den identitet som finns hos världens mäktigaste nation. När vi urholkar vårt kristna arv, urholkar vi den moraliska ställning, framgång och levnadsstandard som vi en gång åtnjöt. 2 Många är de problem som våra nationer möter idag på grund av att de inte längre erkänner Guds lagar som grundläggande riktlinjer både i politik och i vårt privatliv.

Studier av vårt kristna förflutna visar den avgörande roll som reformationen har spelat i att föra ut Europa ur den s.k. “medeltiden” och hur den förde med sig upplysning, frihet och framgång för alla som påverkades av den. 3 Du kommer att upptäcka att Gud har haft sin hand med i historien och att det är meningen att vi skall spela en positiv roll i världen genom att tillämpa kristna principer vid nationella och personliga beslut. Sammanfattningarna som i stora drag skildrar den kristna historien utmanar varje skeptiker att beakta frukten av kristen tro, och de utmanar varje kristen att gå tillbaka till rötterna av de tidiga dagarnas ivriga bibliska tro, som en gång var så uppskattad i de länder som listas nedan.

“Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga.” (JUDASBREVET 3).

John Wycliff – lollardernas ledareJohn Wycliff – lollardernas ledare John Wesley - metodismens grundareJohn Wesley - metodismens grundare Hudson Taylor – missionär till Kina Hudson Taylor – missionär till Kina General Booth – frälsningsarméns grundare General Booth – frälsningsarméns grundare

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa avsnitt: Nationella Israel & Judah  

 

  • 1. För detaljer, se Christianity and the Law av Stephen C. Perks, Avant Books, Whitby, England
  • 2. Se t.ex. America: To Pray or Not to Pray? av David Barton, Wall Builder Press, Aledo, TX (USA) och Britain in Sin, Christian Voice, Royston, Herts, U.K.
  • 3. Läs “God’s Generals II – The Roaring Reformers" av Roberts Liardon, ISBN 088368 9456 för mer detaljer angående de tidiga reformatorerna.