Den katolska kyrkan

Roms kätterska påfund

Ofta förföljdes sanna kristna såsom kättare av den katolska kyrkan. Läs vilka kätterska lärosatser Rom har infört under århundradenas gång.

Stolt över att vara protestant

I de största kyrkosamfunden ombeds vi att glömma reformationen och den olyckliga delningen för längesedan. Många rörelser vill få oss att skämmas över den historiska  och bibelbaserade titeln "protestant", och att om möjligt ta bort det ordet från vårt tänkande och vårt vokabulär. Men på Martin Luthers tid var en 'protestant' ett vittne för Sanningen i Guds Ord och emot de obibliska felaktigheterna i den romersk-katolska tron. Av många anledningar är vi stolta över att bära ett sådant namn.