Den Helige Ande

Vad säger Bibeln om den Helige Ande

"Vad Bibeln säger om den Helige Ande" är ett studieblad med Bibelverser som beskriver dopet i den Helige Ande i Bibeln. Detta blad förklarar också den Helige Andes roll och nödvändigheten av att bli Andefylld med tecknet att tala tungomål.

Beviset på dopet i den Helige Ande är att tala tungomål

Med många Bibelverser som stöd visar detta studieblad hur dopet i den Helige Ande sker. Tungomålstal visar sig vara det Bibliska tecknet på att Anden tagit sin boning i oss. Studiebladet förklarar också varför det är nödvändigt att vara Andefylld, så att Anden kan ge oss kraft att leva det kristna livet.

Kraft ifrån Höjden

Kristus säger: "Var och en som beder, han får", men det existerar förvisso en "djup klyfta" mellan bedjande och bönesvar som är en stor stötesten för många. Hur kan man då förklara denna motsägelse?

Andens frukter och gåvor

Vilka är Andens 9 frukter och 9 gåvor?

Stora väckelseledares vittnesbörd

Medeltiden:

Till och med på medeltiden lät Gud några nådefulla väckelser ske. Mellan 1100- och 1400-talet pågick väckelser i sydeuropa där många talade i tungor. De främsta ledarna bland dessa väckelser var Waldensarna och Albigensarna.

I uppslagsverket Encyclopaedia Britannica står det, under uppslagsordet tungomålstalande, att: “Det dyker upp i kristna väckelser under alla tider.”

Andens gåvor

General Booth; från tidsskriften "War Cry," 14 mars 1885

MINA KÄRA KAMRATER,-