Den 11/11

Den 11 november 1918 kl 11 på förmiddagen slutade första världskriget: Tyskland överlämnade sig till de allierade styrkorna. Efter fyra långa år av blodsutgjutelse undertecknades det slutliga vapenstilleståndet...

Första världskriget blev känt som “det stora kriget” och “kriget som skall göra slut på alla krig”. 'Centralmakterna', krigets förlorare, förlorade mer än 3 500 000 soldater på slagfältet. De allierade, segrarna, förlorade mer än 5 100 000 män. I genomsnitt dödades mer än 5 600 soldater varje dag under kriget.

Det faktum att 20 000 brittiska soldater dödades under första dagen vid 'Slaget vid Somme' påminns man ofta om med fasa. Över 5 miljoner civila uppskattas också ha omkommit på den europeiska kontinenten, som en följd av ockupation, bombningar, hunger och sjukdom.

Inom sex veckor efter krigets utbrott hade nästan en halv miljon män frivilligt anmält sig för att strida för Gud, kung och fosterland, och för frihet i världen. Storbritannien förlorade en av sina finaste generationer... De kom från alla samhällsklasser: män från den viktorianska, bibeltroende generationen som var villiga att ställa upp och strida för dessa ädla ideal.

Den 11 november är känd som "Armistice Day" (sv. “Vapenstilleståndsdagen”) eller "Remembrance Day" (sv. “Minnesdagen”) i Storbritannien och dess samväldesländer, och som "Veterans Day" (sv ”Krigsveteranernas dag) i USA. Efter andra världskriget blev söndagen närmast den här dagen känd som "Remembrance Sunday" (sv. “Minnessöndagen”); och kl 11 på förmiddagen den här dagen hålls två tysta minuter för att tacka Gud som hjälpte oss under kriget och gav oss segern, och för att komma ihåg dem som gav sina liv. Nederländerna, Belgien och Frankrike står också stilla i tystnad för att komma ihåg dem som gav sina liv för vår frihet.

"Kommen och skåden HERRENS verk... Han stillar strider intill jordens ända ... BLIVEN STILLA och besinnen att jag är Gud ..." PSALTAREN 46:9-11

Den symboliska betydelsen av 11/11

Klokckan vid 'Palais de Congrès' i Bryssel visar världens historia under de senaste 2000 åren. Figuren vid den elfte timmen är en soldat från första världskriget.Vad är klockan nu? Klokckan vid 'Palais de Congrès' i Bryssel visar världens historia under de senaste 2000 åren. Figuren vid den elfte timmen är en soldat från första världskriget.


Bibeln visar att Herrens återkomst kommer ske vid midnatt: "Men vid midnattstid hördes ett rop: Se, brudgummen kommer; gå ut och möt honom." (MATTEUSEVANGELIET 25:6; läs verserna 1-13).

Jesus tillfrågades: "...vad…blir tecknet på din tillkommelse och världens ände?" i MATTEUSEVANGELIET 24. Han svarade:

"Och ni skall få höra krig och rykten om krig. Se till, att ni inte blir förskräckta, ty allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig upp emot folk och rike mot rike (världskrig!) ... Likaså när ni ser allt detta, så vet, att det är nära och står för dörren." (MATTEUSEVANGELIET 24:6-7,33).

Det är ingen slump att detta "krig som skall göra slut på alla krig" fick ett slut den 11:e timmen den 11:e dagen i den 11:e månaden.

Krigets omständigheter var vid den tiden alldeles för kaotiska för att de militära ledarna ens skulle kunna tänka på att underteckna avtalet exakt klockan 11 på förmiddagen den elfte november. Strider pågick till och med in i sista minuten.

Denna timing var ett tydligt 'tecken' och en varning från Gud om att vi har kommit till de sista dagarna, och att den 12:e timmen (midnatt), då Jesus kommer tillbaka, inte är långt borta.

"Vaka därför, ty ni vet inte vilken stund er Herre kommer... Var därför också ni redo, ty i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen." (MATTEUSEVANGELIET 24:42,44).

Den okände soldaten

Under sju år efter kriget fortsatte det brittiska imperiets kommission för krigsgravar (eng. ”the British Imperial War Graves Commission”) med uppgiften att leta efter, försöka identifiera och återbegrava soldater som hade dödats och försvunnit i träsket av lera, skyttegravar och bombkratrar på västfronten.

En av dessa oidentifierade soldater valdes ut för att representera sina fallna kamrater och för att vara en symbol för den saknad och sorg hos många människor som aldrig skulle få veta vad som hänt deras söner eller män eller fäder.

Klockan 11 på förmiddagen den 11 november 1920 begravdes “den okände soldaten” i London. Begravningståget stannade till när det passerade minnesgraven, det nybyggda nationella minnesmärket från kriget, vilket avtäcktes av kungen som sedan gick bakom vapenvagnen som bar kistan (se också rutan: Ceremonin vid Minnesgraven). En tapperhetsvakt som avlöstes enbart av innehavare av Viktoriakorset placerades utanför Westminster Abbey där kistan slutligen lades ned, precis innanför ingången till mittskeppet.

Stenen som lades över graven hade dessa ord ingraverade:

"För Gud, för kung and fosterland, för nära och kära, hem och imperium, för rättfärdighetens och frihetens heliga sak i världen. Under denna sten vilar en brittisk soldats kropp..."

Guds hand i Storbritanniens historia

Genom hela Storbritanniens historia konfronteras man ständigt med händelser där Guds ingripande tydligt visat sig. Detta beskrivs detaljerat i böcker som “'The Trumpet Sounds for Britain' (sv. ’Trumpeten ljuder för Storbritannien’):

Ceremonin vid minnesgraven

Cenotafiet (eng. Cenotaph), vilket är det grekiska ordet för "tom grav", har fortsatt att stå i brännpunkten för det nationella firandet av Minnesdagen. Varje år samlas kungafamiljen, ledarna för alla samväldesländerna, premiärministern och ledarna för alla politiska partier tillsammans med krigsveteraner från armen, marinen och flygvapnet från de båda världskrigen för att minnas de som gav sina liv.

Hela nationen leds i bön...

"Himmelske Fader, Din Son, Guds Lamm, har sagt till oss att den som mister sitt liv för Hans skull skall finna det. Du känner våra hjärtan och vet att inget liv är värt att leva utan risker. Vi tackar Dig för den stora kärlek i människors hjärtan som fick dessa män, som vi kommer ihåg denna dag, att lägga ned sina liv så att vi kan vara fria att tillbedja här; lär oss att leva så som de som är köpta med ett högt pris, och så som du har kallat oss till din tjänst, gör oss värdiga vår kallelse, genom de fullständiga gärningarna av Din Son, vår Herre, Jesus Kristus. Amen."

"...Vi tackar dig för de modiga och trofasta döda som har lagt ned sina liv i de två världskrigen... för modet och hängivenheten hos soldater, sjömän och piloter som stupat för sanningens eller rättfärdighetens skull. Må vi följa deras exempel i trofasthet och uthållighet, så att också vi skall visa oss vara värdiga segerns krona. Amen."

Och sedan i tystnad...

Kl 1059 Trumpetaren spelar 'The Last Post' (sv. Sista taptot).

Sista taptot - "Att uthärda till slutet" - symboliserar domedagen.

Kl 1100 Två minuters tystnad.

KL 1102 Klagosång spelas.

Trumpetaren spelar 'Revelj', Flaggor hissas.

Revelj = att vakna - symboliserar uppståndelsen.

KL 1103 Minnesakt.

De skall inte åldras så som vi som är kvar åldras,

Ålderdom skall inte tynga dem, inte heller skall åren fördöma,

Vid solens nedgång och på morgonen,

Skall vi komma ihåg dem.

KL 1105 Kransnedläggning.

Drottningen lägger ned den första kransen på minnesgraven (cenotafiet), följd av alla statsöverhuvuden och ledarna för armen, marinen och flygvapnet.

Kl 1115 GOD SAVE THE QUEEN (sv. GUD VÄLSIGNE DROTTNINGEN)

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen,

God save the Queen.

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the Queen.

Paraden marscherar förbi.

* * *

 

  • exempelvis bröt svåra stormar ned Spaniens 'oövervinnerliga armada' i dess försök att erövra England 1588 och återföra nationen till katolicismen.
  • exempelvis drevs första världskrigets tyska zeppelinare, vilka skulle bomba London, ur kurs av en plötslig oförutsägbar virvelvind.
  • exempelvis lyckades 335 000 brittiska soldater fly undan den annalkande tyska armén på grund av en oförklarlig förändring av väderförhållandena i maj 1940 ("Undret vid Dunkerque"), efter att hela nationen hållt en Nationell bönedag den 26 maj.
  • exempelvis uppenbarade sig "Ängeln i Mons" vid slaget med samma namn under första världskriget, vilket beskrivs i temabladet "Gudomligt ingripande". (Se också 2 KONUNGABOKEN 7:6).

Och på detta sätt kan man fortsätta.1

Den berömde brittiske premiärministern Sir Winston Churchill sade 1942: "Jag har ibland en känsla av ingripande. Jag vill betona det. Jag har ibland en känsla av att någon Vägledande Hand har gripit in. Jag har en känsla av att vi har en Beskyddare därför att vi har ett viktigt Uppdrag, och vi kommer att ha den Beskyddaren så länge vi trofast tjänar det Uppdraget. Och vilket Uppdrag det är!"

Churchill uttryckte helt enkelt en gammal sanning som inte bara gäller för Storbritannien utan för alla länder:

"…om du noggrant lyssnar till HERRENS, din Guds, röst, genom att noggrannt följa alla hans bud ... att HERREN, din Gud skall upphöja dig över alla folk på jorden ... dina fiender som reser sig upp mot dig, skall HERREN låta bli slagna inför dig ... HERREN skall upprätta dig till ett heligt folk åt sig ... HERREN skall ge dig överflöd i ägodelar ... du skall låna ut till många folk men själv skall du inte låna av någon. HERREN skall göra dig till huvud och inte till svans ..." (5 MOSEBOKEN 28:1-14).

Efter segern vid andra världskrigets slut befallde Churchill hela parlamentet att samlas i Westminster Abbey för att tacka Gud Allsmäktig för Hans befrielse.

Betydelsen av denna dag i 'germanska' romersk-katolska länder

I de germanska länderna, där den romerska katolicismen råder, markerar den 11 november början på "karnevalen", en tid då man festar och roar sig. Dessa "festiviteter" kallas "Fasching" eller "Fastnacht" i Bayern och Österrike. I Rhenlandet och de romerska länderna kallas de "Karneval". De huvudsakliga aktiviteterna man ägnar sig åt är maskerad, processioner, sång och underhållning med alkohol och sexuella utsvävningar.

Karnevalens ursprung

Namnet har sin rot i det medeltida latinet: "carnelevarium", från "caro; carnis" (som betyder 'kött') och "levare" (som betyder 'att lätta' eller 'sätta åt sidan').2 Karnevalen är den sista festivalen innan den 40 dagar långa fastan före Påsk, då romerska katoliker i gångna tider avstod från att äta kött.2

Karnevalens ursprung kan spåras i mänsklighetens äldsta omåttliga festiviteter, då vårens återkomst firades på ett religiöst sätt som en symbol för återfödelse.3

För att ära vinguden Dionysos använde man i processionerna i Aten båtar som ekipage, vilka är föregångarna till dagens karnevalvagnar. Romarna ärade Dionysos (vilken de kallade Bacchus) med de sk "Saturnalia", "Bacchanalia" och "Lupercalia" – festivalerna, vilka i den senare romerska eran utmärktes av vilda och omåttliga utsvävningar. Under denna tid upphävdes temporärt den allmänna medborgarordningen. Många romare skickade ut sina döttrar på landet eftersom det var sådan stor risk att bli våldtagen i städerna. Karnevalen är bara fortsättningen på dessa romerska festivaler. Detta förklarar varför den fortfarande har sitt speciella karaktärsdrag och varför man fortfarande firar den i de områden där den romerska kulturen var mest framträdande.4

Karnevalens karaktärsdrag

Även om karnevaler är ett stort nöje för många människor, säger Bibeln att vi "av deras frukt skall känna dem" (MATTEUSEVANGELIET 7:16). De mest populära kostymerna som folk klär ut sig i visar detta tydligt: vampyrer, horor, djävular, andar, häxor, mördare, pirater... för att inte tala om alkoholens och sexmissbrukets 'frukt'.

Allt detta – som nämnt tidigare – börjar den elfte november... helt i kontrast till minnesceremonierna i den engelskspråkiga världen.

Guds förbannelse över Gudlösa nationer

Även om det gått utför med Storbritannien under de senaste åren, finns det fortfarande många människor som kommer ihåg Guds bud och bevisar att Storbritannien verkligen är Guds förbundsfolk (Hebreiska "b'rith" = förbund + "ain" = folk). När man däremot granskar Tyskland (och många andra nationer) i ljuset av historien och dess generella nationella karaktärsdrag iakttas (likgiltighet och en negativ attityd till Gud), ser man tydligt att dessa nationer är förbannade. Sättet som folk beter sig på under karnevaler är bara en typisk konsekvens av detta:

"Men om du inte lyder HERRENS, din Guds, röst så att du håller och följer alla hans bud och hans stadgar ... Alla dessa förbannelser skall nå dig och komma över dig: ... HERREN skall sända förbannelse, förvirring och straff ... HERREN skall slå dig med bölder som i Egypten, med svulster, med skabb och klåda som du inte kan bli botad från. HERREN skall slå dig med vanvett, blindhet och med sinnesförvirring ... Eftersom du inte tjänade HERREN, din Gud, med glädje och hjärtans lust när du hade överflöd på allt,..." (5 MOSEBOKEN 28:15-47).

Vad betyder detta för dig?

Också du måste välja mellan att bli välsignad eller förbannad. Är du en av dem som har ”överflöd på allt” – men inte bryr dig om Gud?

Kom ihåg – inte bara på den 11 november, utan varje dag – att den 12:e timmen inte är långt borta. Jesus Kristus kommer snart att återvända.

Är du förberedd?

Notera:

Klipp från "Remembrance Sunday Commemorations", kan ses i videor från församlingsbiblioteket, t.ex. “VE50”, och videoavdeliningen spelar varje år in dessa ceremonier. De som aldrig har sett dessa minnesceremonier, eller vet vad de betyder, bör låna en av dessa videor.

skrivet av: Jochen W., Ian, Findlay, Chris

  • 1. 'We Have a Guardian' av W. B. Grant
  • 2. a. b. Encyclopaedia Britannica
  • 3. Encyclopaedia 'Delta Larousse'
  • 4. Encyclopaedia of Religion and Ethics