Bearbetade kommentarer från Charles Finneys undervisning

I) Varför vi får så litet, fastän vi ber om så mycket!

 1. Vi är inte villiga, på det hela taget, att få det vi önskar och ber om.
 2. Gud har uttryckligen informerat oss om, att om vi bär på ondska i våra hjärtan så kommer Han inte att höra oss.
 3. Du är kärlekslös.
 4. Fördömande.
 5. Självständig.
 6. Motsätter dig övertygelse om synd.
 7. Vägrar att bekänna för alla berörda parter.
 8. Vägrar att ge skadade parter upprättelse.
 9. Du är fördomsfull och ouppriktig.
 10. Du är förbittrad.
 11. Du har en hämndlysten ande.
 12. Har världsliga ambitioner.
 13. Du har fattat ståndpunkt i något avseende och blivit oärlig och struntar i och avvisar ytterligare upplysning.
 14. Du är självisk vad gäller samfundstillhörighet.
 15. Självisk vad gäller din egen församling (cellgrupp).
 16. Du motstår den Helige Andes undervisning.
 17. Du bedrövar den Helige Ande genom oenighet.
 18. Du kväver den Helige Ande genom att envisas med att försvara det som är fel.
 19. Du bedrövar Honom genom brist på vaksamhet.
 20. Du bedrövar Honom genom att lämna fritt lopp åt dåligt humör.
 21. Också genom oärlighet i affärer.
 22. Också genom lättja och otålighet i att vänta inför Herren.
 23. Genom många typer av själviskhet.
 24. Genom försumlighet i arbete, studier och bön.
 25. Genom att företa dig för mycket arbete, för mycket studerande och för lite bön.
 26. Genom en brist på fullständigt helgande.
 27. Sist och mest genom otro. Du ber för denna utrustning utan att förvänta dig att få den. "Den som icke tror Gud, han har gjort honom till en ljugare."
 28. Detta är då den största synden av alla. Vilken förolämpning!

II) Segrande Bön

Segrande bön är bön som ger försäkran om svar.

Rättar du dig efter de villkor enligt vilka Gud har lovat att höra bön?

 1. Tro på Gud som den som svarar på bön.
 2. Bön i enlighet med Guds uppenbarade vilja.
 3. Osjälviskhet är ett villkor för segrande bön = JAKOBSBREVET 4:3
 4. En samvete fritt från överträdelser gentemot Gud och människor = 1 JOHANNESBREVET 3:20, 22
 5. Ett rent hjärta är också en förutsättning = PSALTAREN 66:18
 6. All tillbörlig bekännelse & gottgörelse gentemot Gud och människor är ett villkor = ORDSPRÅKSBOKEN 28:13
 7. Rena händer är ytterligare ett vilkor = PSALTAREN 26:6; 1 TIMOTEUSBREVET 2:8
 8. Att klara upp tvister & fientlighet mellan bröder = MATTEUSEVANGELIET 5:23,24
 9. Ödmjukhet är ytterligare ett villkor för segrande bön = JAKOBBREVET 4:6
 10. Att ta bort stötestenar är ett annat = HESEKIEL 14:3
 11. En förlåtande ande = MATTEUSEVANGELIET 6:12 men N.B. vers 15!
 12. Bruket av en sanningsenlig ande är ett villkor = PSALTAREN 51:8
 13. Att bedja i Kristi Namn är ett villkor för segrande bön.
 14. Inspirationen från den Helige Ande = ROMARBREVET 8:26,27
 15. Brinnande iver är ett annat villkor = JAKOBBREVET 5:16
 16. Ihärdighet eller uthållighet i bön = t. ex. Daniel; Jakob; Elia etc.
 17. Själslig vånda = JESAJA 66:8; GALATERBREVET 4:19
 18. Att konsekvent använda de medel som står till buds för att uppnå det som man ber för = Tionde; traktat och arbete etc.
 19. Segrande bön är specifik = be för en bestämd sak; ett mål!
 20. Att mena vad vi säger i bön... inga falska förevändningar... var som ett barn, uppriktig.
 21. Att ha en en sådan sinnesstämning som för med sig en god tro på Gud i alla Hans löften.
 22. Att "vaka och bedja" & "bedja i den helige Ande" = vara på sin vakt mot allt som kan förkväva eller bedröva Guds Ande i våra hjärtan.

När den mark som ligger i träda är grundligt uppbruten i de kristnas hjärtan, när de har bekänt och gottgjort - om arbetet är grundligt och uppriktigt - kommer de helt naturligt och oundvikligt att uppfylla villkoren och segra i bön!

av Charles Finney
Taget från Revival Movement Association