Att hela de sjuka

MATTEUSEVANGELIET 8:1-3 Jesus VILL hela oss.
JOHANNESEVANGELIET 14:12 Vi skall göra större gärningar.
MARKUSEVANGELIET 16:15-20 Ett stort uppdrag.
APOSTLAGÄRNINGARNA 10:38 Jesus helade ALLA som var i Djävulens våld.
JESAJA 49:15 Gud vill hela oss - vi är Hans barn.
LUKASEVANGELIET 4:18 Vi skall lösa de "fångna", ge syn åt de blinda etc.
MARKUSEVANGELIET 5:35-40* Jesus "berörde" folket - men otro måste skaffas bort!
JOHANNESEVANGELIET 20:30-31 Jesus gjorde under så att folket skulle tro Honom.
MARKUSEVANGELIET 11:23-24 Tala till sjukdomar & krämpor! - tro och få! Inget ställe i Bibeln talar om att lärjungarna någonsin bad för de sjuka efter pingstdagen! Den säger inte "tala till Gud" - utan "tala till problemet!"
JOHANNESEVANGELIET 8:44 Satan mördar, ljuger och är inte trovärdig!
PSALTAREN 107:20 Gud sänder Sitt Ord och helar, och räddar från undergång. Se till att alla hör Löftena i detta Ord!
  Jesus fick folk att omsätta sin tro i handling!
MARKUSEVANGELIET 3:5 "Räck ut din hand."
JOHANNESEVANGELIET 5:8 "Stå upp, tag din säng och gå."
JOHANNESEVANGELIET 9:7 "Gå bort och två dig i dammen Siloam."
  3 sätt att hela = Handpåläggning; befallning; plus tro omsatt i handling!
LUKASEVANGELIET 6:19 Folket "rörde vid" Jesus.
MARKUSEVANGELIET 6:56 " " " "
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8 Du får kraft efter att ha blivit fylld med den Helige Ande.
MARKUSEVANGELIET 5:25-34 Kvinna rörde vid Jesu mantel - helad från blodgång.
APOSTLAGÄRNINGARNA 19:11-12 Användande av näsdukar etc. för att hela sjukdomen/andar/krankheter.
  "Sägande" = en befallning att bli helad.
  "Bekännande" = om man tror att helandet kommer att hända eller manifestera sig i framtiden.
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:6 "Silver och guld har jag icke... i Jesu Kristi nasaréens namn..."
2 KONUNGABOKEN 2 Uthållighet!! - Elisa ville ha en dubbel portion... de andra profeterna stod på avstånd och tittade på! N.B. v 10, ordet "ser"... = v.12! Han var inte distraherad! Tog manteln och väntade sig samma kraft... ingen religiös fromhet.
APOSTLAGÄRNINGARNA 2:17 "... se syner och ... hava drömmar ..." om vad Gud kan göra.
ORDSPRÅKSBOKEN 29:18 Måste ha ett "mål" - av tillväxt; helande; storhet för Gud! 
JESAJA 53:10,5 Våra synder/sjukdomar lades på Kristus! = vi är helade!! Se att allt lades på Jesu rygg på korset, och du kommer att bli frisk och fullständigt helad! Se din sjukdom på Jesu kropp!!! - detta är inte att fantisera - utan en vision i tro. Se därför 3 JOHANNESBREVET 2.

Några villkor för helande

 
MALAKI 4:2 "frukta mitt namn..."
ORDSPRÅKSBOKEN 3:5-7 "Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd. På ALLA dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna. Håll dig icke själv för vis; frukta Herren, och fly (helt) det onda" (Från "The Amplified Bible") = Villkoren.
  (v.8) = Belöningen = "Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri." = Vänd dig HELT OCH HÅLLET bort ifrån det onda! Vem utför "omvändelsen" från det onda? = DET GÖR VI!
PSALTAREN 128:1 Välsignelser över envar som lyder Honom (hebreiska) och v.2 visar belöningar!
HEBRÉERBREVET 11:6 Gud är en belönare!
5 MOSEBOKEN 28 Villkor för att erhålla Gudomlig hälsa: "Om du hör HERRENS, din Guds, röst så att du håller alla hans bud som jag i dag giver dig."
JESAJA 58:6-8 Gud kommer att hela dig om du lever det liv som Han kallar oss till att leva.
2 MOSEBOKEN 15:26 Herren som helar oss.
MALAKI 3:10 Lydnad gentemot Gud i fråga om tionde = välsignelser/helande.

Smörjelse med olja

JAKOBSBREVET 5:14-15 Kalla på församlingens äldste... trons bön skall hjälpa den sjuke.
MARKUSEVANGELIET 6:12-13 "...och smorde många sjuka med olja och botade dem."

Helande genom förbön

MATTEUSEVANGELIET 8:13 "Gå; såsom du tror, så må det ske dig..."

Helande genom bönedukar

APOSTLAGÄRNINGARNA 19:11-12 "Man...tog handkläden och förkläden som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka..."

Tro i handling

MATTEUSEVANGELIET 12:10,13 "...Därefter sade han till mannen: 'Räck ut din hand...'"
JOHANNESEVANGELIET 9:6-7 "...spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon och sade till honom: 'Gå bort och två dig i dammen...'" Miraklet hände när han omsatte sin tro i handling!
2 KONUNGABOKEN 5:1-15 Berättelsen om Naman. Den tjänande flickan blev använd.

Att driva ut onda andar

MARKUSEVANGELIET 16 Tecken som följer de troende.
MATTEUSEVANGELIET 8:16 "...drev ut andarna med sitt blotta ord."
1 JOHANNESBREVET 4:4 "han som är i eder är större än den som är i världen."
LUKASEVANGELIET 10:19 "...makt att trampa... all ovännens härsmakt" & ingen skada!
MARKUSEVANGELIET 9:17-27 Pojken helad från demonisk kraft.
MARKUSEVANGELIET 1:25 Befall anden att "tiga".
MATTEUSEVANGELIET 28:18 "Mig är given ALL makt i himmelen och på jorden."
APOSTLAGÄRNINGARNA 19:14-16 Låt Skevas söner bli en varning... = bli fylld med Anden!
KOLOSSERBREVET 1:27 "Kristus i eder, vårt härlighetshopp!"
ROMARBREVET 8:11 Jesus lever i dig! - Vi har samma uppståndelsekraft som förde Jesus rakt ut ur graven!!!
MATTEUSEVANGELIET 12:28,29 Bind anden i Jesu mäktiga Namn - obotliga sjukdomar är sataniska andar... de kan attackera en kristens kropp & sinne, men inte vår ande eller själ!
EFESIERBREVET 6:12 *** Vi strider mot osynliga krafter! Satan vill åt ditt förstånd! - han vill ha din själ, men han attackerar genom förståndet! Så fyll ditt förstånd med Guds Ord som försvar och för att genomsyra din ande!!!
JAKOBSBREVET 4:3

"I bedjen, men I fån intet, ty I bedjen illa." Vet vad du ber för och om!

JOHANNESEVANGELIET 8:44 Fråga inte demonen efter hans namn - de ljuger!
3 JOHANNESBREVET 2 Gud vill att vi skall ha Gudomlig Hälsa! Det finns inga bevis för att en demon faktiskt måste "bo i" en person för att orsaka "en smärtans ande"... de kan helt enkelt attackera en del av kroppen, kanske till och med implantera cancer i kroppen.
LUKASEVANGELIET 4:39 Jesus näpste febern i Petrus svärmors kropp!
2 MOSEBOKEN 5:1 "Så säger HERREN, Israels Gud: Släpp mitt folk..."
MARKUSEVANGELIET 5:15 = Ett sinne som kontrollerats av satan.
EFESIERBREVET 4:26 Vrede måste försvinna från oss... annars får satan ett fotfäste.
JOHANNESEVANGELIET 10:10 Dåliga attityder ger ett fotfäste för demonisk aktivitet!
1 KORINTIERBREVET 12:3 Pröva andarna.
GALATERBREVET 5:16-21 Satan arbetar genom vårt sinne för att driva våra själar från Gud.
GALATERBREVET 5:22-26 Detta är det sätt på vilket vi leds av den Helige Ande & frukten därav.
JAKOBSBREVET 4:7,8 Stå emot djävulen - och han skall fly!
HEBRÉERBREVET 4:12 Guds Ord är vårt svärd - meditera över det dag & natt!
2 KORINTIERBREVET 10:5 Guds Ord är vår immunisering mot satans tankar!
MATTEUSEVANGELIET 10:8 Driv ut onda andar!

Trons gåva

  Den Helige Ande ger gåvor som Han vill, och Han ger dem till "den som vill!"
  Trons gåva verkar på olika sätt! - Den kommer genom att Gud talar eller genom uppenbarad kunskap!
  Antaganden kan göra skada - tro kan hela!
  Den verkar inte alltid, och är inte något för vilket du kan "be igenom". Den är någonting som Gud suveränt låter falla enligt Sin vilja, vid speciella tillfällen och för ett speciellt ändamål.
APOSTLAGÄRNINGARNA 3:6-7 "Silver och guld har jag icke; men vad jag har, det giver jag dig. I Jesu Kristi, nasaréens, namn: stå upp och gå'. Och så fattade han honom vid högra handen och reste upp honom. Och strax fingo hans fötter och fotleder styrka"
LUKASEVANGELIET 1:37 "Ty för Gud kan intet vara omöjligt."
MATTEUSEVANGELIET 17:20 "...ja, INTET skall då vara OMÖJLIGT FÖR EDER."

Skapelseunder 

1 MOSEBOKEN 1:3 "Varde ljus..."
1 MOSEBOKEN 1:21 "Och Gud SKAPADE de stora havsdjuren, och hela det stim av levande varelser..."
ROMARBREVET 4:17 Gud "gör de döda levande och kallar på de ting som icke äro till, likasom voro de till."
MATTEUSEVANGELIET 15:31 "...folket förundrade sig, när de funno dövstumma tala, lytta vara friska och färdiga, halta gå och blinda se. Och man prisade Israels Gud."
LUKASEVANGELIET 6:8 "...Stå upp, och träd fram." (= för att bli sedd!)
HEBRÉERBREVET 11:3 "Genom tron förstå vi, att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt." - det finns tillfällen då man befaller en del att formas i en kropp, och plötsligt uppträder något som inte fanns där förut! Vi måste tro att vi har Guds kraft och Jesu auktoritet att tillämpa denna kraft. Vi måste tro att vi gör Faderns Vilja; att vi gör det till Hans välbehag och Hans ära. Vi måste vara villiga att gå på "andliga vatten" och aldrig oroa oss för vad andra tycker om oss. Vi måste handla efter vad Guds Ord förkunnar att andra har gjort, och tro att:
JOHANNESEVANGELIET 14:12-13 "...Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen."
PSALTAREN 42:11 Förvänta dig att Gud handlar!

Utväxande av armar och ben

  80% av världens befolkning har ryggproblem, och detta är en av de största enskilda krämporna i världen!
  Nervsystemet kontrollerar och koordinerar alla organ och strukturer i den mänskliga kroppen. Oräta ryggradskotor och diskar kan orsaka irritation i nervsystemet och påverka strukturer, organ och funktioner, vilket kan resultera i vissa tillstånd som nämnts ovan.
  Till exempel - ryggkota nummer 2c, den andra uppifrån i ordningen, skyddar nerven som kontrollerar ögonen, synnerver, hörselnerver, bihålor, mastoidben, tunga och panna.
  Ofta orsakas dövhet av en klämd nerv i ryggraden, och helande av ryggraden kommer också att hela hörseln.

Allmänna tips om helande

  Gud vill att vi vandrar i Gudomlig Hälsa!
APOSTLAGÄRNINGARNA 1:8 Vi får KRAFT efter det att vi fyllts med den Helige Ande.
PSALTAREN 111:1-4 Viktigt att tacka Gud - kom till Honom i tillbedjan.
GALATERBREVET 2:20 När du vet att Jesus lever i dig, vet du hur du skall sluta synda - det är en uppenbarelse! Jesus lever i oss! = Födda på nytt!
  Obotliga sjukdomar är andar.
  Låt inte den person som du ber för tala/be etc. när du ber för dem - de måste koncentrera sig på det som bes över för att kunna instämma i ett "Amen".

(Dessa anteckningar har tagits och omarbetats från boken: "Att Hela de Sjuka" ("How to Heal the Sick") av Charles och Frances Hunter)