Bibelstudier

Mycket av den undervisning som används av Christian Assemblies International har hämtats från män och kvinnor som Gud använt i gångna tiders stora väckelser, inklusive John Wesley, Charles Finney, Smith Wigglesworth, William och Catherine Booth, Hudson Taylor, för att nämna några.

Följande är ett urval av material i olika ämnen. Om ett ämne du är intresserad av inte finns med bland filerna på denna sida, så hör gärna av dig till oss via E-post så skall vi försöka svara på varje fråga så gott vi kan. Vi har också översatt många av artiklarna till olika språk. Kontakta oss om du är intresserad av översättningar på engelska, tyska, franska, ryska, polska eller holländska.