Zdrowie a Prawo Boże

Profilaktyka medyczna

Podczas I Wojny Światowej i po jej zakończeniu profilaktyka medyczna zrobiła wielki krok naprzód. Odkryto ważność posiadania wystarczającej ilości zapasów czystej wody, szybkiego wywozu wszystkich rozkładających się śmieci, higieny osobistej, izolacji zarażonych chorobami zakaźnymi, odpowiedniej diety, unikania dużych skupisk ludzkich. Współczesna wiedza na ten temat wywodzi się z postępu nauki w ciągu ostatnich 150 lat.

Czy wiecie, że 3000 lat temu wśród Izraelitów istniał specyficzny, jedyny w swoim rodzaju system opieki medycznej?

Stosowano środki ostrożności takie jak: pranie ubrań, mycie się, przemywanie drewnianych naczyń, które były w bezpośredniej styczności z ciałem zmarłego. Natomiast naczynia gliniane, które były bardzo trudne do sterylizacji rozbijano. Na szczególną uwagę zasługuje wzmianka o zakrytych naczyniach, które znajdowały się w pobliżu osoby zmarłej. W taki sposób unikano zainfekowania zawartości przetrzymywanych w tych naczyniach. Zakażenia te mogły być bowiem przenoszone przez muchy siadające na zwłokach.

Zanieczyszczenia martwymi ciałami (zwierząt i ludzi) 

Stosowano środki ostrożności takie jak: pranie ubrań, mycie się, przemywanie drewnianych naczyń, które były w bezpośredniej styczności z ciałem zmarłego. Natomiast naczynia gliniane, które były bardzo trudne do sterylizacji rozbijano. Na szczególną uwagę zasługuje wzmianka o zakrytych naczyniach, które znajdowały się w pobliżu osoby zmarłej. W taki sposób unikano zainfekowania zawartości przetrzymywanych w tych naczyniach. Zakażenia te mogły być bowiem przenoszone przez muchy siadające na zwłokach.

Choroby zakaźne

Chorujący na choroby zakaźne przebywali w izolacji, poza obozem, dopóki kapłan nie ogłosił końca ich kuracji, a zanieczyszczona odzież i meble były palone. Do zasad kontroli chorób zakaźnych należało: ostrzeganie (czynili to kapłani), izolację, częste kontrole (przez kapłanów), kwarantannę i dezynfekcję.

Do oczyszczania po najbardziej zakaźnych chorobach zaliczano nawet golenie wszystkich włosów. Rzeczy podejrzane o kontakt z chorym dokładnie prano. Jeśli były to przedmioty metalowe poddawano je sterylizacji przez wsadzanie do ognia.

Usuwanie odpadków itd.

Prawo pozwalało na zakopywanie ekstrementów oraz innych odpadków organicznych wyłącznie na zewnątrz obozu.

Prawa dotyczące higieny
 

Istniały prawa, które dotyczyły higieny OSOBISTEJ, szczególnie brane pod uwagę były te związane z porodem i połogiem.

Udowodniono, że obrzezanie było pożytecznym zabiegiem, wykonywanym u noworodków, a najbardziej odpowiednim czasem do jego przeprowadzenia był ÓSMY dzień życia. Ponieważ po pierwszym tygodniu we krwi dziecka ilość antytoksyn osiąga najwyższy poziom. Płód pobiera je od matki jeszcze przed narodzinami po to, aby zwalczać choroby i infekcje po przyjściu na świat. Jednak jeśli chodzi o krzepliwość krwi dziecka nie osiąga ona normalnego poziomu aż do drugiego tygodnia życia. Tak więc ósmego dnia życia odporność organizmu i krzepliwość krwi jest na najwyższym poziomie, co czyni ten dzień najbezpieczniejszym do tego rodzaju operacji.

Dietetyka

Żywność była podzielona na „czystą” i „nieczystą”, to znaczy na odpowiednią i nieodpowiednią do spożycia.

Mięso:

Odpowiednie: Zwierzęta, które zarówno przeżuwają pokarm, jak i mają rozdzielone kopyta, np. bydło, owce, kozy, jelenie – wszystkie, które żywią się tylko roślinami. Takie zwierzęta przeżywają pokarm powtórnie, co gwarantuje oczyszczenie spożywanych produktów przed strawieniem.
Nieodpowiednie: 1. Świnie, zające – żywiące się odpadkami. Wieprzowina w minionych latach spowodowała ogromną liczbę zachorowań oraz śmierci (np. włośnicę).
  2. Zwierzęta, które poruszają się na czterech łapach – żywiące się mięsem i resztkami jedzenia – np. psy, koty, wilki, lwy itp. One są nosicielami wścieklizny i innych poważnych, zaraźliwych chorób.
  3. Gady pełzające – żywiące się odpadkami, np. jaszczurki, węże, kameleony, żółwie.

Ryby:

Odpowiednie: Tylko te, które mają zarówno płetwy, jak i łuski – (poza rybami trującymi).
Nieodpowiednie: Żywiące się odpadkami, mięsożercy i padlinożercy: rekiny, węgorze itp. oraz WSZYSTKIE skorupiaki.

Ptactwo:

Odpowiednie: Niemięsożerne z dobrze rozwiniętym systemem trawiennym, np. kurczak, indyk, przepiórka itp. oraz ich jaja.
Nieodpowiednie: Mięsożercy i padlinożercy: np. orzeł, jastrząb, sęp itp. oraz ICH JAJA.
  Padlinożercy: Np. ptaki z błonami pławnymi, kaczki, gęsi itp. oraz ICH JAJA. W organizmach konsumentów spożywających mięso tego gatunku ptaków została wykryta substancja trująca.

Nieodpowiednie do spożycia:

  Krew: - Przenosi choroby oraz zawiera zbędne produkty przemiany materii.
  Podroby: - nerki, wątroba itp. (Zawierają krew).
  Zwierzęta, które padły: (Prawdopodobnie były chore, a w ich mięsie zawarta jest krew).
  Zwierzęta rozszarpane przez drapieżniki: - (Mogły zostać zarażone jakąś chorobą pochodzącą od drapieżnika, a w ich mięsie zawarta jest krew).

Każde zwierzę, które jest przeznaczone do spożycia musi być dokładnie oczyszczone od KRWI. W przeszłości można było zauważyć, że ortodoksyjni Żydzi, którzy przestrzegali praw dotyczących żywności byli wolni od chorób takich jak np. rak. Odkrycia współczesnej nauki potwierdzają podstawowe zasady zawarte w Bożym prawie dotyczącym jedzenia.

DLACZEGO TRUJESZ SWOJE CIAŁO MIĘSEM NIEODPOWIEDNIM DO SPOŻYCIA? Chociaż obrzędy związane z oddawaniem czci Bogu zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie i już nie są nakazem, jednak NARODOWE prawo dotyczące jedzenia nigdy nie zostało odwołane.

TYLKO wtedy, kiedy jako naród powrócimy na drogę posłuszeństwa względem CAŁEGO PRAWA BOŻEGO oraz zasad, które są ustanowione w Piśmie, możemy mieć nadzieję na zdrowie, szczęście, pokój i dobrobyt.

Godne polecenia:

  • ‘The Covenant Health Digest - Digest of Divine Law’ by H. Rand.
  • ‘Kingdom Law of Divine Healing’ by Rev. Wm. Pascoe Goard.
  • ‘Nature's Big Twelve’ by Rev. J. W. Shenton.
  • ‘Healing by Obedience’ by G. M. Smith.

 Źródło: "Today, Tomorrow and the Great Beyond" by John S. Fox, Kanada 1948