Uwolnienie w Ewangelizacji

Wytyczne dla grupy Uczniów Biblijnych

Uwolnienie w ewangelizacji w naturalny sposób podąża za naszą wolnością w Duchu Świętym. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.(DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8) Duch Święty nie tylo przyszedł aby uwolnić nasz język, w modlitwie i uwielbieniu, ale również abyśmy byli uwolnieni w świadczeniu o Jezusie. Jezus nie powiedział do swoich uczniów, „Wy jesteście solą tej wspólnoty”, ale „Wy jesteście solą ziemi...” nie powiedziałWy jesteście światłością kościoła”, ale „Wy jesteście światłością świata...” (Mateusza 5:13-14).

Pierwsze słowo jakie słyszymy z ust Jezusa, to słowo „Przyjdź”. Niedługo po tym jak odpowiemy na to pierwsze zaproszenie, słyszymy słowo „Pójdź”. Ja jestem drzwiami. Jezus powiedział jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.” (JAN 10:9). Nasze wezwanie nie jest religijną enklawą, ale wyjściem z naszej społeczności do świata, aby świat mógł usłyszeć dobrą nowinę. Czy wzrastacie w swoim potencjale i jesteście  świadkami Jezusa w miejscu w którym się znajdujecie. Jeśli nie, dlaczego się nie otwarcie, nie omawiacie problemów. Inni mogą mieć doświadczenia, które wam pomogą.

Przyjrzyjmy się POLECENIU JEZUSA – IDŹCIE:

"Idź i powiedz" (MARKA 5:19)

To było doskonałe nawrócenie, człowieka opętanego przez wiele demonów, żyjącego w grobowcach, który teraz ubiera się poprawnie i odzyskał zdrowie psychiczne. Jaką świetną historię ma on do opowiedzenia, a Jezus chciał, żeby ją opowiedział. Ten człowiek chciałby teraz podróżować po kraju z Jezusem i opowiadać swoje świadectwo, ale gdzie Jezus go wysłał? – do jego własnego narodu, aby powiedział ludziom co Pan dla niego uczynił.

Dom jest miejscem, gdzie nie możemy nikogo oszukać, gdzie jesteśmy objektem obserwacji każdego dnia. Nie jest to może najprostrze pole do ewangelizacji, ale za to jest to bardzo satysfakcjonujące miejsce. „Nie możemy wątpić w rzeczywistość każdego błogosławieństwa” powiedział Hudson Taylor „Nie sprawi to, że będzie nam łatwiej, bardziej słodko i przyjemnie, szczególnie w domu.” Małe grupy mogą jednoczyć się razem, aby modlić się o członków swoich rodzin, którzy jeszcze nie zostali zbawieni.

"Idź i pokaż" (ŁUKASZA 5:14)

Człowiek, który naprawdę jest narodzony na nowo, ma coś do pokazania i to coś będzie poddane szczegółowemu badaniu. Świadectwem nie jest bycie sprytnym. To nie jest posiadanie wszystkich odpowiedzi. Szczęśliwy jest człowiek, który może powiedzieć,To jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę.” (JAN 9:25). Ludzie tutaj mogliby być trędowaci, ale oczywiste jest, że nie zostali oczyszczeni. Świat nie czeka tylko, aby usłyszeć teorie. Świat czeka, aby zobaczyć fakty.

"Idzcie i nauczcie się" (MATEUSZA 9:13)

Celem Biblijnego nauczania, nie jest produkowanie intelektualistów. Celem jest produkowanie zdrowych, zrównoważonych Chrześcijan, kórzy wiedzą o co chodzi w Bożym planie. To nie jest wszystko, ale chorzy potrzebują lekarza. Bóg chce być miłosierny. Tradycjonaliści z czasów Chrystusa, spędzali cały swój czas na sporach o rzeczy nie istotne. W tym co robili, przegapili cały cel przyjścia Jezusa Chrystusa. Cała ta grupa powinna zatrzymać się tutaj i pozwolić Pismu prowadzić ludzi do Chrystusa.

"Idź i czyń" (ŁUKASZA 10:37)

Jak wielką lekcję może otrzymać ewangelista z opowieści o dobrym Samarytaninie, którą opowiedział Jezus (wersety 30-37)

On poszedł na otwartą drogę. Nigdy nie zdobędziemy ludzi dla Chrystusa siedząc w kościele i czekając aż sami do niego przyjdą.

On miał „oczy” aby zobaczyć człowieka w potrzebie. Jest wielu potrzebujących dookoła nas, koledzy, sąsiedzi, robotnicy, jak również mężczyźni i kobiety obnażeni i obrabowani przez szatana.

On miał współczucie. „Profesjonaliści” są zbyt zajęci swoimi religijnymi obowiązkami i ćwiczeniami. Poczytaj o współczuciu Jezusa (MATEUSZA 15:32; MATEUSZA 20:34; ŁUKASZA 7:13). Módl się o prawdziwą miłość do ludzi.

On opatrzył mu rany. Przez cały czas on to robił, narażał się na te same niebezpieczeństwa, od czychających bandytów, nękających biednych ludzi, którym on (dobry Samarytanin) starał się pomóc.

Nalał oleju i wina. To była dobra rzecz, on miał trochę tego ze sobą. Czy ty nosisz ze sobą zapasy łaski?

On położył go na swoje własne zwierze. To oznacza, że teraz musiał chodzić, a wcześniej mógł jeździć. On musiał chodzić, zamiast szybko odjechać z kraju zaatakowanego przez bandytów, on musiał iść wspierając na wpół martwego człowieka. Ratowanie dusz, żadko jest wygodne.

On dał dwa denary. To oznaczało włożenie ręki do swojej kieszeni. Zbawienie nie kończy się na pozyskaniu nowych wyznawców. Ono jest powiązane z opieką. Jezus mówi do mnie i do ciebie Idź i czyń podobnie”.

IDŹ I ZAPRASZAJ (MATEUSZA 22:9)

Uczta jest przygotowana. Stół jest zastawiony. Wszystko czeka na przyjście osób. Jednak wielu zaproszonych nie przyjdzie. Niektórzy szydzą z zaproszenia. Inni są zbyt zajęci prowadzeniem swoich interesów. Niektórzy są agresywnymi przeciwnikami. Historia opowiedziana w wersetach 1-6 jest dobrze znana. Jednak zaproszenia muszą jeszcze dotrzeć na autostrady, drogi, skrzyżowania, rogi ulic.

Każdy z nas musi zapraszać, dobrych czy złych. Ewangelia nie jest tylko dla miłych osób. Jest ona zdolna uczynić nieprzyjemnych ludzi – miłymi. Król chce, aby sala weselna została wypełniona ludźmi. On jest w stanie zrobić resztę.

Jezus nigdy nie kazał swoim uczniom robić czegoś, czego On osobiście nie robił. Jeśli idziesz śladami ewangelii Jezusa, będziesz zmagał się z wielkimi odległościami, które On pokonywał pieszo.Pójdźmy do następnych miast...” powiedział do swoich uczniów, „...abym i tam mógł głosić...” (MARKA 1:38)

Istnieje wiele typów ewangelizacji, wszystkie one są niezbędne, wszystkie z nich mają swoje charakterystyczne wezwanie, wszystkie one uzupełniają sie, a nie konkurują:

Ewangelizacyjne krucjaty: Wielki czas, wymagający starannych przygotowań, aby przyniosła trwałe rezultaty.

Ewangelizująca literatura: Całkiem owocnie wykorzystywana przez fałszywe kulty.

Ewangelizacja radiowa: Bardzo często dociera do obszarów, do których nie mogą dotrzeć inne formy ewangelizacji.

Ewangelizacja więzienna (domowa): Sposób wykorzystywany z dużym powodzeniem przez komunistów. Teraz jest on używany do dobrego dzieła przez grupy domowe.

Ewangelizacja od drzwi do drzwi: Wykorzystywana w pełni przez Mormonów i Świadków Jehowy.

...i wiele innych, ale najbardziej skuteczna jest metoda osobistej ewangelizacji, gdzie każdy stara się pozyskać nowe osoby. Największe kłamstwo jakie diabeł kiedykolwiek powiedział kościołowi, to pastor jest odpowiedzialny za nawracanie osób. Rozmawiajcie o tym, w jaki sposób możecie być bardziej skuteczni w zdobywaniu nowych osób. Czy twoja grupa jest gotowa przywitać nowoprzybyłych? Czy będziesz gotowy do dalszego podziału kiedy z powodu liczby osób będzie to konieczne? Bądźmy szczęśliwi wspominając słowa czterech trędowatych z 2 KRÓLEWSKIEJ 7:9 Nie dobrze czynimy. Dzień ten jest dniem dobrej nowiny, a my milczymy.”

by Alfred F. Missen

Source: ‘Redemption Tidings’