Upadek Amerykańskiego Rolnictwa

Union Jack USA flag St.George flag USA flag Union Jack 

Rolnictwo jest jednym z najbardziej istotnych i tradycyjnie trwałych sektorów amerykańskiej ekonomii.

Prawdziwa Przyczyna

Powody, dla których upada amerykańskie rolnictwo są łatwe do zrozumienia. Istnieje namacalny dowód potwierdzający tę prawdę. Ale czy rozumiesz PRZYCZYNĘ tych problemów? Ameryka ma więcej gospodarstw niż jakikolwiek inny kraj na ziemi, a jednak jej farmerzy stoją w obliczu zaciętej konkurencji rolników z mniejszych, mniej rozwiniętych krajów. Co się kryje za amerykańskimi nieprzewidywalnymi anomaliami pogodowymi? Co się kryje za światową anty amerykańską tendencją, która wkrótce będzie miała wpływ na amerykańskie rolnictwo? Odpowiedź na te pytania ujawni przyczyny nieuchronnego upadku amerykańskiego rolnictwa.

W swoich 1863 orędziach wzywających do narodowego dnia postu, Abraham Lincoln podsumował, DLACZEGO Ameryka ma tak olbrzymie bogactwo i również DLACZEGO może je stracić. Lincoln stwierdził: „Obowiązkiem narodu, jak również, każdego człowieka, jest przyznać swą zależność od wszechpanującej mocy Bożej i przyjęcie zachwycającej prawdy, głoszonej w Piśmie Świętym i udowodnionej przez historię, że tylko te narody są błogosławione, których Bogiem jest Pan. […] Byliśmy odbiorcami najprzedniejszych nagród z niebios. Przez lata byliśmy ochraniani w pokoju i dobrobycie. Urośliśmy w liczbę, bogactwo i potęgę, jak żaden inny naród; ALE ZAPOMNIELIŚMY O BOGU. Zapomnieliśmy o łaskawej ręce, która zachowała nas w pokoju, mnożyła nas i wzbogacała i dodawała nam sił. W obłudzie naszych serc na próżno możemy sobie wyobrażać, że wszystkie te bogactwa były wynikiem naszej własnej wyjątkowej mądrości i cnót.”

Prezydent Lincoln wiedział, że rolnicze bogactwo Ameryki jest darem od Boga. Z książki „The United States and Britain In Prophecy” („Stany Zjednoczone i Brytania w proroctwach”) dowiesz się o Bożym wspaniałym darze bogactwa Ameryki. Jej autor Herbert W. Armstrong jasno i wyraźnie pokazuje, że narody Ameryki i Brytanii są potomkami biblijnego patriarchy Józefa, prawnuka Abrahama.

W swej książce pan Armstrong komentuje słowa prezydenta Lincolna: „Abraham Lincoln wiedział, że nie zasłużyliśmy na te wspaniałe materialne błogosławieństwa, ale zostały one dane naszym ludziom przez Boga Abrahama, Izaaka i Izraela… Powinniśmy stanąć dziś w obliczu faktu, że dano nam te ogromne, bezprecedensowe materialne bogactwa, ponieważ Bóg bezwarunkowo obiecał je  Abrahamowi. Obiecał to Abrahamowi, ponieważ Abraham był posłuszny Bogu, trzymał się Bożych praw i przykazań.”

Bezprecedensowe bogactwo rolne Ameryki jest wynikiem posłuszeństwa naszego patriarchy Abrahama, podczas gdy nasza obecna tendencja spadkowa i przyszły upadek jest wynikiem NASZEGO nieposłuszeństwa i odrzucenia Boga i jego praw. SEDNEM SPRAWY KRYJĄCYM SIĘ ZA AMERYKAŃSKIMI PROBLEMAMI W ROLNICTWIE JEST TO, ŻE NARÓD NIE UZNAJE, IŻ JEGO BOGACTWO ZOSTAŁO DANE MU PRZEZ BOGA. TO DOPROWADZIŁO DO ODRZUCENIA PRZEZ LUDZI PRAW BOŻYCH. Z tego powodu Bóg przeklął ten naród.

O przekleństwie międzynarodowej konkurencji prorokowane było w V Mojżeszowej 28:33: „Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś i będziesz tylko uciskany i ciemiężony...”

O nieprzewidywalnych anomaliach pogodowych prorokowane było w wersie 24: „Pan sprawi, że deszczem twojej ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz.”

O mniejszych plonach w wyniku niskiej jakości gruntów uprawnych prorokowane było w wersie 18: „Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód.”
 
O insektach, które zniszczą nasze plony prorokowane było w wersie 39: „Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo.”

Nawet o światowych anty amerykańskich tendencjach, które wkrótce będą miały wpływ na nasz handel płodami rolnymi prorokowane było w wersie 25: „Pan sprawi, że będziesz pobity przez swoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi.”

Praktycznie ponad 3.000 lat temu wyprorokowane zostały wszystkie przyczyny dzisiejszego upadku amerykańskiej agrokultury - a wyniki udowadniają, że te proroctwa były dokładne. To z pewnością dowodzi tego, że Biblia jest Słowem Bożym.

Autor Brad Macdonald
Żródło: THE PHILADELPHIA TRUMPET, September/October 2004 

Union Jack Northern Ireland flag St.George flag Northern Ireland flag Union Jack