Ukrzyżowane Życie - Czy Zmartwychwstałe Życie

Przez lata starałem się pojąć "ukrzyżowane życie". Po roku poszukiwań i desperackiej modlitwy, Bóg pokazał mi to:

  1. Ukrzyżowanie nie jest sposobem życia - jest to czynność!
  2. Jest zakończone, kiedy dostosowuję się do Jego krzyża i przez wiarę krzyczę "Dokonało się."
  3. Przez wiarę jestem pogrzebany i rozliczony.
  4. Wtedy ten sam Duch, który wzbudził Chrystusa z martwych pobudza moje śmiertelne ciało, ożywia mnie, uzdalniając do życia zmartwychwstałym życiem.

LEKCJA: Życie ukrzyżowanym życiem jest niemożliwe. Nie jest to biblijne... Ma to tendencję jedynie do zniewolenia. Musimy przejść do zmartwychwstałego życia radości, zwycięstwa i odpocznienia!

by David Wilkerson

Source: "I'm Not Mad At God"