Szkic Daniela 7

 Szkic Daniela 7

wyk. J.J. Hall

Źródło: "Today, Tomorrow and the Great Beyond" Johna Foxa, Kanada, 1948 r.