Światło Rzucone na Duchy Kłamstwa

„Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę” (PRZYPOWIEŚCI 12:19).

Kiedy kłamstwo jest usunięte, wróg nie ma miejsca, tak więc musimy chronić prawdę i usuwać kłamstwa. Kłamstwo nie wyrasta samo z siebie. Wyrasta na glebie ludzkiego serca. Kłamstwa, tak jak chwasty, wzrastają pośród „prawowitych” roślin w ogrodzie, kradnąc ich pokarm, niszcząc ich życie i zaduszając dobre rośliny. I tak jak z chwastami, dobry ogrodnik jeśli tylko je zauważy to je wyrwie. Musimy się nauczyć szybkiego rozpoznawania kłamstwa.

Prawda jest oparta na kontekście, a tym kontekstem jest Biblia. Być może jest to pierwszy i najłatwiejszy sposób odróżnienia prawdy od kłamstwa. Żaden kłamca nie chce, abyś udał się do źródła! Wiele osób potrafi cytować fragmenty Pisma, aby udowodnić niemal każdy pogląd. „Ojciec kłamstwa” (JANA 8:44) starał się zwieść Chrystusa poprzez cytowanie pism wyjętych z kontekstu (MATEUSZA 4:1-11). Szatan zniszczył ludzkość kłamstwem i dzisiaj nadal stara się to robić. Tylko prawda przyniesie prawdziwą wiarę.

Kłamstwa są fałszerstwem prawdziwej wiary. Wiara pochodzi od słuchania; kłamstwa również pochodzą od słów, lecz nie ze Słowa Bożego. Niestety, tak jak wiara, kłamstwa również inspirują działanie. Tak jak wiara, kłamstwo wymaga pozbycia się innej opinii. Ludzie poświęcają inne rzeczy dla wiary, ponieważ wiedzą, że jest to dobry wybór. Poświęcenie czegoś dla kłamstwa jest ślepym założeniem. Kłamstwo, kiedy się w nie wierzy, wygląda jak dobry wybór. Różnica jednak wychodzi podczas żniwa. Prawda produkuje coś dobrego, podczas gdy kłamstwo oszukuje i nie przynosi zysku. Im szybciej kłamstwo jest usunięte, tym mniej szkody może wyrządzić.

Kłamcy (ci, którzy oddali się fałszerstwu) kłamią, ponieważ nie mają żadnej nadziei. Kłamanie jest przyznaniem się do tego, że nie słuchasz Boga, albo nawet gorzej, nie chcesz Mu być posłusznym. Fałszerstwo, przypuszczenia, założenia, branie wszystkiego na logikę, wszystko, co zwodzi osobę, by wierzyła w nieprawdę jest kłamstwem. Ci, którzy żyją w świetle mają nadzieję opartą na prawdziwych i szczerych oczekiwaniach zakorzenionych w rzeczywistości. Kłamcy mają wątpliwości, co do jeziora płonącego ogniem (OBJAWIENIE 21:8). Zaakceptowane kłamstwo oślepia umysł i dzięki temu umożliwia diabłu zablokowanie prawdy zanim zacznie ona pracować w sercu człowieka. Kłamstwo zabiera miejsce prawdzie.

Rozpoczęło się życie wypełnione duchowym głodem. Otworzenie puszki z kłamstwami przyniesie ten sam efekt, jak zaglądanie do pustego pudełka. W momencie, kiedy duchowy głód powinien zostać nakarmiony, nic tam nie ma. Zatwardziali kłamcy oszukują samych siebie myśląc, że wszyscy ludzie są tacy sami. Wielu kłamców nie zdaje sobie sprawy, jak złe jest kłamstwo do czasu, kiedy zostaną za nie osądzeni. Kłamstwa są w pewnym sensie radioaktywne, ponieważ zakażają umysł i ciało ludzi, którzy mają coś z nim do czynienia. Im więcej czasu spędzisz z kłamstwem, tym bardziej zatruwa ono twoją duszę. Niektórzy nie potrafią odróżnić prawdy od kłamstwa, nawet kiedy są skonfrontowani z obydwoma twarzą w twarz.

Kłamstwa są opium biedy. Kłamstwa zabierają nam świadomość słabości lub braków. Kłamstwa są pustymi cegłami fundamentów. Puste są również osoby, które żyją w kłamstwie. Kiedy położymy nacisk na te puste cegły, rozkruszą się. Buduj na kłamstwie, a twoja budowla zawali się. Jeśli będziesz się starał zbudować coś z niczego, znajdziesz gruzy. Zamiast czegoś masz śmieci i gruzy, które musisz usunąć, aby powrócić do punktu wyjścia. Tym, którzy nic nie mają, zostanie odebrane nawet to, co się im wydaje, że mają (ŁUKASZA 8:18).

Kłamanie jest wydatkiem, na który nie możemy sobie pozwolić. Nie możesz żyć z Bogiem lub innymi ludźmi z kłamstwem w twym życiu. Ale ze szczerością i pokorą. Odpowiedzialność jest testem niezbędnym przed promocją. Twoja przyszłość jest zdeterminowana nie tyle przez zdolności czy umiejętności, lecz przez zdolność z jaką traktujesz daną tobie odpowiedzialność. Twoje talenty być może przyniosą cię przed królów i przyniosą ci zyski (PRZYPOWIEŚCI 21:6), lecz aby je zatrzymać, musisz pozbyć się kłamstwa w twoim życiu. Znajdź sposób, aby powiedzieć prawdę. Jeśli kłamiesz, to znajdź sposób, aby ujawnić swoje kłamstwa. Inaczej nikt nie będzie ci ufał, nawet sam sobie.

Kłamcy ufają wyglądowi zewnętrznemu, ponieważ jest to jedyna rzeczywistość, jaką posiadają. Udają i pozują, aby zyskać uznanie innych. Pamiętaj, oszuści są głodni, lecz puści. Kłamcy starają się przywdziać maskę cnotliwej osoby, z takim samym pragnieniem jak ćma lgnie do światła. Kłamcy podziwiają tych, którzy nie są tacy jak oni, tak jak Judasz podziwiał Pana. Dla kłamcy bycie w kościele, oznacza bycie prawym. Tak jakby pobyt w hangarze czynił każdego samolotem. Nawet, jeśli brzmi to dla ciebie głupio, kłamcy wierzą w to, ponieważ wygląd zewnętrzny jest jedyną prawdą, jaką ma kłamca, ponieważ kłamcy są najbardziej oszukanymi osobami. Szatan wstępuje w kłamców i aby to rozpoznać, potrzeba oczu Chrystusa, by tak, jak Jezus zobaczyć, kiedy Szatan wstąpił w Judasza podczas Paschy (JANA 13:27-28).

Zatwardziali kłamcy nie mówią prawdy. Gmatwają. Nabierają. A kiedy się ich przyłapie na kłamstwie, nie zmieniają się wewnętrznie, a jedynie na zewnątrz. Kiedy kłamca zostanie ujawniony, stara się znaleźć miejsce, w którym znowu może kłamać. Notoryczni kłamcy muszą zostać odrzuceni. Muszą zostać wyproszeni, tak jak Judasz został wyproszony z pierwszej komunii. Musimy odsunąć się od tych, którzy nie chcą odsunąć się od kłamstwa. Nie można pomóc osobie, która nie chce przyznać się do swojego problemu.

Bądź ostrożny, abyś nie pomylił słabej osoby z kłamcą. Nie ważne ile razy upadli, jeśli poproszą o przebaczenie, zostaną podniesieni. Słabi są objęci miłością Bożą. Grzesznicy, którym brakuje chwały Pana, zwykle wiedzą to i często pierwsi się do tego przyznają. Poprzez swe nieposłuszeństwo skrzywdzili samych siebie i często innych. Przekroczenia niosą za sobą długotrwałe konsekwencje, lecz nie czynią tej osoby notorycznym kłamcą. Słabym osobom powinno się przebaczyć, pracować z nimi i pomóc im. Kimże my jesteśmy, aby ograniczać łaskę? Spójrz na siebie i własne słabości, kiedy nie jesteś prowadzony przez Ducha Świętego (GALACJAN 6:1).

Zostaw zatwardziałych kłamców samym sobie. Krwawiące serce imnorując kłamstwa pomaga kłamcom. Kłamstwa mogą być ignorowane lub wyjaśnione. Korzeń samozłudzenia w duszy człowieka trenuje ducha kłamstwa. Droga ta gwarantuje złamane serce. Módl się o nich, skonfrontuj ich, bądź przy nich, kiedy upadną, lecz nie bierz udziału w ich kłamstwach poprzez milczenie. Pasywne stanie u boku kłamcy osłabia i rujnuje duszę człowieka, który chce iść naprzód w Chrystusie. Nie będziesz miał na nich wpływu poprzez to, że sam jesteś ewidentnie prawy. PRZECIWNIE, kłamca będzie nabierał pewności z powodu twojej prawości. Kłamca czuje się w porządku, PONIEWAŻ ktoś taki, jak ty jest u jego boku. Nie czynisz dobra ani sobie, ani kłamcy stojąc u jego boku.

Szczerość jest początkiem uzdrowienia. Upokorzenie samego siebie łamie siłę kłamstwa. Kaznodzieja musi uwolnić się od własnego kłamstwa. Szef musi przestać okradać swych pracowników. Mąż musi być wierny swojej żonie. Niektórzy nigdy nie mogą być szczerymi, ponieważ zbyt długo czekają, zanim zaczną szczerze postępować. Jest to ciężkie zadanie, które z czasem staje się coraz cięższe. Kłamstwo ułatwia nam uniknięcie wzięcia odpowiedzialności w momencie, w którym powinniśmy ją wziąć. Kłamstwo może ułatwi coś przez chwilę, lecz sprawi, że spędzisz wieczność w piekle. Złudzenie pozostawia duszę bez wizji, bez prawnego autorytetu lub odwagi, niedojrzałą i z nierozwiniętymi umiejętnościami, bez prawnego miejsca. Kłamstwo jest złodziejem, który oszukuje swe źródło.

Wszyscy musimy ujawnić kłamstwa, jeśli mają zostać usunięte... szczególnie, jeśli są to twoje własne kłamstwa (JANA 3:19-21). Szczerość nie wystarczy. Musimy oddać się prawdzie (PRZYPOWIEŚCI 23:23). Aby przemienić swe życie w życie według zasad, osoba musi uczynić więcej niż tylko ogłosić prawe zachowanie. Szczerość bez prawdy jest zadufaną w sobie dumą, która może wykoleić skruszoną duszę (RZYMIAN 10:3-4).

Ciągła samokrytyka może przez jakiś czas powstrzymywać cię od kłamania, lecz nie usunie ducha kłamstwa (KOLOSAN 2:23). Pokora oznacza zwrócenie się do Boga jak i odwrócenie się od grzechu (JAKUBA 4:7-8). Skruszeni kłamcy są nagle jawni w swych stosunkach z innymi (2 KORYNTIAN 7:10-11). Pomagają i budują, poświęcają się czemuś innemu niż samym sobie. Są wolni, aby wzrastać w Chrystusie, ponieważ pozbyli się ducha świata (1 JANA 4:4).

Jest to wezwanie do wszystkich chrześcijan, szczególnie do prowadzących, aby odrzucili wszelkie formy złudzenia i kłamstwa. Musimy wyrzec się i odrzucić ducha kłamstwa. Musimy czynić wszystko, co dotyczy Boga w otwarty i godny sposób (2 KORYNTIAN 4:2). Zmiana stylu życia polega na modlitwie, dyscyplinie i odpowiedzialności. Nieśpiesznie otwieraj usta i bądź bardzo nietolerancyjny w stosunku do pokusy kłamania. Kłamstwa są dla leniwych, zaprzestanie kłamstw wymaga pracy, więc nie będzie to łatwe.

Kochasz Boga bardziej niż kłamstwo! Masz motywację, aby pozostać czystym w oczach Boga i żyć w taki sposób przed ludźmi! W bojaźni Bożej oddaj swój język Duchowi Świętemu! Jeśli chcesz być wolny od fałszywej ochrony i fałszywego pokoju, to poddaj się Temu, który może dać ci prawdziwy pokój, którego nikt ci nie odbierze. Inna droga jest, no cóż, kłamstwem.

„Ohydą dla PANA są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się” (PRZYPOWIEŚCI 12:22).

Jim Pelletier

Źródło: „Church Growth International” (Jesień 2004)