Stare Ścieżki - Chrześcijańska Historia, Współczesne Wypaczenie i Polityczna Niepoprawność

coat of arms

Zniekształcenie Historii
Zniesławienie
Imperium Brytyjskie
Polityczna Niepoprawność
Historia się Powtarza – Nadchodzący Sąd
Multikulturalizm
To Były Chrześcijańskie Narody

Union Jack English flag St.George flag English flag Union Jack

Zniekształcenie Historii

Czy wiedzieliście, że do około 1947 roku nauka znana jako „Brytyjski Izrael” była drugim najczęściej nauczanym tematem w Kościele Anglikańskim, i że król Jerzy VI niezłomnie w nią wierzył? Naprawdę niewielu ludzi jest świadomych takich faktów. Bez wnikliwej wiedzy o przeszłości, wasza przyszłość legnie w gruzach.

W JANA 18:38 Poncjusz Piłat pyta Jezusa: „Co to jest prawda?” Jezus mówi o Słowie Bożym: „Słowo twoje jest prawdą” (JANA 17:17). Nie prawimy tu teologicznie, lecz po prostu chcemy ukazać czytelnikowi, że Biblia, Słowo Boże JEST PRAWDĄ we wszystkich kwestiach. Nasze przekonania to te, które pochodzą ze Słowa Bożego.

Każda inna filozofia jest zaledwie łajnem w porównaniu ze Słowem Bożym. Bóg nakazuje nam zwracać dużą uwagę na Jego Słowo, gdyż jeśli nie będziemy tego robić i zignorujemy wszystko, co On do nas odnosi, zostaniemy ukarani w wiecznym piekle. Wspólnoty CAI faktycznie głoszą stary przekaz „Piekło, Krew i Ogień”, gdyż tak, jak chrześcijańscy pionierzy głosiciele wzywali grzmiąc, że „cały rodzaj ludzki niech lepiej ugnie swe kolana, wolę i ścieżki przed Bogiem Wszechmogącym Panem Izraela”, my także traktujemy Biblię dosłownie i ostrzegamy o nadejściu Sądu.

Sir Winston ChurchillSir Winston Churchill
Z wejściem do „politycznie poprawnego” XXI wieku, w którym „kamień jest teraz nazywany gąbką”, nie ma już „czerni i bieli” czy „zła i dobra”, lecz jedynie mdła szarość (IZAJASZA 5:20). Nowe pokolenia są oszukiwane i wplątywane w wiele problemów życiowych. Gazety przekręcają wydarzenia dla swoich czytelników; system edukacji okłamuje studentów; media kontrolują dziś większość naszych procesów myślowych, gdyż ludzie nie czytają i nie poświęcają czasu na sprawdzenie co się tak naprawdę dzieje. Nawet teraz, rewizjonistyczne nauczanie o przeszłości odbiera prawdę, której do tej pory było uczone, jako fakt każde dziecko w szkole. Bez próby usprawiedliwienia każdego z przytoczonych tu punktów możemy podać przykład sir Winstona Churchilla. Na wspomnienie jego imienia, możecie niemal usłyszeć dzisiejsze umysły z sykiem wyrażające dezaprobatę. Jednakże w latach 40 wszyscy wiedzieli, że ten człowiek, najwidoczniej postawiony przez Boga na swoim stanowisku, jako premier Imperium Brytyjskiego został użyty, aby poderwać sprzymierzone kraje do zwycięstwa nad złym wrogiem. Obecnie, współcześni filozofowie odrzucają i potępiają tą bohaterską postać. Chodzi głównie o to, że ten człowiek został potężnie użyty do zapewnienia zwycięstwa, którego dzisiejsi pacyfiści i „dyplomaci” postawieni na miejscu Churchilla, mogliby nigdy nie osiągnąć.

Union Jack Scotland flag St.George flag Scotland flag Union Jack

Zniesławienie

W podobny sposób Pauline Hanson i David Etteridge są współczesnymi przykładami politycznie zainspirowanych zniesławień. Pauline mówi głośno i bez ogródek, a świat rzuca się na nią i przypina jej etykietkę rasistki i tysiąc innych rzeczy. Media kłamią i kłamią starając się rzucić cień na jej charakter. Media to współcześni „saduceusze”, a uważne przeanalizowanie korupcji w mediach pokaże, że większość będzie cierpieć wieczne potępienie: „udziałem zaś... i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką...” (OBJAWIENIE 21:8). W dzisiejszych czasach dziennikarze zaprzedają swoje dusze za dolara, aby tylko zdobyć historię, która się sprzedaje.

Społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy pogorszyło się podczas ostatnich stu lat, od opartego na chrześcijaństwie do standardu niższego, niż cokolwiek wcześniej widziano. My chrześcijanie nie jesteśmy perfekcyjni, nie posiedliśmy też pełnego zrozumienia Słowa Bożego, ale chcemy raczej zostać znalezionymi w „pokonywaniu naszej grzesznej natury” i zdobywaniu wiedzy o Bożym Świetle, niż oszukani przez próżne filozofie współczesnego społeczeństwa, które nie tylko zignorowało, ale i zniszczyło nasze dziedzictwo, które przez tak długo nas prowadziło.

Politycy próbują wszystko zmienić, wdrażając nowe plany i ideologie oparte na światowych/bezbożnych filozofiach. Odrzucają „wcześniejsze drogi”, bazujące głównie na Bożym Słowie, a które zostały wypróbowane i uchroniły nas przed losem, który spotkał inne, niechrześcijańskie kraje. Nie mniej jednak, nie mówimy tutaj, że demokracja jest odpowiedzią.

Jezus WKRÓTCE POWRÓCI i jako Król i Mistrz będzie panował nad oczyszczoną ziemią.

Union Jack Northern Ireland flag St.George flag Northern Ireland flag Union Jack

Imperium Brytyjskie

Wielka Brytania i jej kolonie (Federacja Australii, Kanada, Nowa Zelandia, Republika Południowej Afryki itd.) z pomocą opartego na chrześcijaństwie społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ucywilizowały znany pogański świat przynosząc Ewangelię „do ciemności”. Nie dyskutujmy teraz o znanym fakcie, że USA było częścią Wielkiej Brytanii, o szaleństwie króla Jerzego III albo o Paul'u Revere i tej całej „śmietance towarzyskiej” Boston Harbour! Musimy zdać sobie sprawę, że Bóg rządzi królestwami ludzi (DANIELA 4:25) i że historia Brytanii – która była „zaślepiona” co do swojej tożsamości przez dwa tysiące lat – została wyprorokowana w Biblii. Niestety dzisiaj większość jest uczona tego, jak „złe” było Imperium Brytyjskie, przeciwstawia się autorytetom i pogardza rodziną królewską.

Mamy szczerą nadzieję, że artykuły załączone poniżej pomogą rzucić światło na „zrewidowaną historię”, która była propagowana podczas ostatniej dekady i miała wpływ na wiele dusz odciągając je od Bożej Prawdy.

Ci, którzy wrócili do Australii po dwudziestu latach spędzonych za granicą na głoszeniu Ewangelii, po powrocie nie mogli uwierzyć swoim uszom, kiedy słyszeli frazę „europejska inwazja” w odniesieniu do dwóch nauczanych poprzednio w Australii tematów: „australijska i brytyjska historia”. Nowa nazwa „europejska inwazja” jest fałszywa i oszukańcza, podkopuje prawdę o tym, dlaczego Bóg nakazał Brytanii kolonizować i rozpowszechniać jej kulturę. Bez Bożego przykazania „idąc na cały świat głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu” (MARKA 16:15) wraz z towarzyszącą temu cywilizacją, rdzenni mieszkańcy pewnych terenów nadal może praktykowaliby kanibalizm i mieszkali w psich budach (tutaj znów rozlegną się głosy dezaprobaty!). Dobrą pracę wykonał były premier sir John Gorton podsumowując naszą rdzenną historię i każdy może przeczytać o tym w gazetach. (Zobacz jego biografię: „John Gorton: He Did It His Way”, Ian Hancock).

Oczywiście wśród białych osadników znaleźli się również źli i skorumpowani. Zawsze będą jakieś „zgniłe jabłka w koszu” – ponieważ wśród nich byli i nie chrześcijanie i tak zwani chrześcijanie, których zachowanie było złe. Niemniej jednak WIĘKSZOŚĆ tak zwanych „najeźdźców” przyniosła cywilizację, którą się dziś cieszymy. Z dobrej znajomości Słowa Bożego wiemy, że byli „dobrzy i źli” królowie Izraela. Mieli wybór, w jaki sposób prowadzić Izrael, tak jak dzisiaj nasi politycy. Czasami król w Starym Testamencie „na nowo odkrywał” Słowo Boże i wprowadzał je w życie, co przynosiło cudowne rezultaty. Jeśli liderzy są źli, nie można za to obwiniać Boga: Obwiniajcie tych, którzy zasłużyli na naganę a nie cel, który Bóg włożył w serca tych, którzy szli naprzód. Przestudiuj czystą i prawdziwą historię swojego kraju, a zobaczysz, że twoi nauczyciele często kłamali i przekręcali waszą przeszłość. Na przykład w Australii, większość Australijczyków nie zna podstaw przekonań naszych dawniejszych polityków czy pionierów, a słyszeli tylko „świecką” stronę wydarzeń. Tutaj odnosimy się do autora, Cola Stringera, którego książki rzucają nieco światła na prawdziwą przeszłość australijskich pionierów. Gorąco polecamy książki: „Discovering Australia's Christian Heritage” i „800 Horsemen” (obie dostępne na Col Stringer Ministries).

W tych książkach Col Stringer podaje więcej informacji dla głębszych studiów, pokazując, że nasz niemądry system edukacji nie uczy już więcej o naszych wcześniejszych liderach i przyczynach dobrobytu w naszym kraju. Churchill ostrzegał naród przed zapomnieniem swojej przeszłości, „Ci, którzy nie nauczyli się z historii są skazani na jej powtórzenie”.

Jest tak wiele tematów: przykładowo Afryka. Przestudiuj książkę „Bitter Harvest – The Great Betrayal” byłego premiera Rodezji (obecnie Zimbabwe), Iana Smitha, a zobaczysz prawdę, którą przekręcają gazety w naszych krajach. Porównaj okres sprawowania urzędu przez Iana Smitha z dzisiejszym dyktatorem Mugabe lub Idi Aminem itd. Wielu ze starszego pokolenia w Indiach i Afryce lamentuje, że Brytania już tam nie panuje.

Union Jack Wales flag St.George flag Wales flag Union Jack

Polityczna Niepoprawność

Australia, do której głównie się odnosimy, tak bardzo zmieniła się począwszy od 1960 roku pod wpływem „politycznej poprawności”, która tak naprawdę jest bezbożnym oszustwem dla „zmiany tradycyjnych wartości i przekonań na żądanie marginesowych grup mniejszościowych, które chcą odrzucić stare wypróbowane drogi”. Oczywiście, pewne aspekty współczesnego myślenia zasługują na pochwałę: nie pozwalanie na wykorzystywanie dzieci, przemoc w rodzinie czy seksualne zagrożenie naszych dzieci lub inne oparte na pismach pomysły przeciwdziałania. Niemniej jednak ci, którzy pozwalają na „współczesne nauki” idąc na kompromis z Bożymi przykazaniami i Jego drogami, na których zbudowany został nasz naród, w Dzień Sądu zostaną ukarani. To będzie straszliwy moment dla tych głupich polityków, sędziów i biurokratów, którzy zmienili prawa Boże na pasujące bardziej do tych bezbożnych czasów: odbieranie rodzicom danym im przez Boga praw do dzieci, zniesienie zgodnej z Bożym Słowem kary śmierci dla morderców, którym (z absolutną pewnością) udowodniono winę – podając choćby te dwa przykłady. Biada tym, którzy krzywoprzysięgają i kłamią... ich Sędzia, Wszechmogący Bóg Izraela, nie uniewinni ich. Większość żyje tak, jakby nie było jutra!

Bóg jasno powiedział, że zaprą się Go głupcy: JOBA 12:17 i PSALM 14:1. A jednak niedawno widzieliśmy, jak kanclerz Niemiec otwarcie powiedział, że niemiecki parlament (Bundestag) nie będzie się więcej zwracał w modlitwie do Boga; widzieliśmy, jak były premier Kanady, Pierre Trudeau, pod wpływem francuskich Quebeck'ów głosował za usunięciem wszystkiego, co „brytyjskie” z kraju, który był wcześniej znany, jako „Dominium Kanady”. Przestudiuj zmiany w obecnym kanadyjskim prawie, a zobaczysz, jak politycy niszczą biblijną materię, na której założony został ten kraj. To prowadzi do praw, które zabraniają użycia Biblii podczas głoszenia o homoseksualizmie itd.

Ta korupcja jest już za progiem, ponieważ widzimy, jak stan Victoria ograniczył „wolność słowa i wypowiedzi”. Kiedyś w Australii mogłeś powiedzieć wszystko, co ci tylko przyszło do głowy… Teraz wraz z narastającym „multikulturalizmem” politycy musieli zmienić prawa, aby nie „obrazić” innych religii, ale w rzeczywistości ograniczyli naszą wolność słowa w antyaustralijskiej „poprawności politycznej”. Dwóch pastorów z Victorii musiało wydać ponad 100.000 dolarów, ponieważ pewni muzułmanie wnieśli przeciwko nim sprawę, za to, że ośmielili się przekazać swoje myśli przeciwko ich religii na różnych seminariach… to jest sprzedawanie wolności, którą Bóg zagwarantował temu wcześniej chrześcijańskiemu narodowi.

Nasi australijscy przyjaciele sprzed 50 lat obróciliby się w grobach, gdyby dowiedzieli się, co politycy robią z naszym krajem. Wielu Australijczyków powoli przebudza się do faktu, że nasza wolność jest coraz bardziej ograniczana. Ponieważ przyjmujemy prawa, które kiedyś tłamsiły europejskie narody, nasz naród staje się zdezorientowany i niezadowolony. Jesteśmy w niebezpieczeństwie, ponieważ przestano uczyć historii o tym, jak komuniści i naziści zakazali wolności, a współcześni politycy bawią się naszą wcześniej zdobytą wolnością.

W Europie istnieją prawa do wszystkiego i poprzez Unię Europejską wymuszane jest przyjęcie tego samego systemu w Brytanii. W Brytanii to, czego prawo nie zabrania jest dozwolone. W Europie panuje przeciwieństwo tego i można robić tylko to, na co szczegółowe prawo pozwala. A więc europejski styl, to zalegalizować wszelkie sytuacje, zamiast pozwolić, by zwyciężyło powszechne prawo i zdrowy rozsądek. Na przykład, samo rozporządzenie UE dotyczące eksportu kaczych jaj zawiera około 26.000 słów. Dziesięć Przykazań – które kiedyś przestrzegane, dobrze się spisało wśród narodów – zawiera około 300 słów. Brytania jest bliska przyjęcia europejskiego systemu prawnego i zrezygnowania z „procesów z ławą przysięgłych”, więc do ciebie będzie należało udowodnienie swojej niewinności przed sądem. Nie będziesz już więcej uznany za niewinnego, dopóki ci się tego nie udowodni (zobacz stronę internetową Campaign for Truth in Europe). Na przykład, jeśli mieszkasz w Niemczech, lepiej wstań bladym świtem i posyp lód przed domem solą, bo jeśli ktoś się pośliźnie i przewróci, zostaniesz ukarany wysoką grzywną. Nowe francuskie ustawodawstwo grozi uwięzieniem religijnych „prozelitów” (nawracający innych) za publiczną „mentalną manipulację”. Państwu zostało dane prawo rozwiązywania grup religijnych, narzucania niedorzecznych grzywien i skazywania nawet do lat pięciu (tzn. możesz być uwięziony za głoszenie Słowa Bożego). Również w Australii chcą wprowadzić podobnego typu prawa, a wszystko to prowadzi do narodzenia się chciwości i tchórzostwa, które widzimy w sądach sporów prawnych, zwłaszcza wywodzących się z Kalifornii. To pojawia się tam, gdzie najważniejszy jest zysk...

Union Jack New Zealand flag St.George flag New Zealand flag Union Jack

Historia się Powtarza – Nadchodzący Sąd

„Ofiarowali demonom synów swych i córki swoje. Wylewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, które ofiarowali bałwanom Kanaanu i skalana była ziemia krwią. Splugawili się czynami swoimi i cudzołożyli postępkami swymi. Przeto Pan zapłonął gniewem na lud swój i obrzydził sobie dziedzictwo swoje”. (PSALM 106:37-40)

Bóg powiedział „Nie zabijaj” (2 MOJŻESZOWA 20:13), a jednak kompletny brak poszanowania chrześcijańskich wartości w dzisiejszym rozpustnym społeczeństwie doprowadził do zamordowania niezliczonych milionów dusz poprzez aborcję. W Brytanii, odkąd w 1967 roku parlament przyjął „prawo aborcji”, pod fałszywym pretekstem, że będzie sporadycznie stosowane, by uchronić życie matki, rozmyślnie zamordowano więcej niż sześć milionów dzieci. Zgodnie z UN, każdego roku na całym świecie dokonuje się więcej niż 50 milionów aborcji. To w przybliżeniu, że jest usuwanych 137.000 dzieci dziennie, co daje 95 dzieci na minutę...

Ludzkie życie zaczyna się w momencie poczęcia i od tego punktu wyraźnie istnieje nowa ludzka istota z precyzyjnie ustalonymi, niezmienialnymi cechami (JEREMIASZA 1:5). Bóg zna nas nawet zanim się urodzimy (IZAJASZA 49:1) i od samego początku uznaje życie rozwijające się w łonie za istotę ludzką (PSALM 139:14-16). Bóg ma plan na życie każdego. Każdej osobie dał talenty i umiejętności, a jeśli w poprzednich stuleciach aborcja byłaby stosowana tak, jak dzisiaj, to nawet Beethoven mógłby się nigdy nie narodzić. Obecnie olbrzymia większość dzieci jest usuwana z powodu egoizmu, złych pragnień i usatysfakcjonowania czyichś własnych potrzeb itd. (2 TYMOTEUSZA 3:1-4). Bóg nie będzie już tego dłużej tolerował! (EZECHIELA 36:18).

„Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a ducha tym, którzy po niej chodzą…” (IZAJASZA 42:5)

„Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (PSALM 90:12)

„Gdzie nie ma wizji ludzie giną…” (PRZYPOWIEŚCI 29:18, KJV, zobacz również OZEASZA 4:6). To jest to, co dzieje się w naszych współczesnych społeczeństwach, ponieważ odwracamy się od Bożych zasad. Morderstwa w szkołach średnich, wzrost przestępczości a nawet klimat ulegną pogorszeniu. Istnieje Bóg, a ponieważ jesteśmy nieposłuszni Jego przykazaniom będziemy jeszcze bardziej cierpieć. Wielka Brytania i współczesna Federacja, USA i takie narody, które w Bożym Słowie są wyraźnie zdefiniowane, jako ukształtowane na „świadków” i postawione, jako przykłady, będą ogromnie cierpiały, kiedy zaatakuje Gomer (Niemcy) i Rosh/Magog (Rosja) wraz z książętami wschodu (Chiny), (zobacz OBJAWIENIE 9:16 gdzie wspomniane jest o dwustu milionowej armii!) gdyż Bóg oznacza i opisuje SWOJĄ historię, abyśmy byli jej świadomi.

Tytus, Rzymski GenerałTytus, Rzymski Generał

Popatrz na ŁUKASZA 21:20-24, gdzie widzimy prorockie ostrzeżenie samego Jezusa do chrześcijan w Jerozolimie. Zaledwie 35 lat później, rzymski generał Cestiusz Gallus poprowadził swoją armię z Syrii do Judei niszcząc i oblegając Jerozolimę. Nagle, jak podaja historycy tamtych czasów, bliski już przejęcia miasta Cestiusz, bez kompletnie żadnej przyczyny odwołuje swoich żołnierzy i odjeżdża (zobacz Flavius Josephus, „The Wars of the Jews” II.19.6). Kiedy armie rzymskie się wycofały, wszyscy chrześcijanie wzięli pod uwagę ostrzeżenie Jezusa i uciekli na wzgórza, ratując życie tuż przed otoczeniem Jerozolimy. Krótko później w 70 n.e., miasto zostało oblężone przez Tytusa i wraz ze świątynią zniszczone.

Popatrz na pismo w DANIELA 12:12 które podaje jedną z ostatnich dat w Biblii, a zobaczysz dowód że arabska data 1335 rok odnosi się w naszym kalendarzu do roku 1917. Czytelniku, dobrze zrobisz nieco szerzej studiując ten temat, ponieważ najprawdopodobniej wkrótce zobaczysz powrót Jezusa na ziemię. CZY JESTEŚ PRZYGOTOWANY?

Union Jack USA flag St.George flag USA flag Union Jack

Multikulturalizm

Współcześni pozwolili na bezbożną naukę najazdu na byłe Imperium Brytyjskie: „multikulturalizm”. To jest zakazane przez Boga. Bóg uczynił ziemię i osadził nas w naszych krajach. DANIELA 12:4 mówi, że w tych dniach ludzie będą się bardzo przemieszczać „tu i tam” po innych narodach i nie jest to opis turystów. Pauline Hanson została zaatakowana, ponieważ w swojej przemowie w parlamencie powiedziała prawdę. Wielu Azjatów mówiło o swojej konsternacji, o tym, dlaczego ta pani była tak złośliwa, ponieważ w pełni zgadzali się z nią, że przyczyną ich emigracji do Australii była „ucieczka” z systemu, w którym się znajdowali i odejście od swych własnych korzeni. Wszyscy znamy brytyjski system prawny parlamentu i demokrację, ale jest on teraz niszczony od środka. Jacy głupi muszą być nasi politycy, aby pozwolić obcokrajowcom na wprowadzanie ich odmiennych kultur, podczas gdy w krajach, z których pochodzą, nam potomkom chrześcijańskich narodów, zabronione jest nawet kupić ziemię, podjąć stałą pracę, ożenić się itd., czy przede wszystkim okazywać naszą chrześcijańską religię.

Modlimy się, aby nasz zaślepiony naród się obudził i zdał sobie sprawę z tego, że zostało zaatakowane nasze dziedzictwo. Jesteśmy tak oszukani, że boimy się słowa „rasista”... Pomyśl o wcześniejszym znaczeniu słowa „gay” – widzisz te stare czarno białe filmy, czy tańczącego „Gaya Gordona”? To głupota pozwolić mniejszości na zniszczenie naszego pięknego angielskiego języka... jak to zasmuca Boga, który dał Swego Jedynego Syna, by prowadził nas ścieżką sprawiedliwości. Nie jesteśmy przeciwko grzesznikom, ponieważ nie jest nam pozwolone, by samodzielnie sądzić, ale jest nam nakazane osądzać zgodnie z tym, co mówi Bóg: „Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.” (JANA 7:24). Wszyscy słyszeliśmy: „nienawidź grzechu, ale kochaj grzesznika” (3 MOJZESZOWA 19:17, KJV) – to takie prawdziwe; niestety grzesznicy zaczynają wszystko zmieniać, nienawidzą sprawiedliwości, niszczą wartości, które Bóg nakazał szanować od momentu stworzenia. (GALACJAN 4:16; IZAJASZA 5:20, 24).

Po prostu przestudiuj DANIELA 4:14 – tutaj widzimy, że BÓG rządzi ziemią w każdej politycznej sferze i ON będzie miał ostatnie słowo. Właśnie teraz, ponieważ Bóg chce, abyśmy byli Mu posłuszni z własnej woli, daje nam wolny wybór pomiędzy dobrem a złem. Chrześcijanie są „światłem” tego ciemnego świata. Wielu pamięta naukę ze szkółki niedzielnej Wy jesteście solą ziemi…” (MATEUSZA 5:13). Dzisiaj, dla większości młodych, to nic nie oznacza, są ślepi, ponieważ nie są już więcej uczeni w szkole o ich Stworzycielu, tak jak uczono ich przodków. Oczywiście nadal wokół znajdują się chrześcijanie, ale wielu z nich nie przyjmuje Bożych ostrzeżeń, że jeśli stracą namaszczenie, które powinni mieć, będą bezużyteczni w Bożej pracy i tak, jak zwietrzała sól nadawać się będą jedynie do wyrzucenia na drogę.

Union Jack Canada-red-ensign flag St.George flag Canada flag Union Jack

To Były Chrześcijańskie Narody

Rozważmy ponownie obecną sytuację Kanady: wcześniej bardzo brytyjska i znana, jako „Dominium Kanady” – ojcowie założyciele i ciężko pracujący pionierzy nazwali kraj zgodnie z pismem w Księdze Psalmów (PSALM 72:8). Podstawy nas, potomków Imperium Brytyjskiego i Stanów Zjednoczonych Ameryki były ściśle oparte na Biblii i zwykliśmy oddawać chwałę Bogu. Teraz próbują wyrzucić modlitwę z naszego australijskiego parlamentu. Nasze rady i parlament, które zawsze zwracały się do „Wszechmogącego Boga” zabijają się, żeby zrobić wszystko w usuwaniu pozostałości chrześcijaństwa, którego już nie rozumieją. Jest TYLKO JEDEN BÓG i Jego Syn o imieniu Jezus. Poprzez brak znajomości i zaprzeczanie Bożym prawom, pozwoliliśmy „obcokrajowcom” (5 MOJŻESZOWA 28:43-44; 5 MOJŻESZOWA 31:12) na wejście do tych danych przez Boga krajów i zmienić nasze dziedzictwo. Każdy sędzia, polityk, urzędnik rządowy, który został zwiedziony, ponieważ zignorował naukę z przeszłości będzie cierpiał za to, że złożył podpis i przyczynił się do obecnej dekadencji, która ogarnia każdy aspekt naszego społeczeństwa.

To prowadzi do naszego studium o Chrześcijańskim Wpływie Narodów Anglojęzycznych, w którym znajdziesz materiały broniące tych być może kontrowersyjnych stwierdzeń. Współczesny „Narodowy Izrael” (nazwa odnosi się do tych, którzy pochodzą z Imperium Brytyjskiego, Stanów Zjednoczonych Ameryki i większości skandynawsko-niemieckich krajów, wraz z ich potomkami, którzy udali się do Republiki Południowej Afryki, Nowej Zelandii i Australii itd.), oślepł i cierpi na tego samego rodzaju apatię, z jaką rywalizował Churchill pomiędzy 1933 a 1939 rokiem, kiedy próbował obudzić nas wszystkich na niebezpieczeństwo ze strony Niemiec (IZAJASZA 42:19). To zależy osobiście od CIEBIE. Nie ma wytłumaczenia dla niewiedzy – zobacz Boże ostrzeżenie: „Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach”. (OZEASZA 4:6)

„Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!” (IZAJASZA 55:6)

King Alfred the GreatKról Alfred Wielki Queen Elizabeth IKrólowa Elżbieta I Queen VictoriaKrólowa Victoria King George VIKról Jerzy VI

Chrześcijańscy Monarchowie Brytanii

Następna sekcja: Chrześcijański Wpływ Narodów Anglojęzycznych