Przesłanie...

Drodzy Moi w Chrystusie:

Gdy Boży prorok Natan ukazał Dawidowi jego grzechy i wyjawił je światu, powiedział: "Z powodu tego czynu dałeś wielką okazję wrogom Pana, by mu bluźnili..."

Jak wiele tysięcy ludzi na całym świecie niweczy swą wiarę przez skandal w kościele? Każdy człowiek, który zajmuje wysoką pozycję głosząc Słowo Boga, musi strzec każdego swego czynu i słowa, które wypowiada. Ludzie tacy są obserwowani jak jastrzębie, nie tylko przez osoby nowonawrócone, lecz także przez reporterów, aniołów i moce demoniczne.

U Pana nie ginie żadna nasza myśl, ani zamiar serca. Charles G. Finney pisał: "Każdy Chrześcijanin poprzez swoją drogę w Bogu świadczy za jedną lub drugą stroną. Nie możesz opowiadać się za, lub przeciw temu w co wierzysz. Albo zbierasz wraz z Chrystusem, albo rozrzucasz. Krocząc stąpasz po strunach, które będą brzmiały całą wieczność. Poprzez każdy swój ruch dotykasz kluczy, których dźwięk rozbrzmiewać będzie wśród wzgórz i dolin niebieskich lub pośród ciemnych jaskiń i podziemi piekielnych. W każdym momencie swego życia wywierasz niesamowity wpływ na życie wieczne dusz, które cię otaczają."

Boże pomóż nam o tym pamiętać. Naszym głównym celem powinno być zastanowienie się nad tym jak my wyglądamy w obliczu Pana.

Wasz brat w Chrystusie,

Jack T. Chick

Źródło "Battle Cry", Marzec/Kwiecień 1988. Chick Publication, P.O. Box 3500, Ontario, CA 91761, USA
Web: www.chick.com