Obchodzenie się z Błędami

Jest nam nakazane, żebyśmy nie "obmawiali" naszych braci (JAKUBA 4:11). Odnosi się to do duchowego, jak i codziennego życia. W przypadku jednak gdy ktoś grzeszy, mamy w piśmie polecenia jak powinniśmy postępować.

Jeżeli ktoś grzeszy czyli narusza Słowo Boże, w Nowym Testamencie mamy dwie możliwości, żeby przywrócić sytuację do porządku.

1. "Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności..." GALACJAN 6:1

lub

2. "Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić." 1 JANA 5:16

Musimy być prowadzeni przez Pana, żeby wiedzieć, którą z tych możliwości zastosować w uświadamianiu naszym braciom odpowiedzialności, a nie po to, żeby ich uniżać.

Jeżeli ktoś zgrzeszył osobiście przeciw nam, powinniśmy najpierw rozmawiać z nim, zgodnie z MATEUSZA 18:15, a gdy nie przyniesie to efektów należy działać zgodnie z wersetami 16 i 17. Jeśli jesteś apostołem Jezusa Chrystusa, będziesz działał zgodnie z tym pismem. Wiele złego uczyniły osoby mówiące źle o innych, tylko po to, by znaleźć posłuch u innych osób.

W takiej sytuacji osoba prowadzona w Duchu Świętym powinna zdać sobie sprawę, że krytyka przeciwstawia się Słowu Bożemu. Powinna zadać sobie trochę trudu, aby przywieść osobę grzeszącą do duchowego odnowienia, nawet jeżeli została niekorzystnie potraktowana. (Nasze zachowanie podczas gdy jesteśmy źle traktowani, jest jednym ze sprawdzianów naszej duchowej jakości.)

Wniosek

Budujcie się nawzajem: im silniejszy jest pojedynczy człowiek, tym silniejsza będzie Wspólnota! Bądźcie zdolni przeciwstawić się księciu tego świata, nie ulegając jego wpływom i uwalniajcie ludzi z jego szponów.

WZMOCNIENIE TWOICH BRACI JEST WZMOCNIENIEM TWOJEJ WSPÓLNOTY !

Wspólnota, aby odnieść sukces musi być ustanowiona na wierze danej przez Boga.

Wszystkie rozmowy na temat zawodności innych (czy rzeczywistej, czy też tylko wyimaginowanej) odwracają naszą uwagę od naszej duchowej siły na słabości ludzkiego ciała. W ten sposób hamować będziemy naszą wiarę i postępy w pracy.

Nie bądź jednym z szatańskich komentatorów! Zrozum 2 KORYNTIAN 4:7: "Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas."

Bądź zdeterminowany, aby twoją oraz innych uwagę, skupiały nie gliniane naczynia lecz olbrzymi skarb Ducha Świętego.

"Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała..." 2 KORYNTIAN 5:16

 Przetłumaczone z niemieckiego "Der Umgang mit Fehlern"

Autor i źródło nieznane.