Notatki Zaczerpnięte od Charles' a Finney' a

I) Dlaczego tak mało otrzymujemy; podczas gdy o tak wiele prosimy!

1. W gruncie rzeczy nie chcemy otrzymać tego, czego pragniemy i o co prosimy.
2. Bóg nam wyraźnie powiedział, że jeżeli pozwolimy na niegodziwość w naszych sercach, On nas nie wysłucha.
3. Jesteś niemiłosierny.
4. Osądzający.
5. Polegasz na sobie.
6. Sprzeciwiasz się przekonaniu o grzechu.
7. Odmawiasz wyznania wszystkiego.
8. Odmawiasz naprawienia tego co złe.
9. Przedwczśnie osądzasz i jesteś nieszczery.
10. Przechowujesz w sobie urazę.
11. Twój duch jest mściwy.
12. Masz światowe ambicje.
13. W pewnym miejscu poszedłeś na kompromis, stałeś się nieszczery, lekceważąc i odrzucając światło, które jest przed tobą.
14. Jesteś egoistą.
15. Jesteś samolubny, jeżeli chodzi o twój własny zbór. (Grupę Domową)
16. Opierasz się nauce Ducha Świętego.
17. Zasmucasz Ducha Świętego przez niezgodę.
18. Gasisz Ducha Świętego przez swój upór w złym osądzaniu.
19. Zasmucasz Go, jeżeli chcesz być tylko obserwatorem.
20. Odsuwasz Go pobłażając sobie w złych nastrojach.
21. Również jeżeli jesteś nieuczciwy w pracy.
22. Także jeżeli jesteś leniwy i niecierpliwy w spędzaniu czasu przed Panem.
23. Przez wiele form egoizmu.
24. Przez zaniedbania w pracy, nauce i modlitwie.
25. Przez poświęcanie zbyt dużo czasu pracy i nauce, a zbyt mało modlitwie.
26. Przez pragnienie bycia zbyt doskonałym.
27. Ostatnią i największą rzeczą, przez którą odsuwasz Ducha Świętego jest niewiara. Modlisz się o obleczenie mocą z wysokości nie oczekując, że ją otrzymasz. "Ten, kto nie wierzy Bogu, uczynił z Niego kłamcę." To jest grzech największy ze wszystkich. Co za obraza!

II) Zwycięska Modlitwa

Zwycięska modlitwa to taka, która gwarantuje odpowiedź.

Czy zgadzasz się z warunkami ustanowionymi przez Boga, by uzyskać odpowiedź na modlitwę?

a) Wiara w Boga, odpowiadającego na modlitwę.
b) Prośby zgodne z objawioną Wola Bożą.
c) Bezinteresowność warunkiem zwycięskiej modlitwy = JAKUBA 4:3
d) Czyste sumienie w stosunku do Boga i człowieka = 1 JANA 3:20,22
e) Czyste serce = PSALM 66:18
f) Wyznanie swoich win w stosunku do Boga i do ludzi = PRZYPOWIEŚCI 28:13
g) Kolejny warunek to czyste rece = PSALM 26:6; 1 TYMOTEUSZA 2:8
h) Roztrzygnęcie sporów i pozbywanie się niechęci pomiędzy braćmi = MATEUSZA 5:23,24
i) Pokora jest następnym warunkiem zwycięskiej modlitwy = JAKUBA 4:6
j) Kolejny warunek to usuwanie przeszkód = EZECHIELA 14:3
k) Duch wybaczenia = MATEUSZA 6:12 patrz N.B. werset 15!
l) Rozwijanie prawego ducha też jest warunkiem = PSALM 51:6
m) Modlenie się w Imieniu Chrystusa jest warunkiem zwycięskiej modlitwy.
n) Natchnienie Duchem Świętym = RZYMIAN 8:26,27
o) Źarliwość = JAKUBA 5:16
p) Wytrwałość i uporczywość = np. Daniela; Jakuba; Eliasza itd.
q) Cierpienie duszy = IZAJASZA 66:8; GALACJAN 4:19
r) Systematyczne używanie naszych dóbr, by uzyskać odpowiedź na modlitwę = Dziesięcina; traktaty, praca itd.
s) Zwycięska modlitwa jest specyficzna = jest zanoszona w konkretnej sprawie!
t) Modlimy się o to, co mamy na myśli... nie stwarzając żadnych pozorów... szczerze jak dzieci.
u) Mieć umysł zdolny by przyjąć dobrą Bożą wiarę i we wszystkie Jego obietnice.
v) "Czuwać w modlitwie" i "modlić się w Duchu Świętym" = wystrzegać się wszystkiego co mogłoby zgasić lub zasmucić Ducha Bożego w naszych sercach.

Kiedy ta postawa będzie głęboko zakorzeniona w naszych Chrześcijańskich sercach, kiedy będą miały miejsce wyznania i przełom w naszym życiu - jeśli praca będzie wykonywana szczerze - wtedy naturalnie zostaną wypełnione warunki niezbędne do doświadczenia zwycięskiej modlitwy!

Charles Finney
Źródło: Revival Movements Association