Nigdy Nie Pozwól Na Rysę w Swojej Zbroi

Cała Zbroja"A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego..." (EFEZJAN 6:16)

Opierając się na pewnym Słowie Boga nie możemy pozwolić, aby jakiekolwiek wątpliwości wkradały się do naszych myśli podważając moc Boga obecną w naszym życiu.

Zamiast poddawać się, czy też ulegać trudnościom wyznajemy Słowo Boga - nie ważne jakie zaistnieją okoliczności. Gdy wyznajemy coś, mówimy to samo lub jesteśmy w całkowitej harmonii i zgodności z tym, w co wierzymy (RZYMIAN 10:9).

Tutaj jest lista 12 sytuacji, w które napełnionym Duchem ludziom nigdy nie wolno popadać. Została nam dana zbroja, abyśmy mogli odeprzeć wszelkie ogniste strzały zwątpienia - zatem użyjmy jej.

MOJA LISTA "NIGDY WIĘCEJ"

Po pierwsze: Nigdy więcej nie powiem "Nie mogę", gdyż "Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie" (FILIPIAN 4:13).

Po drugie: Nigdy więcej nie wyznam, że mi czegoś brakuje, gdyż "Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie" (FILIPIAN 4:19).

Po trzecie: Nigdy więcej nie powiem, że się czegoś boję, gdyż "Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości" (2 TYMOTEUSZA 1:7).

Po czwarte: Nigdy więcej nie przyznam się do zwątpienia, ani braku wiary, gdyż "Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił" (RZYMIAN 12:3; EFEZJAN 4:7).

Po piąte: Nigdy więcej nie wyznam, że jestem słaby, gdyż "Pan jest siłą życia mego" (PSALM 27:1) oraz "Lud tych, którzy znają swego Boga, umocni się i będą działać" (DANIELA 11:32).

Po szóste: Nigdy więcej nie przyznam, że szatan ma władzę nad moim życiem, gdyż "Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1 JANA 4:4).

Po siódme: Nigdy więcej nie przyznam się do porażki, gdyż "Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie" (2 KORYNTIAN 2:14).

Po ósme: Nigdy więcej nie wyznam, że brak mi mądrości, gdyż "Jesteście w Jezusie Chrystusie, który stał się dla nas mądrością od Boga" (1 KORYNTIAN 1:30).

Po dziewiąte: Nigdy więcej nie przyznam się do choroby, gdyż "Jego ranami jesteśmy uleczeni" (IZAJASZA 53:5) oraz "On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł" (MATEUSZA 8:17).

Po dziesiąte: Nigdy więcej nie wyznam, że czymś się martwię lub, że jestem rozczarowany, ponieważ "Wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie" (1 PIOTRA 5:7). W Chrystusie jestem "wolny od trosk"!

Po jedenaste: Nigdy więcej nie wyznam, mego zniewolenia gdyż "Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność" (2 KORYNTIAN 3:17). Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego.

Po dwunaste: Nigdy więcej nie wyznam, że czuję się potępiony, gdyż "Teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" (RZYMIAN 8:1). Będąc w Chrystusie jestem wolny od potępienia.

Niektóre z pism zostały zaczerpnięte z KJV.
Źródło: "What You Say is What You Get" Don'a Gosett'a