Nieporównywalny Chrystus

JEZUS, CHRYSTUS, zrodzony z dziewicy blisko 2000 lat temu, wychowywany w zapomnieniu.

On nie posiadał ani bogactwa, ani wysokiej pozycji społecznej. Jego rodzina była uboga, nie miał więc szczególnego przygotowania czy formalnego wykształcenia. W niemowlęctwie zaskoczył króla, w dzieciństwie zadziwiał doktorów, będąc mężczyzną, rozkazywał zjawiskom natury, krocząc po morskich bałwanach jak po bruku uciszał morze.

On  uzdrowił tłumy bez użycia jakiejkolwiek medycyny, nie biorąc za to żadnej zapłaty.

On nigdy nie napisał żadnej książki, natomiast o Nim pisano znacznie częściej niż o kimkolwiek innym. Jego przemowy i nauka zostały przetłumaczone na prawie 1000 języków, a ich poczytność była o wiele większa niż jakiegokolwiek istniejącego dzieła literackiego.

On nigdy nie napisał żadnej piosenki, jednak dostarczył więcej tematów do ich napisania niż wszyscy kompozytorzy razem wzięci.

On nigdy nie założył szkoły, jednak wszystkie szkoły razem wzięte nie mogą poszczycić się tak welką ilością uczniów.

On nigdy nie był w wojsku, nie ćwiczył żołnierzy, nie strzelał z broni, a mimo to żaden przywódca nie miał tak wielu ochotników, którzy by na Jego polecenie pobudzili buntowników do złożenia broni oraz poddania się bez oddania choćby jednego strzału.

On nigdy nie praktykował psychiatrii, jednak uzdrowił więcej złamanych serc niż wszyscy doktorzy kiedyś i dziś.

Każdego tygodnia toczące się koła komercji zatrzymują się i całe rzesze kierują swe kroki do zgromadzeń oddających Mu chwałę, hołd i szacunek.  

Imiona byłych dumnych mężów stanu Grecji i Rzymu pojawiały się i znikały. Imiona dotychczasowych naukowców, filozofów i teologów pojawiały się i znikały, ale imię tego człowieka obfituje coraz bardziej. Pomimo tego, że 2000 lat dzieli ludzi naszego pokolenia od momentu Jego ukrzyżowania, On nadal żyje. Herod nie mógł Go zniszczyć, a grób nie mógł Go powstrzymać.

Bóg wskrzesił Go z martwych.

On stoi na najwyższym szczycie niebiańskiej chwały, ogłoszony przez Boga, pozdrawiany przez aniołów, uwielbiany przez świętych, budzący lęk diabła, żyjący, osobisty Chrystus, nasz Pan
i Zbawca
.