Niech Będzie Pochwalone Jego Imię


 

Ojcze Nasz który jesteś w Niebie, Święć się Imię Twoje

Przez długi czas stosowaliśmy w tej modlitwie pewną formę obrzędu. A tak naprawdę Jezus Chrystus pragnął byśmy naśladowali jej wzór. Musimy więc nauczyć się modlić z mocą, prowadzić dłuższą modlitwę, naśladując Modlitwę Pańską.

Modlę się regularnie trzy razy dziennie; rano, podczas dnia i wieczorem. Zawsze układam swoją modlitwę zgodnie z modlitwą Pańską. Nigdy nie męczy mnie życie modlitewne, ponieważ podążam za Panem Jezusem Chrystusem.

Nasza modlitwa musi być skierowana bezpośrednio do Boga. Wielu ludzi przychodzi do Pana, od razu prosząc Go, aby coś dla nich uczynił. To nie jest właściwy rodzaj modlitwy.

Nasza modlitwa musi być skierowana do niebieskiego Ojca i Jego syna Jezusa Chrystusa. Kiedy zanosimy naszą modlitwę do Boga powinniśmy najpierw sławić Go i dziękować Mu. Chwalenie ma potężną moc. Jeżeli nie mam dużo czasu na modlitwę z powodu dużej ilości pracy, nie proszę aby Bóg mi w tym pomógł, ale wykorzystuję ten krótki czas, aby Go wielbić.

Wychwalanie otwiera drzwi nieba i właśnie ono wlewa siłę Bożą do naszego życia. Nie mogę zbyt mocno podkreślić wagi wychwalania. Jednak każdego ranka, gdy zaczynam modlitwę, spędzam pewien czas chwaląc Boga i dziękując Mu.

Kiedy zaczynam chwalić i dziękować Bogu, właśnie wtedy wyczuwam Ducha Świętego, który zaczyna poruszać się w mojej duszy. Duch Święty natychmiast reaguje na moją modlitwę chwały i wdzięczności. Czuję się odmłodzony w moim duchu, duszy i ciele.

W dzisiejszych czasach powinniśmy rozwijać technikę wychwalania Boga i więcej Mu dziękować. Wychwalanie Go jest najważniejszą częścią twojej modlitwy. Kiedy się modlę, zaczynam w ten sposób, "O, niebieski Ojcze, dziękuję Ci za zbawienną łaskę, którą nam dajesz przez Jezusa Chrystusa, Ojcze, jesteś wielkim Bogiem. Kocham Cię. Wychwalam Ciebie. Dziękuję Ci. Poruszasz mnie. Szanuję Cię. Uwielbiam Cię."

Przeznaczam dużo czasu na to, aby chwalić naszego niebieskiego Ojca. Każdego dnia staram się znaleźć inną metodę, jeszcze wspanialszy sposób wychwalania Boga. Próbuję znaleźć własny język, aby Go sławić. Chcę, aby Bóg był wielki w moim życiu poprzez słowa uwielbienia.

Wielu ludzi bardzo umniejsza Boga w swym życiu, ponieważ zbyt mało Go chwalą. W konsekwencji są oni zasmuceni i zdominowani przez życiowe problemy.

Cały czas szukam języka, który pozwoli mi jeszcze bardziej chwalić Boga. Im piękniejszego języka używam i chwalę Boga w bardziej wspaniały sposób, tym większą wiarę czuję w swym sercu. Mówię, "O Boże, Ty stworzyłeś niebo. Następnie niebiosa niebios. Potem stworzyłeś cudowne słońce, księżyc i gwiazdy... spójrz na nie... biliony, biliony gwiazd. Jesteś wielkim Bogiem. Jesteś cudownym Bogiem. Ogromnie Cię sławię."

Jestem wtedy zalewany obecnością Boga. Kontynuuję uwielbianie Go. "Boże, Ty jesteś znakomity. Pięknie stworzyłeś wszystkie te delikatne kwiaty, ptaki, drzewa i wszystkie żyjące stworzenia."

Nasycam swój umysł obecnością Boga. Zwracam się do naszego Pana Jezusa Chrystusa mówiąc, "Drogi Jezu, kocham Cię. Wysławiam Cię. Tak bardzo mnie pokochałeś!. Doceniam to. Umarłeś za mnie na krzyżu. Cierpiałeś ogromnie dla mojego zbawienia. Dziękuję Ci za Twe okaleczone ciało. Jestem wdzięczny, za Twą przelaną Krew. Dziękuję Ci za Twoje cierpienie. Dziękuję za dar sprawiedliwości. Dziękuję za Twojego Ducha Świętego. Dziękuję za boskie uzdrowienie. Dziękuję za wybawienie mnie z przekleństwa. Dziękuję za życie wieczne. Dziękuję za Twoje ponowne przyjście. Jestem Ci wdzięczny, Jezu. Dziękuję Ci za to, że nawet teraz siedząc po prawicy tronu Boga wstawiasz się za mną. Jezu, tyś moim Zbawicielem i jestem Ci wdzięczny. Sławię i głoszę Twoje Imię."

Następnie zwracam się do Ducha Świętego. "Drogi Duchu Święty, Ty jesteś wciąż ze mną i mieszkasz we mnie. Jesteś moim pocieszycielem. Zostałeś posłany, aby pomagać mi każdego dnia. Doceniam Cię. Jesteś moim adwokatem. Jesteś objawicielem. Jesteś moim nauczycielem, który kształtuje mnie. Ty zawsze mnie prowadzisz. Zawsze mnie wzmacniasz. Dziękuję Ci za Twoją mądrość i wiedzę. Jestem Ci wdzięczny, drogi Duchu Święty. Przyjmuję Cię z radością. Kocham Cię. Poznaję Cię. Liczę na Ciebie. Będę szedł za Tobą. Wychwalam Cię."

Dalej mówię, "O, drogi Boże, w Trójcy Jedyny, uwielbiam Cię. Wysławiam Cię."

Piękny poetycki język jest niezwykle istotny w modlitwie. Czy wiesz dlaczego Bóg pokochał tak bardzo Dawida? Dawid był poetą i używał pięknego o języka wyrażając swą miłość do Boga i chwaląc Go.

Również i my musimy używać pięknego i wspaniałego języka w naszej modlitwie, wysławiając Boga, opisując Jego osobowość.

Przez długi czas mojej służby, nie dbałem o jakiś szczególny język w chwaleniu Boga. Sprawowałem swój urząd przez 33 lata i im dłużej on trwał tym bardziej odczuwałem potrzebę posiadania pięknego, obfitego zasobu słów, aby opisywać Boga i wychwalać Go.

Kiedy zacząłem używać delikatnego i pięknego języka chwaląc Boga, poczułem jak we wspaniale porusza się we mnie Duch Święty. Wielu ludzi używa dość prostego, brzydkiego języka. Ja również miałem w zwyczaju modlić się tak, lecz teraz już nigdy więcej nie chcę tego robić. Staram się używać bardzo, bardzo delikatnych, koreańskich zwrotów, chwaląc Boga.

Tak więc, wychwalam niebieskiego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Czasami spędzam tak dużo czasu na wysławianiu Boga, że nie starcza mi go na inne części modlitwy.

Kiedy skończę wychwalać Boga, w Trójcy Jedynego, to zaczynam wymawiać imiona naszego niebiańskiego Ojca i w ten sposób dalej Go wychwalam, gdyż Biblia mówi również o takim sposobie modlitwy, "Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje."

W Biblii jest siedem równorzędnych imion naszego Boga "Jahwe". Pierwszym imieniem naszego niebiańskiego Ojca jest JEHOVAH-JIREH. Mówię, "Jehovah-Jireh, chwalę Twoje imię. Zaspokajasz wszystkie moje potrzeby.
Wiesz o wszystkim wcześniej, przed czasem i przygotowujesz wszystko dla mnie. A ja Ci ufam. Chwalę Ciebie. Dzięki Ci, mój Yahweh-Jireh."

Drugim imieniem jest YAHWEH-ROPHE. "Kocham Ciebie, Yahweh-Rophe, chwalę Cię. Jesteś moim lekarzem. Uzdrawiasz mojego ducha. Uzdrawiasz mój umysł. Uzdrawiasz moje ciało. Uzdrawiasz mój dom. Jesteś wielkim uzdrowicielem. Wygrzewam się pod Twym uzdrawiającym światłem. Jestem Ci wdzięczny. Jesteś wielkim uzdrowicielem. Pozwól, by Twoja uzdrawiająca siła była w moim życiu. By ludzie mogli być uzdrawiani przez moją posługę."

Trzecie imię to YAHWEH-NISSI. "Doceniam Cię. Jesteś moim sztandarem. Walczysz za mnie. Wojna należy do Ciebie. Ja nie potrzebuję walczyć. Bo Ty walczysz na mym terenie. Umieszczasz sztandar zwycięstwa w moim życiu. Wysławiam Cię, o Boże. Dziękuję Ci. Wierzę, że zmierzam do tego, aby przejść zwycięsko przez całe moje życie, bo Twoje imię to Yahweh-Nissi."

Czwarte imię to YAHWEH-SHALOM. "Jesteś moim pokojem. Każdego dnia Twój pokój jest w moim sercu. Mogę nieść wieści o pokoju na cały świat. Tylko Twoja obecność przynosi pokój. Wysoko sobie cenię Twój pokój i dziękuję Ci za niego. Chwalę Boga za obfitość Jego pokoju w moim życiu."

Piąte imię to YAHWEH-ROHI. "Boże mój, Ty jesteś moim pasterzem. Prowadzisz mnie przez zielone pastwiska. Masz absolutną moc i władzę, by prowadzić mnie przez resztę mojego życia i chwalę Cię za to. Jest wiele rzeczy, o które się martwię, ale nie próbuję prowadzić Twojej pracy moją własną siłą, ponieważ Jesteś moim pasterzem. Kładę wszystkie rzeczy w Twoje ręce. Ponieważ to Ty przez swoją moc i mądrość wszystko rozwiązujesz za mnie."

Wiele razy mój umysł był zalewany przez różne programy mojego kościoła, lecz ja wtedy przychodziłem do mego Pasterza mówiąc, "Yahweh-Rohi, Ty jesteś moim pasterzem; kładę te wszystkie sprawy w
Twoje ręce. Ta praca należy do Ciebie, a nie do mnie, jest ona Twoim dziełem. Nie staram się podejmować decyzji dotyczących Twojej pracy. Jestem tylko zarządcą. Ty mną kierujesz i wkładasz całą mądrość i wiedzę w mój umysł, abym kierował całą sprawą." Chwalę Pana, gdyż On jest moim pasterzem.

Szóstym imieniem jest YAHWEH-TSIDKENU. "Twoje imię jest sprawiedliwy. Nie mam swej własnej sprawiedliwości. Chwalę Twoje imię, ponieważ mam sprawiedliwość w sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Mam pokój i radość w moim życiu i za to chwalę Boga."

Siódme imię to YAHWEH-SHAMMAH. "Mój niebieski Ojcze, jesteś zawsze ze mną. Twoje imię to Yahweh-Shammah, jesteś zawsze obecny przy mnie. Ja mogę Ciebie opuścić, ale Ty nigdy mnie nie opuścisz. Chwalę Twoje imię. Dziękuję Ci. Uwielbiam Cię."

Jesteśmy wezwani, aby służyć Bogu. Ta posługa winna wyprzedzać posługę, do której również zostaliśmy powołani, to jest służeniu ludziom.

Wiele razy w modliwie nawet nie wspominam o potrzebach w moim życiu oraz o potrzebach innych ludzi. Bóg dobrze zna te potrzeby. Jeżeli mam wystarczająco dużo czasu po tym jak chwaliłem Boga, wtedy modlę się o potrzeby mojego zboru i moje osobiste.

Moim zainteresowaniem jest jak chwalić Boga i jak sprawić by był On ważniejszy w moim życiu. Spraw, by Bóg był wielki w twym życiu. Zależy to od ciebie, czy uczynisz Boga wielkim i wspaniałym czy też mało znaczącym. Poprzez wychwalanie Go we wspaniały sposób sprawiasz, że staje się On coraz większy w twoim życiu. A więc spędzaj więcej czasu chwaląc Go w swym języku i pozwól, by był On kimś wielkim. Wtedy otworzy się niebo, a Boża moc napełni cię. Jeżeli rozwiniesz taki sposób chwalenia Boga, będziesz potężnie przez Niego używany w swojej posłudze.

David Yonggi Cho
Źródło: "Church Growth" Jeiseń 1992