Moneta Daniela 12:12

Coin 1917 - 1335

(Data obok roku 1917 to po arabsku 1335)

Ta egipska moneta z 1917 roku, na której widnieje muzułmańska data 1335, podana przez Boga (DANIELA 12:12) jest odpowiedzią na modlitwę Daniela (rozdział 9) w imieniu Jeruzalemu i całego narodu żydowskiego.

Rok 1844 jest uważany za rok w którym, Siły zmusiły Sułtana Turcji do podpisania dekretu Tolerancji, znoszącego karę śmierci za nawrócenie się z Mohametanizmu. W roku 1873 prawdopodobnie powstał ruch anty-semicki w Niemczech. W roku muzułmańskim 1335 (1917 n.e.) Jerozolima została uwolniona. Ponadto, Jerozolima nigdy nie dotrwała do 1336, jako że, od 1335 używano kalendarza Anno Domini (rok naszego Pana).

A.D. 622 Werset 7 Werset 11 Werset 12
  czas, czasy oraz polowa (tzn.1260 dni) 1290 dni 1335 dni
  A.D. 1844 A.D. 1873 A.D. 1917

 Źródło: 'As Birds Flying' J.M. Stears - Księgi Przymierza