Modlitwa w Językach

Ten Język Nie Zawsze jest Nieznany

Moja żona Claire, nie mogła zrozumieć dlaczego Lucia Molina nagle, w takim uniesieniu mówiła do niej po hiszpańsku. Claire nigdy nie uczyła się tego języka!

Spotkanie modlitewne kobiet we wtorek dobiegało końca i Lucia pochodząca z Kuby myślała, że jej nowa amerykańska siostra w Chrystusie powinna rozumieć jej szybki, ognisty hiszpański. W następną sobotę jedna siostra we wspólnocie potrafiąca porozumiewać się w obu tych językach przyszła do Claire, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Ernestin Kittleman rozmawiała z Lucią o tym wydarzeniu. "Lucia zauważyła, że modliłaś się pięknie i płynnie po hiszpańsku", powiedziała. "Modliłaś się za pewnych Chrześcijan w Chinach, wymieniając ich imiona i prosząc Pana o ochronę dla nich. Jednak to jeszcze nie wszystko Claire, ty także śpiewałaś piosenkę po hiszpańsku, więc Lucia przyjęła, że śpiewasz w języku, który rozumiesz i modlisz się za ludzi, których znasz".

Claire modliła się i śpiewała w językach poprzez moc Ducha Świętego.

Paweł pisał:

"Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja". 1 KORYNTIAN 14:14

Jak również:

"Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi". RZYMIAN 8:26-27

Duchowe Obrazy

Jeszcze jedna kobieta podczas wtorkowego spotkania grupy modlitewnej opisywała niezwykłe doświadczenie, które otrzymała od Pana.

Dorothy Watson tak samo często modliła się w językach, jak i w swym ojczystym angielskim. Pewnego dnia zaciekawiona poprosiła Pana, by powiedział jej, o czym do Niego mówi podczas modlitwy w językach. Pan odpowiedział pokazując jej kilka duchowych obrazów, w sposób podobny do tego w jaki wyświetla się film na ekranie.

Na początku kobieta ta zobaczyła twarz, potem następną i kolejną, twarze pojawiały się w określonych odstępach czasu tak długo, jak ona modliła się w nieznanym sobie języku. Niektóre osoby poznawała, inne zaś były jej całkiem nieznane. Widziała również twarze ludzi innych narodowości, ras i kultur. Gdy pojawiały się one w jej wizji, Dorothy wiedziała, że z pomocą Ducha Świętego właśnie wstawia się za tych ludzi u Boga. Takie doświadczenie Dorothy Watson przeżyła tylko raz. Była z tego powodu bardzo szczęśliwa i nie oczekiwała, że się ono powtórzy.

Ostatnio, z innej strony świata nadeszło świadectwo świadczące o "danym przez Ducha języku", który był nieznany mówcy, lecz zrozumiały dla innej osoby. Dotyczy to Sama Sasser'a misjonarza na Wyspach Marshall'a. Odwiedził on zbór w Tauranga, w Nowej Zelandii. Wyjaśnia on, co zaszło pewne-go wieczora:

"Po około 20 minutach wychwalania i uwielbiania Pana podczas nabożeństwa, jeden ze starszych zboru przyjął dziwną pozycję, wciąż stojąc, pochylił się do przodu, aż do pasa i zaczął śpiewać w językach, co natychmiast zwróciło moją uwagę, gdyż język w którym śpiewał, był bardzo czystym dialektem Ratak Chain pochodzącym z Wysp Marshall'a. Gdy skończył śpiewać, zaczął płakać. Mówiąc szczerze, myślę, że był on trochę zakłopotany, gdyż zarówno jego poza, jak i śpiew w językach, objawił się w zupełnie dla niego nowy sposób.

Ludzie stali w ciszy, w pomieszczeniu słychać było tylko głęboki szloch starszego zboru. Chociaż ja sam już od ponad 11 lat posługiwałem się językiem, w którym śpiewał ten człowiek i byłem w pełni świadomy tego, co usłyszałem, Duch nie pozwalał mi nic powiedzieć.

Pastor wszedł na podwyższenie i pełen namaszczenia Ducha zwrócił się do zgromadzenia. "Przyjaciele", powiedział, "śpiew, który usłyszeliśmy przed chwilą to pieśń zwycięstwa pochodząca z Wysp na Pacyfiku, w której Pan mówi nam, że jest naszym zwycięzcą i że my powinniśmy przejąć i zachować ziemię poprzez Jego przelaną Krew."

Gdy usłyszałem wykład, byłem głęboko poruszony w Duchu. To, co powiedział Pastor dokładnie zgadzało się z przesłaniem, które usłyszeliśmy.

Po pierwsze, ukłon do pasa w pozycji stojącej jest fizycznym znakiem, z tego co pamiętam, pozę taką przyjmował często starszy Pastor Batunga z Wysp Marshall'a. Przesłanie w językach w samej rzeczy było pieśnią zwycięstwa. Głównym powtarzającym się w niej zwrotem było "Moris-in quoj" powiedzenie dobrze znane wśród starszych ludzi na Wyspach Marshall'a. Zwrotu tego używa się w celu określenia ziemi lub własności przyznanej rodzinie walecznego żołnierza, który przelał swą krew podczas walki.

Wszedłem na podwyższenie, by potwierdzić ten znak oraz wykład języków dany przez Pastora, po czym cała wspólnota odczuła pokrzepiającą obecność Pana."

W zeszłym roku psycholog H. Newton Maloney brał udział w przygotowywaniu raportu zatytułowanego "Mówienie Językami", dla Seminarium Teologicznego Fuller. W swojej wypowiedzi stwierdził, iż mówienie językami musimy rozumieć jako aktualną formę religijnego wyrazu, a nie jako symptom psycho-patologiczny.

Oczywiście, mówienie językami przez moc Ducha Świętego jest prawdziwie formą religijnego wyrazu. Dowodzi tego zarówno Nowy Testament jak i niezliczone doświadczenia współczesnych wierzących.

Ci, którzy modlą się w językach nie utrzymują jakoby byli jakimś specjalnym rodzajem uduchowionych ludzi. Są oni po prostu zwykłymi Chrześcijanami, którzy pozwalają Duchowi Świętemu modlić się przez nich, w wybrany przez Niego sposób. Modlitwę w językach traktują oni jako przywilej dla kogoś, kto pragnie być używany przez Ducha Świętego, by wstawiać się za innymi u Boga, i chcieliby powiedzieć wam o radości i o Bożym błogosławieństwie, które otrzymują czyniąc to. Wstawiennictwo staje się dla nich radością.

Apostoł Paweł wyjaśniał:

"Cóż tedy? Będę się modlił duchem - (poprzez Ducha Świętego we mnie) - będę się modlił - (rozumiejąc) - i rozumem..." 1 KORYNTIAN 14:15, rozszerzony.

W ostatniej dekadzie wyrażenie "modlitwa w językach" weszło do powszechnego użytku opisując fenomen mówienia językami. Wyrażenie to jest, być może nowe, jednakże samo doświadczenie o którym mowa, jest tak stare jak cały Nowy Testament:

"Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym..." JUDY 20, rozszerzony.

Pastor Caldwella, Glad Tidings Assembly, Springfield - Missouri, U.S.A.
Źródło: "Redemption Tidings"