Moc z Wysokości

Całe Zgromadzenie pragnęło, bym powiedział o tym coś więcej. Zatem, w Dniu Pańskim jako temat kazania wybrałem stwierdzenie Chrystusa, że Ojciec bardziej pragnie dać Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą, aniżeli my pragniemy dawać dobre dary naszym dzieciom.

 1. Powiedziałem, że ten tekst informuje nas, iż niezmiernie łatwo jest otrzymać Ducha Świętego lub też zostać obleczonym mocą od naszego Ojca.
 2. Jest to tematem ciągłej modlitwy. Każdy wciąż się o to modli, jednakże w porównaniu z całym tym wstawiennictwem jakże niewielu tak naprawdę jest obleczonych tą duchową mocą z wysokości! Potrzeba jest wciąż wielka. Brak siły i mocy jest powodem ciągłego narzekania. Chrystus powiedział, że "Każdy kto prosi otrzymuje", lecz w rzeczywistości istnieje "wielka przepaść" pomiędzy proszeniem, a otrzymywaniem, która dla wielu stanowi ogromną przeszkodę. Jak więc ma być wyjaśniona ta niezgodność? Następnie przeszedłem do tego, by pokazać dlaczego tak wielu nie jest obleczonych mocą. Powiedziałem:
  1. W gruncie rzeczy nie chcemy otrzymać tego, czego pragniemy i o co prosimy.
  2. Bóg nam wyraźnie powiedział, że jeżeli pozwolimy na niegodziwość w naszych sercach On nas nie wysłucha. To często spowodowane jest pobłażaniem sobie. On nas nie wysłucha.
  3. Jesteś niemiłosierny.
  4. Osądzający.
  5. Polegasz na sobie.
  6. Sprzeciwiasz się przekonaniu o grzechu.
  7. Odmawiasz wyznania wszystkiego.
  8. Odmawiasz naprawienia tego co złe.
  9. Przedwcześnie osądzasz i jesteś nieszczery.
  10. Przechowujesz w sobie urazę.
  11. Twój duch jest mściwy.
  12. Masz światowe ambicje.
  13. W pewnym miejscu poszedłeś na kompromis, stałeś się nieszczery, lekceważąc i odrzucając światło, które jest przed tobą.
  14. Jesteś egoistą.
  15. Jesteś samolubny, jeżeli chodzi o twój własny zbór.
  16. Opierasz się nauce Ducha Świętego.
  17. Zasmucasz Ducha Świętego przez niezgodę.
  18. Gasisz Ducha Świętego przez swój upór w złym osądzaniu.
  19. Zasmucasz Go, jeżeli chcesz być tylko obserwatorem.
  20. Odsuwasz Go pobłażając sobie w złych nastrojach.
  21. Również jeżeli jesteś nieuczciwy w pracy.
  22. Także jeżeli jesteś leniwy i niecierpliwy w spędzaniu czasu przed Panem.
  23. Przez wiele form egoizmu.
  24. Przez zaniedbania w pracy, nauce i modlitwie.
  25. Przez poświęcanie zbyt dużo czasu pracy i nauce, a zbyt mało modlitwie.
  26. Przez pragnienie bycia zbyt doskonałym.
  27. Ostatnią i największą jest niewiara. Modlisz się o obleczenie mocą z wysokości nie oczekując, że ją otrzymasz. "Ten, kto nie wierzy Bogu, uczynił z Niego kłamcę". To jest grzech największy ze wszystkich. Co za obraza, by oskarżać Boga o kłamstwo!

Wywnioskowałem, że te i inne rodzaje grzechów zaniedbania wyjaśniły dlaczego tak mało otrzymujemy, podczas gdy o tak wiele prosimy. Powiedziałem, iż nie mam czasu, by przedstawić drugą stronę. Później niektórzy bracia dopytywali się, "Czym jest ta druga strona?" Drugą stroną jest pewność tego, że otrzymamy obleczenie mocą z wysokości i będziemy zwycięsko zdobywać dusze, jeżeli prosimy o to i wypełniamy jasno objawione warunki zwycięskiej modlitwy.

Zauważ, że to co powiedziałem w Dniu Pańskim dotyczyło tego samego tematu i dopełniało tego, o czym mówiłem wcześniej. Oto wynikłe nieporozumienie: Jeżeli pozbędziemy się tych wszystkich grzechów, które nie pozwalają nam otrzymać obleczenia mocą z wysokości, to czy już nie uzyskaliśmy błogosławieństwa? Czego więcej potrzebujemy? Odpowiedź: Istnieje wielka różnica pomiędzy pokojem, a mocą Ducha Świętego w duszy. Uczniowie byli Chrześcijanami zanim jeszcze nadszedł dzień Zielonych Świąt i już z powodu tego Duch Święty w pewnym stopniu był w nich obecny. Musieli oni mieć pokój wynikający z przebaczenia grzechów i usprawiedliwienia, lecz nie posiadali jeszcze obleczenia mocą, konieczną do dokończenia pracy, która została im wyznaczona. Uczniowie mieli pokój dany im przez Chrystusa, lecz nie otrzymali jeszcze obiecanej przez Niego mocy. To może dotyczyć wszystkich Chrześcijan i myślę, że właśnie tutaj jest ogromny błąd Kościoła i całego jego posługiwania. Uważają oni, że wystarczy nawrócenie i nie szukają już obleczenia mocą z wysokości. Stąd tak wielu profesorów nie posiada mocy ani od Boga, ani od człowieka. Nie odnoszą zwycięstwa. Trzymają się nadziei w Chrystusie i nawet posiadają urzędy, przeoczając jednak polecenie by poczekać, aż zostanie się napełnionym mocą z wysokości. Przynieście całą dziesięcinę i ofiarę do Bożego skarbca i wystawcie Boga na próbę, czyż nie "otworzy On okien nieba i nie wyleje na was błogosławieństwa ponad miarę, tak, że nie będzie gdzie go pomieścić."

Charles G. Finney

Źródło Revival Movement Association, "Power From on High"