Jezus Chrystus jest naszym Pokojem z Bogiem

Co mówi Słowo Boga na temat:

ALKOHOLU - PAPIEROSÓW I TYTONIU - ogólnie o PRZYJMOWANIU NARKOTYKÓW?

"I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM, W KTÓRYCH MA UPODOBANIE".  ŁUKASZA 2:13-14

Prawie każdy wie, co powiedzieli aniołowie, gdy narodził się Jezus, lecz bardzo niewielu poznało POKÓJ, który Bóg obiecał nam w Swym Synu. Zamiast tego każdy, kogo spotykamy martwi się, czy też niepokoi o coś - niektórzy bardziej niż inni. W ten sposób Boże Słowo mówi jaki będzie świat.

"Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem, skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje spokoju? To również jest marnością". KAZNODZIEI 2:22-23

"Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju". JOBA 14:1

"Groza i przepaść, i pułapka na ciebie, mieszkańcu ziemi!" IZAJASZA 24:17

Bóg dał nam drogę wyjścia w Swoim Synu Jezusie:

"Albowiem dziecię narodziło się nam... i nazwą go...Książe Pokoju". IZAJASZA 9:6

"Posłał On synom izraelskim Słowo, ZWIASTUJĄC DOBRĄ NOWINĘ O POKOJU PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA:
(ON TO JEST PANEM WSZYSTKICH.)"
. DZIEJE APOSTOLSKIE 10:36

Zamiast tego, przez wiele lat ludzie woleli zwracać się ku innym rzeczom w celu uwolnienia swego umysłu od problemów oraz rozładowania napięcia; w dzisiejszych czasach najbardziej powszechna metoda wiedzie przez różne rodzaje chemikalii - NARKOTYKÓW - sztucznie przyjmowanych. W ich skład wchodzą środki odurzające takie jak: ALKOHOL (mocny trunek), NIKOTYNA (palenie tytoniu), i wszystkie rodzaje ŚRODKÓW USPOKAJAJĄCYCH (niektórzy ludzie regularnie biorą tabletki od bólu głowy i inne by się 'ożywić'), również nielegalne i rzadziej spotykane narkotyki (marihuana, heroina i tak dalej). Z nich wszystkich tylko alkohol był na tyle powszechny w czasach biblijnych, że został wymieniony w samej Biblii; oto co NAPISANE JEST W BOŻYM SŁOWIE:

PRZYPOWIEŚCI 20:1 "Wino - to szyderca, mocny trunek - to wrzaskliwa kłótnia; i nie jest mądry, kto się od niego zatacza".

PRZYPOWIEŚCI 21:17 "Popada w nędzę, kto lubi zabawy, a kto lubi wino i olejek, nie wzbogaci się".

PRZYPOWIEŚCI 23:20-21 "Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, Gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach".

PRZYPOWIEŚCI 23:29-30 "Kto mówi Biada! Kto mowi: Ach! U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny".

Zamiarem Boga jest, abyśmy zrozumieli jaki skutek mają napoje alkoholowe: one ZWODZĄ i WYSTAWIAJĄ NA POŚMIEWISKO tych którzy je piją; powodując smutek i chorobę; biada takim.

PRZYPOWIEŚCI 23:31-35 "Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa, I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało, tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę".

Oto efekty, jakie wywiera mocny trunek! Oprócz chorób i 'kaca', alkohol pociąga za sobą nieodpowiedzialne zachowanie, przemoc, zły humor i tak dalej. Rezultatem tego jest często śmierć na drogach, przestępstwa spowodowane gniewem, gwałtownością, rozbite domy, bieda i inne rzeczy. Alkohol powoduje tak wiele problemów, jednakże aby od nich uciec ludzie zwracają się ku niemu z powrotem! Jakie to głupie!

PRZYPOWIEŚCI 31:6-7 "Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionemu na duchu! Niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu".

Każdy, kto o tym pomyśli, zda sobie sprawę z tego, że alkohol niczego nie rozwiązuje, a alkoholicy znajdują się w rozpaczliwym położeniu. Lecz co z tymi osobami, które spożywają alkohol w umiarkowanych ilościach i tymi pijacymi 'towarzysko'? Czy Bogu przeszkadza to, że wypijemy małego drinka od czasu do czasu?

1 KORYNTIAN 6:9-10 "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? NIE ŁUDŹCIE SIĘ: ani wszetecznicy ...ANI PIJACY... Królestwa Bożego nie odziedziczą".

Greckie znaczenie słowa 'pijak' to TEN, KTO PIJE MOCNY TRUNEK - NIE ODZIEDZICZY ON KRÓLESTWA BOŻEGO. To jest Słowo Boga (Tak zwane 'wino', które pił Jezus Chrystus było 'młodym winem', które oznacza świeży niesfermentowany sok winogronowy). ALKOHOL jest TRUCIZNĄ - to samo tyczy się innych rzeczy wymienionych wcześniej - NIKOTYNA i inne narkotyki. Nawet jeżeli nie ma natychmiastowych efektów medycznych, wszystkie te rzeczy stwarzają nastrój, w którym osoba staje się coraz bardziej uzależniona od chemikaliów za ich tzw. 'siłę napędową' i 'szczęście' - lecz na dłuższą metę, jeżeli nie wcześniej, ucierpi na tym organizm. W dzisjejszych czasach każdy wie, jakim brudnym nałogiem jest palenie i jaki straszny rezultat wywiera ono na organizm osób, które są od niego uzależnione. Nasze ciała nie należą do nas: Bóg będzie sądził wszystkich ludzi za to, jak je traktowali:

2 KORYNTIAN 5:10 "Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe".

RZYMIAN 14:12 "Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu".

Jeszcze raz, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ. Nie pozwól, aby ktokolwiek mówił ci, że Słowo Boga nie ma racji. Szybko zbliża się czas, gdy Jezus powróci, aby sądzić ziemię. POKUTUJ TERAZ!

ŁUKASZA 21:25-27 "I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi LĘK BEZRADNYCH NARODÓW, gdy zahuczy morze i fale. LUDZIE OMDLEWAĆ BĘDĄ Z TRWOGI w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą".

Bóg pokazuje nam w jaki sposób możemy znaleźć pokój: "pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa" (RZYMIAN 5:1). Przyszedł On, by ogłosić nam pokój: "i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli" (HEBRAJCZYKÓW 2:15).

NIE POZWÓL, ABY SZATAN SKAZAŁ CIĘ NA ŁASKĘ JAKIEGOKOLWIEK UZALEŻNIAJĄCEGO, SZTUCZNEGO, CHEMICZNEGO 'POKOJU'. Jest tylko JEDNA DROGA:

JANA 14:27 "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; NIE JAK ŚWIAT DAJE, JA WAM DAJĘ. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka".

Świat próbuje dać nam pokój przez alkohol, tytoń, narkotyki i tak dalej; żadna jednak z tych rzeczy nie jest trwała. I wszystkie są w jakiś sposób szkodliwe. Jezus daje nam nieporównywalny pokój przez moc Jego Ducha Świętego mieszkającego we wnętrzu człowieka. Nie można Go niczym zastąpić.

EFEZJAN 5:18 "I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ALE BĄDŹCIE PEŁNI DUCHA".

* * * * * * *

"...UPAMIĘTAJCIE SIĘ, i niechaj się każdy z was da OCHRZCIĆ w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych,
A OTRZYMACIE DAR DUCHA ŚWIĘTEGO".
DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38

Jeżeli grzesznik ma być zbawiony, Boży plan i wzór zbawienia, który umieścił On w Swym Słowie musi być wypełniony we wszystkich punktach.

JEZUS PRZYSZEDŁ, BY DAĆ NAM ŻYCIE, SWE WŁASNE ŻYCIE. On mówi do CIEBIE:

"Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały". JANA 10:10

Boże Słowo w IZAJASZA 64:5 - "I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona...". To mówi Bóg o tobie, przez Swego proroka!

A w RZYMIAN 3:23 "Gdyż WSZYSCY ZGRZESZYLI i brak im chwały Bożej".

"PRZETO UPAMIĘTAJCIE i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa..." DZIEJE APOSTOLSKIE 3:19-20

RZYMIAN 8:9 "...Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego".

JANA 3:5 "Odpowiedział Jezus... Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego". (Dowód otrzymania Ducha Świętego i narodzenia na nowo przez Ducha Bożego znajdujemy w DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4; DZIEJE APOSTOLSKIE 10:44-46; DZIEJE APOSTOLSKIE 19:6).

NIE MA KOMPROMISU ZE SŁOWEM BOGA!