Dlaczego powinniśmy modlić się w Duchu Świętym

1) MARKA 16:17 Następujące znaki - obietnica od Pana.
2) 1 KORYNTIAN 14:5 Paweł pragnął aby wszyscy mówili w językach.
3) DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4 DZIEJE APOSTOLSKIE 10:45-46; DZIEJE APOSTOLSKIE 19:6 Dowód Chrztu Duchem Świętym.
4) DZIEJE APOSTOLSKIE 2:11 Głoszą cudowne dzieła Boże.
5) DZIEJE APOSTOLSKIE 10:46 Wielbią Boga.
6) 1 KORYNTIAN 14:2 Kto mówi językami, mówi bezpośrednio do Boga.
7) 1 KORYNTIAN 14:4 Języki budują tego, kto nimi mówi.
8) 1 KORYNTIAN 14:14 Modlitwa w językach jest duchową modlitwą.
9) 1 KORYNTIAN 14:15 Języki mogą być także duchową pieśnią.
10) 1 KORYNTIAN 14:16 Wyrażają również twoje dziękczynienie.
11) 1 KORYNTIAN 14:16-17 Wysławiają Boga.
12) 1 KORYNTIAN 14:22 Są znakiem dla niewierzących.
13) 1 KORYNTIAN 14:18 Paweł mówił w językach więcej niż wszyscy !!
14) 1 KORYNTIAN 14:26-27 Są częścią wspólnego spotkania.
15) 1 KORYNTIAN 14:39 NIE mogą być zabraniane!
16) 1 KORYNTIAN 14:5 Wspólnota jest także podbudowywana - po wykładzie.
17) IZAJASZA 28:11-12 Odpoczynek i wytchnienie - porównaj DZIEJE APOSTOLSKIE 2:11-13
18) RZYMIAN 8:26 Modlitwa w językach pomaga nam w naszych problemach/słabościach.
19) JUDY 20 Buduje w nas wiarę Boga.
20) SOFONIASZA 3:9 i RZYMIAN 15:16  Umożliwia wielbienie w czystości i jedności.

 "BÓG JEST DUCHEM: A CI, KTÓRZY MU CZEŚĆ ODDAJĄ WINNI MU JĄ ODDAWAĆ W DUCHU I W PRAWDZIE".
JANA 4:24