Cytat George'a Müllera

"Był dzień, gdy umarłem, całkowicie umarłem;
umarłem dla George'a Müllera, jego opinii i preferencji,
smaku i woli; umarłem dla świata, jego uznania czy też oceny;
umarłem dla uznania czy też obwiniania nawet ze strony
mych braci i przyjaciół; odtąd uczyłem się,
jak być uznanym J E D Y N I E przez Boga."