Biblia

 

Obchodzenie Się z Błędami

 

Jest nam nakazane, żebyśmy nie "obmawiali" naszych braci (JAK 4:11). Odnosi się to do duchowego, jak i codziennego życia. W przypadku jednak gdy ktoś grzeszy, mamy w piśmie polecenia jak powinniśmy postępować.

 

Jeżeli ktoś grzeszy czyli narusza Słowo Boże, w Nowym Testamencie mamy dwie możliwości, żeby przywrócić sytuację do porządku.

Obchodzenie Się z Błędami

 

Jest nam nakazane, żebyśmy nie "obmawiali" naszych braci (JAKUBA 4:11). Odnosi się to do duchowego, jak i codziennego życia. W przypadku jednak gdy ktoś grzeszy, mamy w piśmie polecenia jak powinniśmy postępować.

 

Wielkanoc

Zmartwychwstanie Chrystusa jest przypominane podczas Wielkanocy zarówno przez narody z Zachodu i ze Wschodu. Ale dlaczego o tym święcie nie jest wspomniane w Biblii? Dowiedz się wszystkiego na ten temat i przeczytaj poniższy artykuł!

Jezus Chrystus jest naszym Pokojem z Bogiem

Ten artykuł poparty Pismami, zajmuje się tematem nadużywania środków odurzających. To pokazuje, że Bóg nie chce by jego dzieci szukały znaczenia w rzeczach, które są krótkotrwałe. Jezus Chrystus wypełnia każdą naszą potrzebę, więc jako chrześcijanie nie potrzebujemy brać narkotyków czy substancji chemicznych w próbie osiągnięcia  celu, co tylko Bóg może zapewnić. 

Biblia - Jej znaczenie i niepowtarzalność

Wydawana w rekordowej liczbie języków i bestseller wszystkich wieków! Wielu było zabronione jej czytanie, a jednak jest źródłem życia dla niezliczonych milionów i ma odpowiedź na życiowe pytania dla tych, którzy szukają Prawdę. To jest nie tylko "jakaś dobra książka", ale rzeczywiście jest zainspirowanym Słowem Boga dziś dla nas. Tutaj przeczytasz dlaczego Biblia przeżyła swoich antagonistów i niby dlaczego ona jest wciąż aktualna w czasach, w których żyjemy!

Boże Narodzenie

Miliony ludzi obchodzą Boże Narodzenie co roku, myśląc, że to jest chrześcijańskie święto. Prawda jest, że Boże Narodzenie ma swoje pochodzenie w pogańskich kulturach i wraca wiele wieków przed Chrystusem - i jeden, który to honoruje nie jest Chrystusem, ale...

Biblia i Jej Wypełnione Proroctwa

Ponad jedną trzecia Biblii stanowią proroctwa. Przeczytaj jak Biblia określa różne okesy i to bardzo szczegółowo. 

Chrystus w Tobie

Podstawy dla każdego nowonarodzonego chrześcijanina! Znajdziesz tu "mleko", które potrzebujesz by wzrastać w łasce, opowiemy ci jak studiować Biblię, jak się modlić, o znaczeniu byciea wypełnionym Duchem Święty, itd.

Rada od Boga

Boża rada w Jego Słowie stała się światłością dającą wskazówki wszystkim wierzącym, aby mogli otrzymać życie wieczne. Z tego powodu ważne jest, aby znać Jego rady i żyć według nich.

Pierwszy Posiłek Dnia

George Muller dzieli się tym, jak jego życie zostało zmienione, kiedy uczynił Słowo Boże swoim pierwszym posiłkiem w czasie dnia!

Heretyczne Wynalazki Rzymu

Często prawdziwi chrześcijanie byli prześladowani jako heretycy przez Kościół Katolicki. Przeczytaj jakie heretyczne doktryny Rzym wprowadził na przestrzeni wieków.

Nigdy Nie Pozwól Na Rysę w Swojej Zbroi

Cała Zbroja"A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego..." (EFEZJAN 6:16)

Opierając się na pewnym Słowie Boga nie możemy pozwolić, aby jakiekolwiek wątpliwości wkradały się do naszych myśli podważając moc Boga obecną w naszym życiu.

Cytat George'a Müllera

George Mueller był człowiekiem, który posiadał zdumiewającą wiarę w Boga. Zarządzał paroma sierocińcami i powierzył Bogu zaopatrzenie go i on dzieci z wszystkim, czego chcieli. Napisał te slowa w czasie, w którym całkowicie poddał swoje życie Bogu.

Niech Będzie Pochwalone Jego Imię

Przez długi czas stosowaliśmy w tej modlitwie pewną formę obrzędu. A tak naprawdę Jezus Chrystus pragnął byśmy naśladowali jej wzór. Przeczytaj jak możemy nauczyć się modlić bardziej efektywnie naśladując Modlitwę Pańską.

Spotkanie z Katastrofą

Ten wycinek z gazety mówi o wielkich trzęsieniach ziemi, które miały miejsce w ciągu kilku ostatnich stuleci. Zauważa się alarmująco niebezpieczny wzrost ich częstotliwości, tak jak to zapowiedział Jezus, kiedy przedstawił to zjawisko jako znak dni ostatecznych.

Obchodzenie się z Błędami

Jest nam nakazane, żebyśmy nie "obmawiali" naszych braci (JAKUBA 4:11). Odnosi się to do duchowego, jak i codziennego życia. W przypadku jednak gdy ktoś grzeszy, mamy w piśmie polecenia jak powinniśmy postępować.

Moneta Daniela 12:12

Cóż to oznacza, czekać 1335 lat? Dzięki tej monecie możesz dowiedzieć się więcej na temat najbardziej niesamowitego Biblijnego proroctwa.

Strategia Diabła

Postępujące Pokuszenie

W 1 MOJŻESZOWEJ 3 czytamy sprawozdanie z pierwszego kuszenia Adama i Ewy przez szatana. Strategia szatana odniosła sukces i doprowadziła naszych pierwszych rodziców do zlekceważenia Bożego Słowa i rebelii przeciwko Samemu Bogu. Dzisiaj szatan używa tej samej taktyki, która doprowadza do tych samych rezultatów, mianowicie, lekceważenia przez ludzkość Słowa Bożego i rebelii przeciwko autorytetowi Boga. Tymi taktykami są:

Trening aby Wygrać

Apostoł Paweł używał wielokrotnie w swoich listach porównań z dziedziny sportu. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, rozdział 4 wers 7, jest tego przykładem: "A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności".

Zarządzanie

Zarządzanie jest tematem zaniedbywanym, a jednocześnie kluczowym dla Chrześcijan , by mogli wzrastać i osiągać dojrzałość. Dla Chrześcijan nadszedł czas, byśmy przekonali się, że PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA i RADOŚCI możemy doświadczyć tylko wtedy, gdy poznamy Boga i będziemy posŁuszni Jego SŁowu. Poznanie Bożego Słowa otwiera przed nami świat pełen odpowiedzialności.

Babilon

Jedno z największych miast wszechczasów - pewnego dnia zostało zniszczone - dokładnie jak to było przepowiedziane w Biblii. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej czego dotyczy ta przepowiednia. 

Nasza Ukryta Historia

W dzisiejszych czasach,dobre maniery często wydają się być zapomniane podczas, gdy dzieci są uczone innych rzeczy. Ta kopia oryginalnej tablicy "Dobrych Manier" została znaleziona w pewnej starej szkole w Australii. Przez te lata oczekiwania od dzieci na ich zachowywanie się w pewnym stopniu się zmieniły.

Królowie i Prorocy Izraela

Zamieszczony diagram liniowy pozwala lepiej zrozumieć kiedy żyli starotestamentowi królowie i prorocy oraz w jaki sposób ich życia się przeplatały.

Biblia - Przestarzała Księga?

Przeczytaj jak wiele niezwykłych odkryć naszego świata było już szczegółowo opisane w Biblii.

Szkic Daniela 7

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad znaczeniem przepowiedni Daniela odnośnie czterech królestw? Ta mapka dobrze to przedstawia.

Narody Według 1 Mojżeszowej 10

Rody wg 1 Mojżeszowej

Źródło: C.S. Hammond & Co.

Przesłanie...

Gdy Boży prorok Natan ukazał Dawidowi jego grzechy i wyjawił je światu, powiedział: "Z powodu tego czynu dałeś wielką okazję wrogom Pana, by mu bluźnili..." Ile tysiący na całym świecie było przytłoczonych w swojej wierze przez awanturę w kościele?  

Maniery i Etykieta

Gdzie podziały się dobre maniery? Wydaje się, że wiele ludzi zapomniało już tamte czasy lub wiele nigdy nie zostało nauczonych właściwej etykiety i względu na innych w codziennych sytuacjach. Czy to w domu, czy w miejscu publicznym, czy to dorośli czy też dzieci, my możemy nauczyć się dzięki tym przypomnieniom podstawowych zasadach i bazujących na Biblii.