Babilon

Izajasza 13:19-21 w Biblijnym Proroctwie

Babilon był jednym z najwspanialszych miast wszechczasów. Posiadał wiele nowoczesnych rozwiązań m.in. skomplikowany system nawodnienia i kanalizacji, brukowane ulice, domy z apartamentami, latarnie uliczne i bieżącą wodę. Miasto otoczone było murem tak szerokim, że na jego szczycie mogły jechać obok siebie trzy rydwany. Babilońskie wiszące ogrody są dobrze znane jako jeden z siedmiu cudów starożytnego świata.

Jednakże z powodu bałwochwalstwa Babilonu i dlatego, iż miał on napaść na Izrael i prześladować lud Boży, Bóg ogłosił sąd nad Babilonem przez proroka Izajasza (IZAJASZA 13:19-21) w roku 700 p.n.e. Sto lat później prorok Jeremiasz przepowiedział nadchodzący upadek Izraela, mówiąc, iż będzie on służył królowi Babilonu przez 70 lat (JEREMIASZA 25:11-14).

Tak jak przepowiedział Izajasz, Medowie pod wodzą Cyrusa zaatakowali Babilon w 539 r. p.n.e. i zniszczyli większą część miasta. Później zostało ono ograbione także przez Xerxesa (zięcia Cyrusa) i Aleksandra Wielkiego, który podejmował próby odbudowy miasta, lecz zaniechał ich jako bezskuteczne.

Ciekawe, że ruiny Babilonu spowodowały chemiczną reakcję w glebie, która niegdyś żyzna stała się jałową pustynią, dokładnie tak jak w Bożej przepowiedni w Izajasza 13. W 1 stuleciu n.e., Babilon był śmierdzącą, rozkładającą się ruiną, zamieszkałą tylko przez dzikie zwierzęta. Od 1200 r. n.e. dotarcie do miejsca gdzie znajdował się pałac było niemożliwe, gdyż na tym terenie było zbyt wiele jadowitych węży i skorpionów.

Proroctwo wypełnione zostało nawet w najdrobniejszym szczególe "...żaden Arab nie rozbije tam namiotu...". Dr C. Hamlin, amerykański misjonarz, mówi o wydarzeniu, którego był świadkiem podczas pobytu w Konstantynopolu: "Ruiny Babilonu obfitują w dziczyznę, pewnego razu przyłączyłem się do szejka i jego ludzi prosząc, by zabrali mnie ze sobą na tydzień polowania. Gdy zbliżał się zachód słońca Arabowie zaczęli zwijać swoje namioty, przygotowując się do opuszczenia miejsca pobytu. Poszedłem do Szejka, by się temu sprzeciwić, jednakże moje słowa nie odniosły skutku".

"To nie jest bezpieczne" powiedział, "Żaden Arab nigdy nie widział zachodu słońca w Babilonie!".

NAWET ARCHEOLOGIA DOWODZI, że BIBLIA jest niepodważalnym Słowem Boga!

UWAGA: W literaturze (m.in. w Encyklopediach) można znaleźć dla Achaszwerosza imię 'Xerxes'.

Autor i źródło nieznane