1967 - Ostatnia data w Biblii!

Jest tylko jedno miasto, które Bóg nazwał „świętym” – Jerozolima (IZAJASZA 52:1; IZAJAJASZA 66:20). Nie ma innego miasta nazwanego „miastem naszego Boga” (PSALM 48:1) i żadne inne nie było wybrane przez Pana. „Ale Ja wybrałem Jerozolimę, aby moje imię było tam...” (2 KRONIK 6:6). Pan jest „…zazdrosny o Jerozolimę wielką zazdrością” (ZACHARIASZA 1:14). Jezus nawet płakał nad Jerozolimą, przewidując jej zniszczenie (ŁUKASZA 19:41).

To właśnie w Jerozolimie apostołowie otrzymali Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świąt i z tego miasta rozprzestrzeniła się ewangelia. W Jerozolimie Jezus wstąpił do nieba i również do niej powróci (ZACHARIASZA 14:4).

Jerozolima „miasto pokoju” było zdobywane i odbijane wiele razy, ale Słowo Boże mówi nam, że na koniec Pan sam uwolni Jerozolimę. „A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimie: ciało każdego kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach” (ZACHARIASZA 14:12). To Pismo jest zapowiedzią ostatniej wojny nuklearnej i końca naszych czasów.

Czas Pogan

Wiele z proroctw koncentruje się na Jerozolimie. To, że Jerozolima została zdobyta przez pogan, zostało przepowiedziane: „Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan” (ŁUKASZA 21:24). To proroctwo dane przez Jezusa, zaczęło się wypełniać w 70 roku naszej ery, kiedy Jerozolima została zdobyta przez Rzymian i wszyscy Żydzi zostali albo zabici albo pomarli z głodu, bądź zostali sprzedani w niewolę. W 638 r., muzułmanie zdobyli Jerozolimę i pomijając kilka przerw za sprawą Krzyżowców, kontrolowali ją do 1917 r., kiedy Alianckie Siły Zbrojne pod dowództwem generała Allenby wyzwoliły miasto.

Proroctwo o wyzwoleniu Jerozolimy w 1917 r.

Prorok Daniel mówiąc o przyszłości swojego rodzinnego miasta Jerozolimy, dał następujące, godne uwagi proroctwo: „Błogosławiony ten kto wytrwa i dożyje do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni...” (DANIELA 12:4-12). Rok 1335 w kalendarzu muzułmańskim odpowiada dacie 1917, dokładnie w tym roku Turcy oddali miasto Jerozolimę w ręce Brytyjczyków. Prorok Aggeusz przewidział nawet dokładny dzień uwolnienia, to jest 9 grudnia (AGG 2:15-18), a Izajasz przepowiedział sposób, w jaki Jerozolima zostanie wyzwolona – z pomocą samolotów (IZAJ 31:5). Więcej informacji znajdziesz w artykule „As Birds Flying”.

Proroctwo o wyzwoleniu Jerozolimy w 1967 r.

Nawet po ustanowieniu państwa Izrael w 1948 r., Arabowie nie zaakceptowali Izraela, jako niepodległego państwa i czekali na jego zniszczenie. Pomimo zaskoczenia Izraelitów atakiem w szabas, w czerwcu 1967 r. i pomimo przewagi liczebnej, co najmniej 50:1, Arabowie ponieśli kompletną klęskę w zaledwie sześć dni. W mniej niż trzy godziny izraelskie siły powietrzne zniszczyły ponad 300 egipskich samolotów będących jeszcze na ziemi. Ale najbardziej znaczącym faktem wojny było to, że stare miasto Jerozolimy będące w rękach Jordańczyków, przeszło w żydowskie posiadanie. Raz jeszcze zostało wypełnione niesamowite proroctwo Biblijne.

Choć wydawało się to nieprawdopodobnym, wielu chrześcijan nie było zaskoczonych wynikiem tej Wojny Sześciodniowej. Dwa różne proroctwa wspominają rok 1967, jako rok wyzwolenia Jerozolimy:

1) Proroctwo Daniela o 2.300 latach

„Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstw pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? A ten odpowiedział mi. Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków; potem świątynia zostanie oczyszczona” (DANIELA 8:13,14).

W dalszej części tego proroctwa jest mowa o baranie z dwoma rogami (Media i Persja; zobacz DANIELA 8:20) i rozwścieczonym koźle (Grecja; DANIELA 8:21). „I widziałem go (kozła) jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał oba rogi jego: a baran nie miał siły by mu sprostać, i rzuciwszy go na ziemię zdeptał go, a nie było nikogo kto by wyrwał barana z mocy kozła” (DANIELA 8:7).

Ta część proroctwa została wypełniona, kiedy Aleksander Wielki ze swoją armią liczącą 35.000 Greków i Macedończyków przeszli przez Dardanele do Azji Mniejszej i w roku 334 p.n.e. podbili Imperium Perskie. Od tego czasu, Palestyna / Izrael będzie zawsze „deptana przez pogan”, albo pod kontrolą obcych narodów, takich jak Grecy, Rzymianie, Saraceni lub Turcy.

Nie mniej jednak, Daniel prorokował, że świątynia (Jerozolima) będzie deptana tylko przez 2.300 dni. Przykładając do tego Biblijną miarę (jeden dzień za jeden rok – zobacz Ezechiela 4:6) i pamiętając, że nie ma roku 0 naszej ery, wychodzi dokładnie rok 1967!

2) Rok Jubileuszowy

„Poświęcicie pięćdziesiąty rok i obwołacie wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny” (3 MOJŻESZOWA 25:10).

Rok jubileuszowy cechuje się wydarzeniem zwracania wszystkich własności i posiadłości ich pierwotnym właścicielom, którzy je w międzyczasie utracili. Wyzwalano niewolników; w skrócie był to czas „ogłoszenia wolności”.

Obliczając od roku 1917, następny rok jubileuszowy przypada na rok 1967. Czy to może być przypadek, że Jerozolima ponownie została uwolniona właśnie w tym roku?

Proroctwo o drzewie figowym

„A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie" (MATEUSZA 24:32-34).

Jezus mówiąc o wydarzeniach, jakie będą miały miejsce przed Jego powrotem, opowiedział przypowieść o drzewie figowym wypuszczającym liście. Często w Biblii Juda jest łączona z drzewem figowym. Na przykład JEREMIASZA 24 mówi o dobrych i dużych owocach figowych, dobre figi to Żydzi wracający z niewoli babilońskiej do Jerozolimy, złe figi to Żydzi, którzy „są wygnani do wszystkich królestw ziemi dla ich hańby, pośmiewiska i przypowieści”. Jezus przeklął drzewo, które nie przynosiło owoców (MATEUSZA 21:19), mając na myśli Żydów, którzy także nie przynosili owoców „… Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce” (MATEUSZA 21:43).

Jezus zasygnalizował także, że nadejdzie czas, kiedy to drzewo figowe (Juda/ Żydzi), wypuści liście i ta generacja zobaczy powrót Chrystusa. My właśnie żyjemy w tych czasach! Utworzenie państwa Izrael w roku 1948 i wyzwolenie Jerozolimy w roku 1917 i 1967 są znakami, że drzewo figowe wypuszcza liście. Jezus na pewno wkrótce powróci, ingerując w nadchodzącą ostatnią wojnę nuklearną i tworząc Swoje królestwo na ziemi, które będzie trwało przez tysiąc lat. Znaki już są dostrzegalne. Ale czy jesteś przygotowany?

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie... Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego” (MATEUSZA 24:44,37-39).

Departament Nauki (czerwiec 2005 r.)