11.11 Dzień Pamięci

11 listopada 1918 roku o godzinie 11 zakończyła się Pierwsza Wojna Światowa: Niemcy poddali się Siłom Alianckim. Po 4 długich latach rozlewu krwi, zostało podpisane zawieszenie broni...

Pierwsza Wojna Światowa określana była jako „Wielka Wojna” oraz „Wojna kończąca wszystkie wojny”. ‘Centralne Mocarstwo’ , przegrani w wojnie, stracili na polu walki około 3,500,000 żołnierzy. ‘Alianckie Siły’ –zwycięzcy- stracili 5,100,000 mężczyzn. Przeciętnie każdego dnia wojny ginęło więcej niż 5,600 żołnierzy.

Faktem jest, że 20,000 brytyjskich żołnierzy zostało zabitych pierwszego dnia 'Battle of the Somme', którą często porównuje się z horrorem. Oszacowano, że około 5 milionów cywilów zginęło na kontynencie europejskim poprzez okupacje, bombardowania, głód i choroby

W przeciągu sześciu tygodni od początku wojny prawie pól miliona mężczyzn dobrowolnie walczyło dla Boga, Króla i narodu, a także o pokój na ziemi. Brytyjczycy stracili swoje najświetniejsze pokolenie... Pochodzili oni z różnych klas społecznych: Mężczyźni Wiktoriańskiego pokolenia wierzących w Biblię chcieli walczyć o szczytne idee.

 

11 listopada znany jest j w Wielkiej Brytanii i krajach Commonwealth jako „Dzień Zawieszenia Broni” lub „Dzień Pamięci”, a w Stanach Zjednoczonych jako „ Dzień Weterana”. Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej, najbliższa niedziela od jej zakończenia jest nazwana „Niedzielą Pamięci”; o godzinie 11 tego dnia na dwie minuty zapada cisza, aby oddać chwałę Bogu, który przeprowadził nas przez wojnę i dał zwycięstwo, a także aby upamiętnić tych, którzy oddali swoje życie. Holandia, Belgia i Francja także oddają cześć dwiema minutami ciszy tym, którzy oddali życie za wolność.

„Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana... Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi ... PRZESTAŃCIE i poznajcie żem ja Bóg ..." PSALM 46:8-10

Ważne symbole dotyczące 11go listopada

The clock at the Brussels 'Palais de Congrès' shows the world's history over the past 2000 years. The figure at the eleventh hour is the soldier of World War 1.What time is it now? Zegar w Brukseli 'Palais de Congrès' pokazuje historie świata przez ostatnie 2000 lat. Postacią, która zajmuje miejsce na godzinie 11 jest żołnierz z I Wojny Światowej Biblia pokazuje, że powrót Pana będzie miał miejsce o północy: „Wtem o północy powstał krzyk :oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie" (MATEUSZA 25:6; czytaj wersy 1-13)..

Jezus został zapytany: „...kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?" MATEUSZA 24. odpowiedział::

„...A potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie abyście się nie trwożyli , bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu (Wojny Światowe!) ... Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi" (MATEUSZA 24:6-7,33).

To nie jest przypadek, że koniec „Wojny kończącej wszystkie wojny” miał miejsce o 11 godzinie, 11 dnia, 11 miesiąca.

Okoliczności wojny w tym czasie były zbyt chaotyczne by nawet umożliwić dowódcom wojskowym staranne rozważenie podpisania traktatu dokładnie o 11 rano, rankiem jedenastego listopada. Walki trwały do ostatnich minut.

Taki czas był ‘znakiem’ i ostrzeżeniem od Boga odnośnie tego, że wkraczamy w Dni Ostateczne i że 12 godzina (północ), czas kiedy Jezus powróci zbliża się

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie , którego dnia Pan wasz przyjdzie... Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie" (MATEUSZA 24:42,44).

Nieznany żołnierz

Przez siedem lat od zakończenia wojny Brytyjska Wojenna Komisja Pogrzebowa kontynuowała poszukiwania, identyfikowała i ponownie grzebała żołnierzy zabitych i zaginionych na mokradłach, w okopach, kraterach po bombach na całym Froncie Wschodnim.

Jeden z tych niezidentyfikowanych żołnierzy został wybrany aby reprezentować swoich poległych towarzyszy, stał się symbolem do którego wznosiła się żałoba I cały smutek wszystkich tych, którzy nigdy nie dowiedzą się co stało się z ich synami, mężami, czy ojcami.

0 godzinie 11, 11 listopada 1920 roku w Londynie miał miejsce pogrzeb „Nieznanego Żołnierza”. Kondukt pogrzebowy zatrzymał się mijając Cenotaph, nowo wybudowany pomnik wojenny, który został odsłonięty przez Króla kroczącego tuż za trumną. (patrz również: Ceremonia Cenotaph). Pomnik Wiecznej Straży w Valour składająca się z niosących Krzyż Victorii stoi przed Kaplicą Westminster, gdzie w bocznej nawie tuż przy wejściu spoczęła trumna

Na kamiennej tablicy umieszczonej na grobowcu wyryte zostały następujące słowa:

„Za Boga, za Króla i kraj, za ukochane, za dom, za imperium, za świętą sprawę sprawiedliwości i wolności świata. Pod tym kamieniem spoczywa ciało brytyjskiego Wojownika…"

The Cenotaph Ceremony

The Cenotaph, which is the Greek word for "empty tomb", has continued to be the national focal point for the Armistice Day commemorations. Every year, the Royal family, heads of all the Commonwealth states, the Prime Minister, and leaders of all the political parties, as well as thousands of others join veterans of the Army, Navy and Airforce from both World Wars, in remembrance of those who gave their lives.

The whole nation is led in prayer...

"Heavenly Father, Your Son the Lamb of God has told us that he who loses his life for His sake will find it. You know our hearts and know that no life is worth living without risks. We thank you for that great love in men's hearts that prompted those for whom we remember this day to lay down their lives that we might be free to worship here; teach us so to live as those who are bought at great cost, and as you have called us to your service, make us worthy of our calling, through the all sufficient merits of your Son, our Lord Jesus Christ. Amen."

"...We thank you for the brave and faithful dead who have laid down their lives in two World Wars... for the courage and the devotion of soldiers, sailors and airmen fallen in the cause of truth or right. May we follow their example in faithfulness and perseverance, that we too may be found worthy of the crown of victory. Amen."

and then in silence...

1059 hrs The Trumpeter Sounds 'The Last Post'.

The Last Post - "To endure to the end" - symbolising Judgment Day.

1100 hrs Two minutes silence.

1102 hrs Lament is played.

The Trumpeter Sounds 'Réveille', Flags are raised.

Réveille = To awaken - symbolising the resurrection.

1103 hrs Act of Remembrance.

They shall grow not old as we that are left grow old,

Age shall not weary them nor the Years condemn,

At the going down of the sun and in the morning,

We will remember them.

1105 hrs Wreath laying.

The Queen lays the first wreath on the Cenotaph, followed by all the heads of state and leaders of the Army, Navy and Airforce.

1115 hrs GOD SAVE THE QUEEN

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen,

God save the Queen.

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the Queen.

Parade marches past.

* * *

 Ręka Boża w historii Wielkiej Brytanii

W całej historii Wielkiej Brytanii jedna rzecz jest wciąż konfrontowana z wydarzeniami, a mianowicie ujawnienie się w nich Bożej ingerencji, jest to również opisane w szczegółach w książce „The Trumpet Sounds for Britain”:

W całej historii Wielkiej Brytanii jedna rzecz jest wciąż konfrontowana z wydarzeniami, a mianowicie ujawnienie się w nich Bożej ingerencji, jest to również opisane w szczegółach w książce „The Trumpet Sounds for Britain”:

  • np. silny sztorm zniszczył hiszpańską “niezwyciężoną armadę” w czasie próby podboju i doprowadzenia z powrotem do katolicyzmu Anglii w 1588 roku
  • np. podczas I wojny światowej, Niemieckie “Zeppelingi” zostały zniesione z kursu przez nagłe zmiany wiatrów
  • np. z powodu niewyjaśnionych zmian pogodowych w maju 1940 roku uciekło przed postępującą armią Niemiecką (“Cud pod Dunkierką”), później odbył się Narodowy Dzień Modlitwy 26 maja.
  • np. „Angel of Mons”, który ukazał się w bitwie o tej samej nazwie, w czasie I wojny światowej, jak to opisano w arkuszu „Boska Interwencja” (patrz także 2 Król 7:6).

I tak można iść dalej i dalej1

Najsłynniejszy Brytyjski Premier Winston Churchill powiedział w 1942 roku:...” Czasami mam poczucie ingerencji. Chciałbym to podkreślić. Mam wrażenie, że jest nad nami jakaś ręka opatrzności. Mam wrażenie, że mamy Stróża, ponieważ mamy wielki Cel i tak długo jak tylko będziemy temu Celowi wiernie służyć, będziemy mieć tego Stróża. A co jest tym Celem!”

Churchill po prostu wyrażał starą prawdę, która jest nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale dla wszystkich narodów:

 

“Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania...Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi...powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie...Pan ustanowi cię sobie jako lud święty...Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem...będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. Uczyni cię Pan głową, a nie ogonem;...” (PWT28:1-14).

Z powodu zwycięstwa Drugiej Wojny Światowej, Churchill nakazał całemu parlamentowi zebrać się w Opactwie Westminsterskim w celu podziękowania Wszechmogącemu Bogu za Jego wybawienie.

CO TEN DZIEŃ OZNACZA W GERMAŃSKICH RZYMSKO – KATOLICKICH NARODACH

W Germańskich narodach, gdzie panuje rzymski-katolicyzm, 11 listopada oznacza początek karnawału, czas ucztowania i zabawę. Te uroczystości są nazywane “Fasching” lub “Fastnacht” w Bawarii i Austrii. W Nadrenii i krajach romańskich są nazywane “karnawałem”. Główne działania w tym czasie to bale maskowe, procesje, śpiewy, i zabawy z alkoholem oraz ekscesy seksualne.

POCZĄTKI KARNAWAŁU

Nazwa pochodzi ze średniowiecznej łaciny : "carnelevarium" od “caro;carnis” = ciało i “levare” = rozjaśnić lub odłożyć) 2 Karnawał to ostatni festiwal, który odbywa się 40 dni przed postem poprzedzającym Wielkanoc, kiedy katolicy w dawnych czasach powstrzymywali się od jedzenia mięsa.

Początki karnawału można odnaleźć w najstarszych świętach rodzaju ludzkiego, kiedy to powrót wiosny był symbolem odrodzenia natury, a święto to obchodzono w sposób religijny.

W Atenach, podczas procesji używano wózków, prekursora dzisiejszych platform karnawałowych, na cześć boga wina –Dionizosa.
Rzymianie natomiast uhonorowali Dionizosa( u nich ten bóg nosił miano – Bachus) w uroczystościach zwanych “Saturnaliami”, “Bachanali” i :Lupercalia” – festiwale w późniejszych czasach rzymskich, odznaczały się frywolitkami i przesadną wolność; w tym okresie porządek cywilny został tymczasowo zawieszany. Wielu Rzymian wysyłało swoje córki w okresie festiwalu na wieś w strach przed ich zgwałceniem w mieście. Karnawał jest po prostu kontynuacja tych tradycji. To wyjaśnia dlaczego wciąż ma taki specjalny charakter i jest zachowany na tych terenach, gdzie kultura rzymska była dominująca.

CHARAKTER KARNAWAŁU

Choć dla niektórych karnawał to wielka przyjemność, Biblia stwierdza “Po ich owocach poznacie ich “ (Mateusza 7:16) Najpopularniejsze maski noszone przez ludzi przy tej okazji ukazują to bardzo jasno: wampiry, prostytutki, diabły, czarownice, mordercy, piraci…zupełnie abstrahując od „owocu” nadużywania alkoholu czy uzależnienia od seksu.

Wszystko to – jak wcześniej- zaczyna się 11 listopada…w całkowitym przeciwieństwie do obchodów tego dnia w świecie anglojęzycznym.

BOŻE PRZEKLEŃSTWO NA BEZBOŻNE NARODY

Nawet Wielka Brytania stoczyła się w ostatnich latach, nadal pozostaje wielu ludzi, którzy pamiętają Boże przykazania i udowadniają, że Brytyjczycy są Bożym ludem przymierza
( Z hebr. ‘’b’rith” = przymierze + ‘’ain” = ludzie) Dla porównania, kiedy Niemcy ( i inne narody) są analizowane w świetle historii i ich ogólnego charakteru narodowego jest obserwowany ( obojętność i negatywny stosunek do Boga), widać wyraźnie, że te narody są przeklęte. Jak ludzie zachowują się podczas karnawału, jest to typowe następstwo tego.

Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego…to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię…Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie…Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. (28) Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu…za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród; … (PWT 28:15-47).

CO TO OZNACZA DLA CIEBIE?

Oni tez mieli wybór, pomiędzy błogosławieństwem a przekleństwem. Czy jesteś z tych, którzy “maja wszystkiego w bród” – ale nie troszczą się o Boga?

Pamiętaj, nie tylko 11 listopada, ale każdego dnia- to 12 godzina nie jest daleko. Jezus Chrystus wkrótce powróci.

Jesteś przygotowany na to?

Zanotuj:
Sceny z “ Uroczystości Niedzieli Pamięci” można zobaczyć na video we wspólnotowej bibliotece, takie jak “VE50” , a sceny są nagrywane co roku przez wydział video. Ci, którzy nigdy nie widzieli tej uroczystości, albo nie wiedzą o co w nich chodzi, powinni otrzymać jeden z tych filmów do obejrzenia.

 

napisane przez: Jochen W., Ian, Findlay, Chris

  • 1. 'We Have a Guardian' by W. B. Grant