Nasz Kościół Dzisiaj

Nasze początkowe zamierzenia nie zmieniły się - ciągle wykonujemy przykazanie Chrystusa, aby iść na cały świat i mówić wszystkim o nowym życiu, które Chrystus obiecał tym, którzy będą za nim podążać. Pochodzimy z różnych środowisk, mamy różną przeszłość, od tzw. 'wyższej sfery' po 'męty społeczne'. Jak relacjonuje pastor Scott "Nawrócony były uczeń, Robert L. sprzeciwił się kiedyś zwykłemu 'nastawieniu kościoła' w nawracaniu tylko 'kloszardów'. Cóż, nie jest tak w naszym przypadku, kiedy zobaczysz naszą Sekcję Świadectw, przeczytasz o wielu warstwach społecznych, których dosięgła przebaczająca łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wcześnie w mojej drodze pokazane mi zostało ostrzeżenie, które czytamy w 1 KORYNTIAN 1:26. Każdy uczy się tego, co Pan ma na myśli w MARKA 2:17 i wiedziałem już w 1967 roku, teraz nawet jeszcze bardziej, że bez mojego Zbawiciela nie ma nadziei dla mojej duszy". Życie wyzwolonych z narkotyków, albo z depresji, albo po prostu zagubionych w świecie, zostało zmienione, ponieważ narodziliśmy się na nowo (zobacz JANA 3).

Ci, którzy szukają Boga są mile widziani w każdej z naszych grup domowych na całym świecie, znajdziecie w nich miłość i zachętę, które są potrzebne do wzrostu w Chrystusie. Większość naszego kościoła stanowią świeccy ludzie i wszyscy z oddaniem stawiają Boga na pierwszym miejscu w ich życiu. "Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (EFEZJAN 2:10).

Od 1968 roku, czyli samego początku naszej pracy, która wtedy nosiła nazwę 'Pentacost Revival Centre', widzieliśmy wiele rzeczy, które działy się za sprawą demonstracji zbawczej, uzdrowińczej i cudotwórczej mocy Pana Jezusa Chrystusa. Podczas gdy wciąż wypełniamy nasze zgodne ze Słowem Bożym powołanie,  jesteśmy pierwszymi, którzy przyznają, że nasz kościół nie jest idealny, a także, że ci, którzy zostali powołani do roli prowadzących są tylko ludźmi, którzy też, podobnie jak inni, popełniają błędy. Na przestrzeni lat istnienia tych wspólnot, z każdym grzechem pojawiającym się przed, czy też po zbawieniu obchodzono się bardzo dyskretnie, zgodnie z Pismem i z bojaźnią Bożą. Kiedy człowiek jasno zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus Chrystus przyszedł na świat i umarł za grzeszników, zrobi wszystko co w jego mocy, aby pojednać również innych ludzi z Chrystusem.

„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania” (2 KORYNTIAN 5:18).

„A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci co się źle mają. idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników” (MATEUSZA 9:12-13).

Taka właśnie jest mentalność Boga, którą wciąż staramy się przybliżyć członkom tych wspólnot, ucząc, aby nikt nie wytykał brata osądzającym palcem, czy to w kościele, czy poza nim. Drogocenna Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa zakrywa i ochrania tych, którzy pokutują. Zachęcamy ludzi również do tego, aby jak uczniowie wytrwale walczyli w swych drogach.

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 JANA 1:9).

Jednocześnie, dzięki łasce Bożej, kontynuujemy wypełnianie naszego powołania na tej ziemi, ratując zgubionych i umierających, czyniąc ludzi uczniami i próbując uczyć wszystkich tych rzeczy, które Jezus nasz Pan „nam przykazał".

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałam. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (MATEUSZA 28:19-20).

Ślub w PolsceŚlub w Polsce

Z Życia Wspólnoty

Collage of photos from around the worldNasi bracia i siostry często spotykają się w większych grupach w przeróżnych miejscach podczas letnich wakacji i weekendów, aby spędzić razem trochę czasu. Oto kilka zdjęć z obozowych wycieczek i innych form aktywności. Kliknij na poniższe linki, aby obejrzeć albumy ze zdjęciami.

 

 

Dowiedz się więcej na temat naszych wierzeń oraz „starych ścieżek”na następujących stronach...

Z Wyrazami Wdzięczności

Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie okazane na przestrzeni lat przez braci, dzięki którym powstała niniejsza strona. Ta praca rozpoczęła się w „Pentacost Revival Centre” w latach 60-tych. Początkowo gromadzona była wiedza i nauka biblijna, która obecnie jest prezentowana na tych stronach. W późnych latach 80-tych zaczęliśmy używać komputery do lepszej komunikacji we wciąż wzrastającej pracy, która na tym etapie znana była w Niemczech jako „Revival Centres International”.

Nasza pierwsza działająca strona internetowa pojawiła się w roku 2001 (w tym czasie znani byliśmy pod nazwą „Christian Assemblies International”), co zaowocowało stroną dostępną na całym świecie, która na początku 2008 roku poddana została znacznym uaktualnieniom. Obecnie dosłownie setki braci z kościoła są zaangażowani w tworzenie strony, tak więc nie sposób wymienić ich wszystkich, niemniej jednak, poniżej znajdują sie imiona tych, którzy zasługują na szczególną pochwałę za ich pracę dla Królestwa Bożego oraz głoszenie Ewangelii na tych stronach:

Pastor Jim K, Chris B, Tony G - Roland M, Hauke M, Jochen G, Mark P - Marty T, Fletch, Craig B, Josh M, Sylvain R, Melissa M, Armin R, Vy L, Mike F, Ralf L, Steve F, Berty S - Neil McA, John W, Pastor Fraser C, William D, Richy M, Peter M, Pastor Lars F and Pastor Michy W.