Historia Christian Assemblies International

Nasz kościół powstał w Niemczech, dokąd pastor Scott i jego żona Ree pojechali w 1976 roku, jako misjonarze z Australii. Po trzech i pół roku zostały zbawione pierwsze osoby i praca szybko wzrastała. Dzisiaj kościół znajduje się w osiemnastu krajach świata.

Jak wszystko się zaczęło

Biblia pokazuje, że Bóg przygotowuje nas wszystkich już w łonie matki (zobacz IZAJASZA 44:24), i że prowadzi i ochrania tych, którzy Go szukają. Poprzez wyksztalcenie i dyscyplinę, które Scott otrzymal w Royal Military College Duntroon, Pan zaczął przygotowywać Scotta do wykonywania Jego Dzieła, pozwalając mu przejść przez czas dyscypliny i treningu oraz gruntownej edukacji w młodości. Obejmował on okres zamieszkiwania na terenie Royal Military College, Duntroon (gdzie jego ojciec stacjonowal jako major, sprawujacy nadzór nad School of Signals), a także kształcenia w szkole Church of England Boy’s Grammar, gdy przez jakiś czas mieszkał w Canberra. Oto jeden z powodów, dla których wspólnoty CAI są zdyscyplinowane i uporządkowane, nie mają nic wspólnego z luzem i "bezprawiem" widzianym w wielu obecnych, tak zwanych ruchach charyzmatycznych.

W 1958 roku Royal Military College doświadczył potężnego ruchu chrztu w Duchu świętym wśród swoich kadetów, jak również pośród kilku oficerów. Modlitwy zostały wysłuchane, ponieważ dokładnie dziesięć lat później Scott został nawrócony przez swojego ucznia Ken'a, wiele mil dalej, w Ballarat. Opis tego "zielonoświątkowego przebudzenia" w RMC można znaleźć w książce Chris'a Coulthard-Clark'a: Duntroon - The Royal Military College of Australia (1911-1986).1

W 1958 roku Royal Military College doświadczył potężnego ruchu chrztu w Duchu świętym

Krótko po ukończeniu studiów historycznych i lingwistycznych na Monash University na peryferiach Melbourne, Scott rozpoczął karierę nauczyciela w Ballarat East High School. Ken William K. był pełnym życia uczniem czwartej klasy; wyraźnym liderem uczniowskiej społeczności, przewodniczącym kilku stowarzyszeń, a personel i uczniowie wybrali go na przewodniczącego szkoły, ponieważ potrafił się z każdym porozumieć. Już na początku roku było jasne, że 'różni' się od większości uczniów. Ken był spokojny, powściągliwy, a jednak pełen życia! Początkowo istniała obawa, że należy do jakiejś 'dziwnej sekty', ale jego rozsądny sposób życia wkrótce pokazał, że jest zrównoważoną osobą, której wierzenia są bardzo podobne do 'wczesnego chrześcijaństwa i dróg ruchu reformacyjnego czasów Marcina Lutra'. Scott, zaintrygowany Ken'em, rozpoczął 'analizować przypadek' tego chłopca!

Około 6 czerwca 1967 roku, Ken przyszedł do szkoły podekscytowany 'końcem świata' i bliskim powrotem Jezusa, czego znakiem miała być 'sześciodniowa wojna' przeciwko Izraelowi (Zobacz ŁUKASZA 21:20-24 - te pisma pokazują kilka poziomów proroctwa/historii. Wcześni chrześcijanie wiedzieli z tego tekstu, że mają uciekać z Jerozolimy, kiedy wojska rzymskie otoczą miasto, które jednak wycofały się bez żadnej widocznej przyczyny. Nie zginął ani jeden chrześcijanin, podczas gdy niewierzący, którzy pozostali w Jerozolimie, cierpieli zgodnie z proroctwem w EZECHIELA 5:8-17; jedna trzecia w mieście zmarła z głodu, kobiety zjadały nawet własne dzieci; jedna trzecia popadła w niewolę, a pozostali zostali wymordowani. Pismo "Jerozolima będzie zdeptana aż czasy..." odnosi się do czerwca 1967 roku.) Wywołało to zainteresowanie i mnóstwo pytań oraz skłoniło nauczyciela Ken'a do głębszej uwagi i poznania rodziny chłopca. Od połowy roku do końca grudnia odbyło się wiele dyskusji z udziałem Ken'a i jego siostry Robynne przy kuchennym stole Kinnane'ów . Ken miał pozwolenie na surfing podczas weekendów ze swoim nauczycielem i zwykle w Torquay, czy gdziekolwiek razem byli, prezentowana była Biblia, jako Boże niezawodne Słowo. Ken pokazał dowody na jej Boską inspirację i na to, że nie mogła zostać 'stworzona po prostu przez człowieka'! Zostało to udowodnione studiami opartymi na nauce, archeologii, matematyce, historii i proroctwach i doprowadziło to nauczyciela do punktu, w którym zrozumiał, że musi podjąć decyzję. Nawrócenie się Ken'a kilka lat wcześniej, zamanifestowało się potężną demonstracją siły i wypełnienia Duchem Świętym - udowodnione mówieniem w innych językach. Młodego nauczyciela języków zdumiewał ten cudowny język i nieodparcie ciągnęło, aby zobaczyć potwierdzenie Bożego Słowa w 1 KORYNTIAN 2:4 i 1 KORYNTIAN 4:20 i innych podobnych wyraźnych opisów tego, jak działa Bóg (zobacz 1 TESALONICZAN 1:5). Scott poszedł wraz z Ken'em na spotkanie Revival Centre na lotnisku w Ballarat, na którym pastor Noel Hollins of Geelong położył na niego ręce i został napełniony Duchem Świętym i tego samego wieczoru ochrzczony pod wodą przez pastora Lloyd'a Longfield'a z Melbourne.

CAI ma podobne korzenie jak Revival Center International Australia i Revival Fellowship AustraliaCAI ma podobne korzenie jak Revival Center International Australia i Revival Fellowship Australia

W ciągu sześciu lat kilka szkół doświadczyło cudów, uzdrowień oraz nawrócenia wielu studentów

Od maja 1968 roku miały miejsce serie potężnych poruszeń Ducha Świętego, wielu uczniów i personel Ballarat East High School oraz innych miejscowych szkół nawróciło się na chrześcijaństwo. Ilość nowo nawróconych uczniów tak wzrastała, że większość nie mogła uczestniczyć w normalnych spotkaniach "kościoła", więc poprzez Ken'a i jego nauczyciela powstała grupa, początkowo zwana "Ballarat Revival Centre", a później "Pentecost Revival Centre". Ponieważ Jim Kinnane miał już wieloletnie doświadczenie i był bardzo dobrym nauczycielem Słowa, ochoczo powierzono mu rolę prowadzącego. Z upływem lat nawracało się coraz więcej studentów, w przeciągu sześciu lat miało miejsce kilka małych powstań duchowych. Niektóre z tych powstań były nawet wspomniane w australijskiej prasie, ponieważ Duch Święty ogarnął znaczne obszary stanu Victoria, stąd też pewnego dnia nagłówki gazety Melbourne Age krzyczały tytułami: DZIEJE APOSTOLSKIE 2:1-4: "I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami...".

Uczniowie z Ballarat byli w kontakcie z ludźmi z innych obszarów stanu, gdzie Pan się również poruszał, w szkołach działy się cuda, włączając w to uzdrowienia. To przebudzenie nie ograniczało się do stanu Victoria, ogarnęło także Nową Południową Walię, kiedy pojechał tam nauczyciel Ken'a i głosił Słowo Boże pomiędzy 1972 a 1976 rokiem, głównie w zachodnim Sydney w Mt. Druitt, Whalan i Shalvey.

Poniższe zdjęcia mają na celu oddanie "czci" Kenowi, który został użyty przez Boga, by przyprowadzić wielu do Chrystusa, Naszego Zbawiciela, jak również "pastorowi" Jimowi Kinnane i jego żonie Dorothy, za ich niestrudzoną gościnność oraz cierpliwość w uczeniu i prowadzeniu Scotta przez pierwsze lata... RZYMIAN 13:7

Ken i ScottKen i Scott głoszą Słowo w Hobart, Tasmania (1968). Jim, Dorothy i ReeJim i Dorothy z żoną Scotta, Ree wraz z nowo narodzoną córką (1978). Zugspitze - najwyższy szczyt Niemiec.

W tych wczesnych latach po nawróceniu, Pan pokazał Scott'owi, że ma wyjechać do Europy, jako misjonarz. W wizji w rodzaju snu, jemu oraz kilku innym osobom przedstawiono wybór rodzaju pracy chrześcijańskiej - porównanej do jednego wielkiego ognia czy też ogniska (ulokowany w jednym miejscu duży kościół z wieloma członkami) - a pracą z wieloma małymi płomieniami (małe grupy domowe), z których jedne z upływem lat mogą zacząć płonąć mniejszym płomieniem, a nawet zupełnie wygasnąć, ale ostatecznie zostaną rozniesione po świecie, na wzór sieci.

Poprzez modlitwę i proroctwa Pan pokazał konieczność wyjazdu do Starnberg

W październiku 1976 roku, Scott opuścił Australię i wraz z innym chłopakiem Tony'm, popłynął do Wielkiej Brytanii statkiem o nazwie "S.S.Australis", będąc posłusznym przykazaniu Chrystusa w MARKA 16, aby "iść na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu". Poprzez modlitwę i proroctwa, Pan pokazał Scott'owi, by przeniósł się do Starnberg, niedaleko Monachium (Południowe Niemcy). Scott i Ree pobrali się w St.Albans w 1977 roku, a potem przeprowadzili się do Niemiec. Po przejściu wielu prób podczas trzech i pół samotnych lat, podczas których praca chrześcijańska wykonywana była również za Żelazną Kurtyną, pierwsze trzy osoby zostały ochrzczone i otrzymały Ducha Świętego na basenie, na którym pracował Scott, zatrudniony przez Armię Niemiecką (Bundeswerę), jako instruktor pływania. Od tego czasu kościół zaczął się rozwijać i stopniowo wzrastać.

Scott i Ree prowadzili w Niemczech bardzo osamotnione życie, łączność z "grupami domowymi" w Australii została zerwana, kiedy tamtejsza praca rozpadła się z powodu ekstremizmu w nauce i wyraźnego braku miłości i współczucia. Bliskie i osobiste więzi w australijskiej pracy ustały po wprowadzeniu "anty towarzyskiej" nauki, zgodnie z którą, bracia byli zniechęcani do życia społecznego i towarzyskiego, co opierało się na złym zrozumieniu 1 JANA 1:3. Prawdopodobnie te "ujemne" czynniki z przeszłości doprowadziły do kładzenia nacisku na wartości rodzinne i przyjaźń w CAI. Jesteśmy bardzo związaną ze sobą rodziną.

Podczas tych pierwszych dni w Niemczech, Ree kilkakrotnie poroniła; Scott musiał pracować na trzech etatach, aby "trzymać komornika z dala od domu"; Ken przestał pisać do nich już w 1978 roku; a Kersty urodziła się z syndromem Down'a. "Szeptem" zaczęło krążyć pismo PRZYPOWIEŚCI 26:2. Doświadczyli niszczącego czasu prób, jak te w JOBA 13:15. W przeciągu krótkiego czasu praca założona w całej Australii i częściowo za granicą załamała się. Zaczynała już się chwiać, kiedy Scott i Tony wypływali na "S.S.Australis" do Southampton. Teraz niestety już nic nie pozostało po Pentecost Revival Centres. Nauka była solidna, ale kiedy dopuści się do rozdźwięku i braku jedności, szatan może działać na swe podłe sposoby, by poprzez insynuacje i plotki rozdzielić bliskich kiedyś przyjaciół.Początek wspólnotyPoczątek wspólnoty, Feldafing-Niemcy

A jednak Pan się poruszył w lipcu 1980 roku, nawracając w Niemieckiej Armii dwóch braci, Günther'a i Wolfgang'a, jak również przyjaciela z Kaserne Schwimmhalle [basen w koszarach niemieckiej armii] w Feldafing. Günther pierwszy otrzymał Ducha Świętego i siła Boża wypełniła z taką mocą pomieszczenie, że powaliła jego przyjaciela na podłogę i musiano go zanieść do basenu, aby dał się ochrzcić zgodnie z Bożym przykazaniem, jak mówi werset 48 DZIEJÓW APOSTOLSKICH 10. Również z mocą został wypełniony Duchem Świętym - częściowo źle zrozumiał naukę z RZYMIAN rozdział 6 - wierzył, że dosłownie umrze pod wodą i zostanie wzbudzony do nowego życia. To się oczywiście wydarzyło duchowo, ponieważ został przeniesiony przez "wody rozdzielenia". Boża moc i cuda zaczęły się potężnie manifestować w odpowiedzi na stwierdzenie wysokiego rangą oficera Niemieckiej Armii, że "nic nie nawróci naszych niemieckich ludzi, gdyż są zbyt ostrożni i sceptyczni, aby przyjąć to, co może powiedzieć obcokrajowiec". Cóż, Słowo Boże jest żywe - Chrystus żyje.

Pierwsi misjonarze wyruszyli z nowej niemieckiej pracy do Szkocji i Francji w 1985

Pierwsze spotkania odbywały się w domu Scott'a i Ree w Landstetten (niedaleko Starnberg), małej wsi u podnóża niemieckich Alp i najwyższego szczytu górskiego Niemiec, "Zugspitze". Po 1980 roku, kiedy więcej osób dołączyło do nowo powstałej wspólnoty, została ona nazwana Pentecost Revival Movement (z niemieckiego: Pfingsten Erweckungsbewegung), wiele osób otrzymało Ducha Świętego, tak jak w dzień Zielonych Świąt. Tak, jak Bóg obiecał w Swoim Słowie, w Niemieckiej Armii i Luftwaffe/Lotnictwie miały miejsce liczne uzdrowienia. Małe "grupy domowe" (oparte na administracji John'a Wesley'a, która była zaczerpnięta wprost z Biblii, a także podobna do pracy pastora Dawida Cho w Korei Południowej) zaczęły powstawać w całych Niemczech. Tak, jak Bóg obiecał w Swoim Słowie, w Niemieckiej Armii i Luftwaffe/Lotnictwie miały miejsce liczne uzdrowienia. Małe "grupy domowe" (oparte na administracji John'a Wesley'a, która była zaczerpnięta wprost z Biblii, a także podobna do pracy pastora Dawida Cho w Korei Południowej) zaczęły powstawać w całych Niemczech.

Bóg "samotnym daje dom" (PSALM 68:7) i w ostatnich latach dał Scottowi i Ree ukochanego "adoptowanego/przyjaciela" syna w osobie Michy'ego, wraz z jego żoną Jo i cudownymi wnukami, Jonathanem, Priscillą i Michaelem. Michy obecnie jest głównym pastorem wspólnot CAI.

Pierwsi misjonarze wyjechali z Niemiec do Szkocji i Francji w 1985 roku. W następnych latach grupy domowe rozpoczęły działalność w Szwajcarii, Austrii, Holandii i Danii. Jeszcze później misjonarze pojechali do Polski, Szwecji, Rosji i Anglii.

W tym okresie, po modlitwach oraz rozmowie z innymi, przyjęliśmy nową nazwę:

CHRISTIAN ASSEMBLIES [EUROPE] INTERNATIONAL

Na naszym logo widać płomień zielonoświątkowy, który reprezentuje Ducha Świętego (DZIEJE APOSTOLSKIE 2), razem z "mieczem Słowa" oraz "trąbką opisaną w księdze Joela".

W latach 90-tych nasi misjonarze wyjechali do Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Kanady, by jak mówi Pismo "poszerzyć zasięg naszych namiotów" (IZAJASZ 54:2). Następnie, w roku 2004 nowe grupy rozpoczęły pracę w Południowej Afryce, na Węgrzech i w Norwegii, a w 2005 powróciliśmy do Danii i rozpoczęliśmy pracę we Włoszech..

  • 1. Allen & Unwin, 1986. ISBN 0868618837