Christian Assemblies International - Kościół Zielonoświątkowy

Flags representing the countries where Christian Assemblies International exists Australia USA France Germany Switzerland Poland Russia South Africa Sweden Spain Italy Austria Netherlands New Zealand Canada Great Britain Greece

Zaprzyjaźnione Kościoły

Flag of Ulster Flag of Malawi Flag of Pakistan

Jesteśmy wierzącym w Biblię, zielonoświątkowym kościołem, głoszącym Słowo Boże i ustanawiającym uczniów w wielu krajach na całym świecie. Nasze rosnące grupy domowe spotykają się w środy i niedziele na studiowanie Biblii i społeczność. Wierzymy w to i wiemy, że Biblia jest zainspirowanym Słowem Boga i Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Wszyscy nasi członkowie doświadczyli nowotestamentowego wzoru zbawienia od grzechów: pokuta, chrzest przez pełne zanurzenie pod wodą i chrzest w Duchu Świętym (otrzymanie Ducha Świętego ze znakiem mówienia w innych językach). Te trzy kroki do tego aby zostać chrześcijaninem są opisane w Dziejach 2:38 i zmieniły nasze życie. Każdy musi narodzić się na nowo aby mógł wejść do Królestwa Bożego (zobacz JANA 3:1-5) i żyć wiecznie co jest dane za darmo.

Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy ten przywilej aby oglądać cuda i uzdrowienia, które zmieniają życie. Dowody pokazują, że Biblia jest wiarygodną i nieomylną, czytamy wersję Króla Jakuba, angielski przekład silnie namaszczony przez Boga, która była używana w wielu przebudzeniach w anglojęzycznym świecie.

Prawdziwe Chrześcijaństwo 

O Tych Wspólnotach

Chrześcijańskie Wspólnoty [Eurpejskie] Międzynarodowe, które mają charakter „zielonoświątkowy”, składają się z wielu grup domowych, w których spotykają się wszyscy nowo narodzeni chrześcijanie i razem uczą się Bożych Dróg nowego życia. Cieszymy się bliską rodzinną atmosferą i pomagamy sobie nawzajem w duchowych jak i w praktycznych drogach, tak jak jest to opisane w Biblii; żyjąc chrześcijańskim życiem każdego dnia tygodnia. Ludzie w tym kościele wiele doświadczyli w swym życiu, mogą podzielić się z tobą wieloma odpowiedzianymi modlitwami i świadectwami jak „narodzili się na nowo” tak jak jest to opisane w JANA 3:1-5. Wszyscy muszą „narodzić się na nowo” aby wejść do Królestwa Bożego i otrzymać życie wieczne.

Społeczność chrześcijańska - uwielbienie Boga | Kazania biblijneGłówne nabożeństwo podczas konferencji chrześcijańskiej w Holandii

Porównując z innymi bardziej „charyzmatycznymi stylami uwielbienia", które możemy dzisiaj obserwować, jesteśmy bardziej konserwatywni, skoncentrowani na „starych drogach" naszych przodków. Ich wiara i przekonania miały solidne podstawy w CAŁEJ Biblii, zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, a my dzięki tym wiernym pionierom zdobyliśmy już ogrom nauk i mądrości (zobacz IZAJASZA 46:9). Na tej stronie dowiesz się więcej o naszej historii, świadectwach mocy Bożej która zmienia życie, i przekonujących dowodach na autentyczność Słowa Bożego.

Bóg może objawić Siebie poprzez intelekt … ponieważ On odnosi się do Swoich zakończonych prac (gwiazd, światów i wszechświata), na przykład: „Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rozpostarcie” (PSALM 19:1); a nawet do współczesnych odkryć naukowych nad systemem DNA; na tej podstawie jasno widzimy, w jaki sposób Bóg stworzył Ewę z żebra Adama, itd. Jakkolwiek, z drugiej strony, On zawsze będzie prowadził ludzi, którzy Go szukają poprzez „drzwi wiary”, ponieważ On będzie udzielał człowiekowi, który prawdziwie szuka, Jego wiara sprawi, że taka osoba będzie w bezpośrednim kontakcie z Bogiem i doświadczy błogosławieństwa Jego przebaczenia i zbawczej łaski. „ Przystąpmyż z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego i omyte ciało wodą czystą" (HEBRAJCZYKÓW 10:22-23a).

Mamy nadzieję, że nasza strona będzie dla was interesująca i wystarczającym wyzwaniem, które skłoni cię do refleksji nad tym, czy TY SAM, jesteś przygotowany aby stanąć przed naszym Stworzycielem i być osądzonym z tego co zrobiłeś z czasem który ON dał tobie tutaj na ziemi. Jego Testament, Biblia, jasno pokazuje, że żaden z nas nie jest ‘gotowy’, jednak musimy stać sie pokornymi i poddać się całkowicie pod ofiarną śmierć i zmartwychwstanie, przez które Jezus Chrystus przeszedł dla nas. Tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa możemy uciec przed Sądem po tym jak umrzemy: „A jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd” (HEBRAJCZYKÓW 9:27).

Chrzest przez pełne zanurzenie, Chrzest w Duchu Świętym - Pewność zbawieniaNowonarodzenie - Chrzest pod wodą - nowe życie w Chrystusie! Chrzest w Nowej Zelandii

Podsumowanie: Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, umarł na krzyżu za grzeszny i zagubiony rodzaj ludzki, pokazał tym Swoją Miłość do nas. Dzięki śmierci Chrystusa i triumfalnemu Zmartwychwstaniu, które Bóg przeznaczył dla Niego, Jezus dał prawo dla każdego żyjącego- mężczyzny, kobiety i dziecka, którzy są na tej ziemi – nawet ponad tą poprzednią utraconą pozycję i relacje jakie mieli Adam i Ewa radując się w ogrodzie z Bogiem – aby zostało to teraz odbudowane w Jego Rodzinie, także zbawienie, które On nam oferuje włącznie z odkupieniem , życie wieczne i uzdrowienie z naszych chorób, których sprawcą jest nasz wróg, szatan. Jezus umarł w zamian za nas, za nasze bunty i wykroczenia względem ofiary złożonej na krzyżu niedaleko Jerozolimy; wziął na samego Siebie nasze grzechy, zapłacił naszą karę oddzielenia od Jego Świętego Ojca, spowodowaną nieposłuszeństwem Adama i Ewy, otworzył także drzwi do zbawienia wszystkim tym, którzy pokutują i są posłuszni Bożej Woli, jak to widzimy w Biblii

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (JANA 3:16). „Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, sinością jego jesteśmy uzdrowieni" (IZAJASZA 53:5).