Jeugd & Zondagsschool

Scott en Ree met kleinkinderenScott and Ree with Grandchildren

"Laat de kinderkens tot Mij komen …" MARKUS 10:14

De schrift hierboven heeft niet alleen betrekking op de tijd van Jezus om de kinderen tot Hem te laten komen. Het is nog veel belangrijker dat ouders en onderwijzers vandaag de dag moeten begrijpen dat onze kinderen door God aan ons zijn ‘uitgeleend’. Wij moeten voor ze zorgen en het is onze verantwoordelijkheid om hen volgens bijbelse richtlijnen op te voeden, zodat ook zij op een gegeven moment de mogelijkheid hebben om tot Jezus te komen.

In deze context is het duidelijk dat de Zondagsschool een van de meest belangrijke functies heeft binnen de kerk. Dit gedeelte van onze website geeft je een overzicht over onze Zondagsschoolprogramma’s en activiteiten.

Sommigen van de teens tijdens de AGM in Holland (zomer 2014)Some of the teens at our AGM in Holland (summer 2014)

We willen je ook helpen om de juiste, weloverwogen, keuzes te maken wat betreft het materiaal waarmee je kinderen geconfronteerd kunnen worden in deze wereld.

De verantwoordelijkheid ligt op de eerste plaats bij de ouders en ook bij de onderwijzers. Zij moeten wijselijk kiezen welke gewoontes zich mogen vormen in onze kleintjes en welk materiaal (films, boeken, muziek, etc.) toegestaan mag worden om hen te beïnvloeden.

Onze kinderen hebben een sterke vijand. De tegenstander sluimert of slaapt nooit… daarom moeten wij als ouders ons ervan verzekeren dat we de zielen van onze kinderen voeden met het Woord van God.

"Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken” SPREUKEN 22:6.

Fotoalbums

Ree op het strand met haar kleinkinderenRee op het strand met haar kleinkinderen

Hier kun je vele van onze kinderen zien, hoe ze plezier hebben, leren in de Zondagsschool, deelnemen aan de vele verschillende activiteiten gedurende de zomer- en winterkampen en tijdens onze jaarlijkse hoofdbijeenkomst in Cornwall, Engeland. We moedigen onze kinderen aan actief te zijn binnen onze kerk, een instrument te leren spelen en om hun talenten te ontwikkelen om zodoende ook in de bijeenkomst te kunnen spelen. Onze kinderen leren 2 of 3 talen wat hun helpt te communiceren met vrienden in andere landen wanneer zij hen bezoeken tijdens hun internationale reizen binnen de kerk.