De Heilige Geest Ontvangen - HANDELINGEN 2:38


Hoe zullen we de Heilige Geest ontvangen? In dit fragment beschrijft pastor Scott het nieuwtestamentische patroon over de Heilige Geest ontvangen met als bewijs het spreken in tongen (andere talen). Tijdens Pinksteren, meer dan 2000 jaar geleden, was hiermee de christelijke kerk geboren. HANDELINGEN 2:38 is het Goede Nieuws in een notendop: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen."  Fragment uit een gesprek, gegeven in Cornwall, Engeland, in augustus 1998.