Genezing door gebed

Gods genezende kracht is door de eeuwen door velen ervaren. Klik op de links hier onder om meer te lezen over hoe genezing door gebed kan gebeuren!

John G. Lake - Een Man van Geloof en Werken

De bediening van Dr. John G. Lake leidde tot de medisch bevestigde genezing van meer dan 100.000 mensen – door gebed in de naam van Jezus Christus. Zijn leven was een krachtig voorbeeld van geloof in actie. Volgens Lake hoorde IEDERE Christen zo te leven en de volheid van Christus te ervaren. 

Geneest God ook nog in deze tijd?

Een geloofsinspirerend blad vol met schriften die beloftes inhouden voor genezing. Ze laten zien dat het Gods wil is dat Zijn mensen genezen en ze verklaren hoe christenen, in Christus, de overwinning hebben op ziektes en kwalen.

Jezus wil jou genezen!

Veel christenen lijden onder ziekte, verwondingen en andere aandoeningen. Dit artikel laat zien hoe in de Schriften Gods wens ligt om ons te genezen. Om genezing te ontvangen van Jezus, moeten we eerst geloven dat Hij het wil geven. Bekijk de volgende de volgende inspirerende getuigenis eens met plaatjes over een geweldige genezing van een gebroken arm!

Hoe U de zieken kunt genezen

Een deel van de grote opdracht die Christus ons als discipelen heeft gegeven, is uit te gaan en de "zieken te genezen" (Markus 16). Velen kunnen getuigen hoe wonderbaarlijk God ingreep en hoe ze genezen werden door Zijn kracht. Dit blad geeft veel schriften die spreken over Gods genezende kracht.

Een tijd om genezen te worden

Dit artikel is een getuigenis over hoe God een man, in Zijn tijd, genas van een zeer pijnlijke rug. God antwoordt niet altijd meteen als we Hem om genezing vragen. In zo’n geval moeten we niet gaan wanhopen, maar volharden in het geloof. Gods wegen zijn niet de onze en Zijn timing is niet die van ons.

Als ik ziek was en genezen zou willen worden

Belangrijke informatie om Gods antwoord voor jouw genezing te vinden