Gezondheid & Genezing

Introductie

Wij geloven dat de Heer Zijn volk weer gezond wil maken – niet alleen de geestelijke, maar ook de fysieke gezondheid. ÉXODUS 15:26 zegt, "… Is het, dat gij met ernst naar de stem des Heeren uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen… want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester!"

Sinds ziekte en dood de wereld in kwamen door de zonde, geloven wij dat Jezus Christus voor al deze dingen de remedie leverde door middel van Zijn dood op het kruis. "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en DOOR ZIJN STRIEMEN IS ONS GENEZING GEWORDEN." (JESAJA 53:5 - nadruk is van ons). Door de dood te overwinnen, bracht Jezus Christus ons niet alleen het eeuwige leven maar ook de overwinning op zonde en ziekte.

God geneest mensen niet alleen op bovennatuurlijke wijze d.m.v. het antwoord op gebed, maar ook op natuurlijke wijze d.m.v gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Er zijn veel voorbeelden van mensen in onze gemeente die genezen werden door gebed en geloof alleen (zie Getuigenissen). Er zijn ook voorbeelden van genezingen door het volgen van Gods geboden wat eten, voedingsleer en gezond leven betreft.

Als christenen geloven we dat ons lichaam de tempel van God is (Zie 1 KORINTHE 3:16-17). Daarom moeten we er goed voor zorgen. Één van de meest belangrijke manieren om dit te doen is te zorgen dat wij juist eten en vergif zoals alcohol, sigaretten en drugs vermijden. In de Wet van het Oude Testament maakt God duidelijk wat in Zijn schepping goed is om te eten en wat niet. Tegenwoordig wordt Gods Wet bevestigd door mensen zoals Phillip Day, een onderzoeker uit het Verenigd Koninkrijk, die zich toegewijd heeft om de misvattingen en bedrog van de gezondheidsindustrie aan de kaak te stellen. Hij heeft over vele onderwerpen geschreven en zijn onderzoek bevestigt dat vele ziektes, zoals kanker en hartkwalen, ontstaan door verkeerde voeding en een als maar toenemende blootstelling aan giftige stoffen in ons eten en onze omgeving. Verder bestrijdt een groot deel van de moderne medicijnen wel de symptomen, maar niet de oorzaak. Goede voeding en het zo min mogelijk in contact komen met giftige stoffen doen dat wel.

Een dame in onze gemeente werd wonderbaarlijk van kanker genezen, simpelweg door gebed en de principes van gezondheid en voedsel serieus te nemen. Op aanraden van Phillip Day werd zij in een clinic in Engeland behandeld die holistische behandelingen aanbiedt, volgens conventionele en natuurlijke methoden.